ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่ม รร.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทองหลาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลกู่สวนแตง]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเยืองทั้งตำบล
44

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์