ไทยเชื้อสายชวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชาวไทยเชื้อสายชวา คือกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากเกาะชวา ในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งรัฐทางทะเล ที่มีอิทธิพลหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่โบราณกาล

ชื่อของชาวชวาปรากฏในกฎมนเทียรบาลยุคต้นกรุงศรีอยุธยา จะพบว่าชนพื้นเมืองดั้งเดิม ถูกคนอยุธยาในยุคนั้นเรียกชื่อ (ในกฎมนเทียรบาล) ว่า "แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจามชวา..."

หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สอง ปรากฏว่าที่บางกอก และนนทบุรี มีชาวชวา และมลายูกลุ่มหนึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านั้นแล้ว โดยชุชนเรือนแพซึ่งเชื่อว่าเปป็นของชาวชวานั้น ปรากฏตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยุธา โดยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรีในปัจจุบัน

แม้ว่าคนชวาในประเทศไทยจะไม่มีใครพูดภาษาชวาได้แล้ว แต่ว่าภาษาไทยเองก็รับคำชวามาใช้หลายคำ อย่างคำว่า ละคอน หรือละคร แม้แต่ใน เรื่องอิเหนา ก็ยังปรากฏให้เห็นคำชวาอยู่ประปราย บางวรรคก็เป็นคำชวาล้วน อย่าง "หยังหยังหนึ่งรัตอินดรา..."

ศูนย์รวมจิตใจชาวไทยเชื้อสายชวาอยู่ที่ มัสยิดยะวา กรุงเทพมหานคร