โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนที่มีการสอนศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับสามัญ มีนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ เปิดสอนมากว่า 65 ปี ได้รับการยอมรับจากสังคมมุสลิม สีประจำโรงเรียน ขาว-เขียว


ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035-701163

จุดเริ่มต้นของสถาบันอิสลามศรีอยุธยา[แก้]

  อาจารย์มูซา ฮานาฟี จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร เมื่อปีพ.ศ. 2472 ถึงแม้ว่าอาจารย์มูซา ฮานาฟี จะเป็นชาวนครนายก แต่ญาติของอาจารย์ก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลคลองตะเคียนจากมติของผู้ใหญ่ในคลองตะเคียน นายหมุด บุญรอด และนาย สุไลมาน บุญรอด ได้รับมอบหมายให้ไปรับอาจารย์มูซา มาสอนที่คลองตะเคียน การมาของอาจารย์มูซา ฮานาฟีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันอิสลามศรีอยุธยา 
  อาจารย์มูซา ฮานาฟี ได้เรื่มต้นการบรรยายศาสนธรรมที่บ้านของกีหมุด บุญรอด เมื่ออยู่คลองตะเคียนได้1ปี อาจารย์มูซาได้แต่งงานกับฮัฟเซาะฮ์ บุตรี ฮัจญีซอและฮ์ นางทับทิม เลาะวิถี 

อาจารย์มูซา ทำการสอนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2484 สงครามครั้งนี้ถูกเรียกว่า "สงครามมหาเอเชียบูรพา" โลกตกอยู่ในภาวะปั่นป่วน ความโหดร้ายของสงคราม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทำให้การสอนของอาจารย์ต้องหยุดลงชั่วคราว


บรรพบุรุษผู้บุกเบิกสู่การพัฒนาการศึกษา[แก้]

  สืบเนื่องจากสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงทำให้มีผู้อพยพมาอยู่คลองตะเคียน หลายท่าน บุคคลที่สำคัญ คือ ฮัจญีซัน วงศ์การีม ฮัจญีประวิทย์ ศรีสง่า และฮัจญีมานิตย์ เกียรติธารัย

บุคคลทั้งสามมีความเห็นร่วมกับชาวคลองตะเคียนว่า การจัดการศึกษาที่ดีนั้นต้องจัดควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรม

     ปีพ.ศ. 2488 การศีกษาเริ่มเข้าสู่ระบบ มีการเปิดการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศาลาเลี้ยงของมัสญิดกุฎีช่อฟ้า เป็นสถานที่เรียน และเรียกสถานศึกษานี้ว่า "รุกียุล มะอาริฟ" เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงมีการเก็บค่าเล่าเรียนคนละ1บาทต่อเดือน
     ปีพ.ศ. 2488 อาจารย์มูซา ฮานาฟี ฮัจญีซัน วงศ์การีม ฮัจญีหมัดใบ สมบูรณ์ ฮัจญีมานิตย์ เกียรติธารัย ฮัจญีชม สมจิตรประเสริฐ ฮัจญีประวิทย์ ศรีสง่า ฮัจญียูซุฟ เซ็นเสถียร

และพี่น้องชาวคลองตะเคียนได้ร่วมมือกันสถาปนา "สถาบันอิสลามศีอยุธยา" เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีฮัจญีซัน วงศ์การีม เป็นนายกสมาคมอิสลามศรีอยุธยา คนแรก


เว็บไซต์ของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]