ผู้ฝึกสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ฝึกสอน หรือ โค้ช (อังกฤษ: coach) คือคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการเล่นและออกคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา เพื่อใช้เวลาลงสนามการแข่งขันกีฬา โดยอาจจะกล่าวได้ว่าโค้ชเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีการของการแข่งกีฬาให้กับนักกีฬาของตน ซึ่งโค้ชส่วนใหญ่ก็คือนักกีฬาคนหนึ่งที่เคยเล่นและเข้าใจในกีฬาประเภทหนึ่ง ๆ เป็นอย่างดี

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว โค้ชอาจจะมีผู้ช่วยในการทำงานหรือที่เรียกกันว่าสต๊าฟอยู่ และตัวโค้ชเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนความสำเร็จของนักกีฬาที่ตนเองฝึกสอนมา บ่อยครั้งที่การฝึกสอนผู้เล่นหรือการวางตัวผู้เล่นจะเป็นหน้าที่ของสต๊าฟ ส่วนโค้ชนั้นจะมีหน้าที่ใหญ่อื่น ๆ เช่น การวางวิสัยทัศน์ให้กับทีม การกำหนดยุทธศาสตร์หลักของทีมเพื่อเอาไว้ใช้ในการฝึกนักกีฬาต่อไป

หน้าที่ของโค้ช[แก้]

ในการแข่งกีฬาหลาย ๆ อย่าง โค้ชอาจจะเป็นผู้จัดการทีมด้วยเช่นกัน มีหน้าที่ในการคัดเลือกตัวคนเล่นหรือเจรจาต่อรองสัญญาต่าง ๆ ของนักกีฬาที่ตนสังกัด และในส่วนของการฝึกซ้อม โค้ชก็จะมีหน้าที่ในการสอนทักษะ สอนกฎและวิธีการของกีฬาให้กับนักกีฬา ซึ่งการฝึกสอนเหล่านี้อาจจะประกอบไปด้วยโค้ชหลาย ๆ คนหลาย ๆ หน้าที่ด้วยกัน เช่น โค้ชเฉพาะทางในการตั้งรับ โค้ชเฉพาะทางในการรุก เป็นต้น และเนื่องจากหน้าที่การฝึกสอนต่าง ๆ ถูกแบ่งไปโดยโค้ชแต่ละคน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีหัวหน้าโค้ชอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คอยประสานงานให้กับโค้ชคนอื่น ๆ

โค้ชที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากกว่าบรรดานักกีฬาที่เข้าได้ฝึกสอนมา และโค้ชจะคอยเป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมหรือนักกีฬาของตนอีกด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Cassidy, Jones and Potrac, Understanding Sports Coaching: The Social, Cultural and Pedagogical Foundations of Coaching Practice, Routledge, 2008, ISBN 978-0-415-44272-5
  • Davey, Green and Guise, The UK Coaching Framework, Coachwise, 2012
  • Jones, Hughes and Queenston, An Introduction to Sports Coaching, Routledge, 2007, ISBN 978-0-415-41131-8
  • North, The Coaching Workforce 2009-15, Coachwise, 2009