นักวิจัยหลังปริญญาเอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือ โพสต์-ด็อก (post-doc ย่อมาจาก postdoctoral appointment) เป็นตำแหน่งงานทางด้านงานวิจัยให้กับทางมหาวิทยาลัยภายหลังจากบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปช่วงระยะเวลาในการทำงานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวงาน ตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 5 ปี โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งโพสต์-ด็อก จะมีให้กับนักศึกษาในด้านวิทยาศาสาตร์ ถึงแม้ว่าในสาขาอื่นเช่น วิศวกรรม จะมีบ้างก็ตาม เงินเดือนของตำแหน่งโพสต์-ด๊อก เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันจะน้อยกว่า แต่โอกาสของตำแหน่งนี้จะเปิดกว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ

ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกมีความแตกต่างกับผู้ช่วยวิจัยหรือเจ้าหน้าที่วิจัย คือ โดยปกติแล้วจะต้องได้รับปริญญาเอกมาก่อน หรือมีประสบงานในสถาบันวิทยาศาสตร์หรือวงการอุตสาหกรรมที่เทียบเท่ากับปริญญาเอก ในบางกรณี นักวิจัยหลังปริญญาเอกอาจจะต้องจัดการเรียนการสอน ตำแหน่งของนักวิจัยหลังปริญญาจะมีความแตกต่างกันไปตามประเทศและสถานศึกษา ในบางครั้ง อาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตำแหน่งชั่วคราว