ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ธุรกิจ ผลิตและค้าขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
 
* [[บริษัท ซีพีเอฟเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]]
รายได้ 464,465 ล้านบาท
กำไร 14,703 ล้านบาท
151

การแก้ไข