ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 1 || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[นายกรัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
| 2 || [[พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)|พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]] ||
|- style="background:#ffddaa"
| 3 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]] ||
94,496

การแก้ไข