ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและความสัมพันธ์ต่างประเทศ การทูต ทวิภาคี และความสัมพันธ์พหุภาคีของรัฐ ตลอดจนให้การสนับสนุนพลเมืองของประเทศที่อยู่หลายประเทศ

ในบางประเทศ เช่น อินเดีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายนอก หรือประเทศอื่นๆ เช่น บราซิล และรัฐที่ก่อตั้งจากอดีตสหภาพโซเวียต เรียกตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์ภายนอก ในสหรัฐอเมริกา เลขาธิการแห่งรัฐเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตำแหน่งทั่วไปอื่นๆ อาจรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในหลายประเทศในละตินอเมริกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีชื่อเรียกขานว่า "อัครเสนาบดี"

ดูเพิ่ม[แก้]