ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{มุมมองสากล}}
'''โรงเรียนสาธิต''' เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ[[รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย|คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์]]ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของ[[รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย|คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์]]ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
 
79

การแก้ไข