สมเด็จพระเชษฐาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเชษฐาธิราช)
บทความนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเชษฐาธิราช สำหรับพระเชษฐาพระองค์อื่น ดูที่ พระเชษฐา
สมเด็จพระเชษฐาธิราช

พระบรมนามาภิไธย พระเชษฐาธิราชกุมาร
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์ ราชวงศ์สุโขทัย
ครองราชย์ พ.ศ. 2171
รัชกาล 1 ปี 8 เดือน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต พ.ศ. 2173
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พระราชมารดา พระองค์อัมฤทธิ์[1]
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย
Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑
KingNU.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒
Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๔
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
    

สมเด็จพระเชษฐาธิราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเอกาทศรถ มีพระอนุชา 2 พระองค์ ได้แก่ พระพันปีศรีศิลป์ และ พระอาทิตยวงศ์

เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตได้เกิดการชิงราชสมบัติระหว่างพระองค์กับพระพันปีศรีศิลป์ (จดหมายเหตุวันวลิต กล่าวว่า พระศรีศิลป์เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) ฝ่ายพระองค์มีออกญาศรีวรวงศ์กับออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาซะ) เป็นกำลังสำคัญได้จับพระศรีศิลป์ ซึ่งเป็นพระมหาอุปราชสำเร็จโทษ แล้วกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเชษฐาธิราช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมพรรษาได้ 15 พรรษา ออกญาศรีวรวงศ์ ได้เลื่อนฐานะเป็น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์

เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ได้หนึ่งปี แปดเดือน ก็คิดเกรงว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จะคิดแย่งราชสมบัติ จึงทรงหาทางกำจัดเสีย แต่ความนี้ได้รู้ไปถึงเจ้าพระยากลาโหมเสียก่อนก็ขัดเคือง จึงได้ยกกำลังบุกเข้าไปในวังหลวง พระองค์ไม่ได้คิดต่อสู้แต่หลบหนีไป เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงสั่งให้พระยาเดโชและพระยาท้ายน้ำตามไปทันที่ป่าโมกน้อยแล้วจับสมเด็จพระเชษฐาธิราชมาได้ เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงสั่งให้นำพระองค์ไปสำเร็จโทษเสีย เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้ทูลเชิญพระอาทิตยวงศ์พระอนุชาในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไป

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จพระเชษฐาธิราช ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(ราชวงศ์สุโขทัย)

(พ.ศ. 2153 - พ.ศ. 2171 )
2leftarrow.png Seal of Ayutthaya (King Narai).png
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
(ราชวงศ์สุโขทัย)

(พ.ศ. 2171 - พ.ศ. 2173)
2rightarrow.png พระอาทิตยวงศ์
(ราชวงศ์สุโขทัย)

(พ.ศ. 2173)