โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
Laoyawwittayakhan School
ตราประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเท่าเทียมแสงสว่างแห่งปัญญา)
17 หมู่ 13 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Laoyawwittayakhan School
อักษรย่อ ล.ย. L.Y.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 24 มิถุนายน พ.ศ.2533

(30 ปี 129 วัน)

รหัส 1044410606
ผู้อำนวยการ นายสมาน เรืองฤทธิ์
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ████ เหลือง-แดง
เพลง มาร์ชเหล่ายาววิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รูปแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 3 บรบือ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ อาศัยอาคารศูนย์เยาวชนตำบลกำพี้เป็นที่สอนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน 48 คน 1 ห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2534 มีนายมงคล ไวว่อง เป็นผู้ประสานงาน

ต่อมาปีการศึกษา 2534 ตำบลกำพี้มีมติให้ใช้ที่สาธารณของบ้านเหล่ายาวเป็นที่ก่อสร้าง จำนวน 48 ไร่ อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียนโดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูอาจารย์ 4 คน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง มี 7 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 11 คน นายมงคล ไวว่อง เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 9 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 13 คน[1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายมงคล ไวว่อง พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2540 อาจารย์ใหญ่
2 นายสม หล่อวัต พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่
3 นายสุกรี เป้าน้อย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
4 นายเปลื้อง เจริญอาจ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
5 นายสมาน เรืองฤทธิ์ พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่[แก้]

บริเวณหน้าเสาธงและอาคาร ก

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง โรงอาหาร หอประชุมและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]