โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
Wangyaosuksawit School

Wangyaosuksawit School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
121 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแหน-หนองเขื่อน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ศ.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญปญญา นรานํ รตฺนํ
(ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์)
สถาปนาพ.ศ. 2536
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410592
ผู้อำนวยการนายธงชัย หมื่นสา
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ แสด-ดำ
เพลงมาร์ช ว.ศ.
เว็บไซต์www.wangyao.ac.th

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 6 สะดืออิสาน ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองแหน-หนองเขื่อน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราและสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน สีแสด - ดำ
  • สีแสด หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
  • สีดำ หมายถึง ความหนักแน่น อดทน

ปรัชญา คติพจน์ เอกลักษณ์และอัฒลักษณ์[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน ปญญา นรานํ รตฺนํ ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
 • คติพจน์โรงเรียน เรียนดี มีวินัย ไฝ่กีฬา พัฒนาชุมชน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สู่จิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(รักษ์บ้านเกิด)
 • อัตลักษณ์โรงเรียน ประพฤติดี มีจิตอาสา[1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อาคาร สถานที่[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ มีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา บนที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไร่ ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]