โรงเรียนประชาพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประชาพัฒนา
Prachapattana School
ตราประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่ รู้เวลา รู้ฐานะ อุตสาหะ พยายาม นำถูกหลัก ปฏิบัติทั้งเขียนอ่านตามประสงค์ เจตจำนงค์เพื่อ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
73 หมู่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachapattana School
อักษรย่อ ป.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 สิงหาคม พ.ศ.2534

(29 ปี 65 วัน)

รหัส 1044410623
ผู้อำนวยการ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชประชาพัฒนา
เว็บไซต์

โรงเรียนประชาพัฒนา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ตั้งอยู่ที่ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาที่ต้องการขยายโอกาสทางการเรียนไปสู่ชนบทท้องที่ตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ทางตำบลประชาพัฒนาจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยมี นายสม หล่อวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมการประชุมและชี้แนะวิธีการในการดำเนินการขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่ประชุมมีมติขอเปิดโรงเรียน โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนประเภทสหศึกษา ในปีการศึกษา 2535 นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ได้แต่งตั้งให้ นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนวาปีปทุม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงาน ดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 124 คน

โรงเรียนวาปีปทุมสาขาประชาพัฒนา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสายเดิร บุญตรา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้แต่งตั้งให้ นายสุจินต์ จงจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนในระยะแรก ในเวลาต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาพัฒนา[1]

อาคาร สถานที่[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน
บริเวณภายในโรงเรียน

โรงเรียนประชาพัฒนา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์-โรงอาหาร และสนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนประชาพัฒนา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]