โรงเรียนแกดำวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
Kaedam Wittayakhan School
ตราประจำโรงเรียน
สิกข กามตา ภวํ โหติ
(ชนใดใฝ่ศึกษาหาความรู้ ย่อมเป็นผู้พบกับความเจริญ)
หมู่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kaedam Wittayakhan School
อักษรย่อ ก.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ.2521
รหัส 1044410586
ผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ อุดทารุณ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชแกดำวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 2 ตักสิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตั้งอยู่ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2521 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแกดำ ซึ่งสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอแกดำ เริ่มแรกที่เปิดทำการสอน มีจำนวนนักเรียน 148 คน

ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 10 ห้อง ซึ่งได้ทำการที่บริเวณโคกหนองแฮด ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในเนื้อที่ 86 ไร่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 จึงได้ย้ายไปเรียนยังอาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่

ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียนต่อมาในปีงบประมาณ 2526 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง จำนวน 13 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้ มีจำนวนนักเรียน 521 คน

โรงเรียนได้รับคัดเลือกได้รับเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปัจจุบันโรงเรียนแกดำวิทยาคาร เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อาคาร สถานที่[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน
พระพุทธชินศรี(หลวงพ่อสำเร็จ)

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 86 ไร่ หมู่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารศาลาไทย อาคารโรงฝึกงาน โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกต สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตบอล มีพระพุทธชินศรี(หลวงพ่อสำเร็จ) เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน[2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]