โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
Dongbungpisainawakarnnusorn School

Dongbungpisainawakarnnusorn School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
หมู่ 5 ถนนวาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
ข้อมูล
ชื่ออื่นด.พ. D.P.S
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ)
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 (32 ปี 349 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410627
ผู้อำนวยการนายเฉลิมชัย สืบสุนทร
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ เหลือง - เขียว
เพลงมาร์ชดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
เว็บไซต์http://www.dbps.ac.th

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี หลวงพ่อพระครูพิสัยนวการ เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตั้งอยู่เยื้องถนนสายวาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ณ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยใช้ศูนย์พัฒนาตำบลดงบังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายสุรศักดิ์ ศิริ อาจารย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นผู้ประสานงานสาขา เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 1 เข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2534

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ซึ่งหลวงพ่อพระครูพิสัยนวการ (หลวงปู่ดือ อินทธมฺโม)[1] เจ้าคณะอำเภอนาดูน วัดดงบังโพธาราม ได้กรุณาให้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียนและรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน สภาตำบลดงบังได้อนุมัติที่ดินดอนป่ายางสาธารณประโยชน์เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวาเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายสุรศักดิ์ ศิริดำรง เป็นผู้บริหารคนแรก ตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการตามลำดับ[2]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราและสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน
  • วงกลมล้อมรอบอักษรย่อโรงเรียน หมายถึง ความสมัครสมาน สามัคคี
  • พระธาตุนาดูน หมายถึง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม
  • รัศมี หมายถึงสติปัญญาที่ปราดเปรื่อง
 • สีประจำโรงเรียน เหลือง - เขียว
  • สีเหลือง หมายถึง ความฉลาด
  • สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

คำขวัญและปรัชญา[แก้]

 • ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ
 • คติพจน์ของโรงเรียนวิชาการเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำสังคม
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม นำความรู้ คู่หนังประโมทัย[3]

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นหว้า

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายสุรศักดิ์ ศิริ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2543 ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
2 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม 9 ก.พ. 2544 9 ก.พ. 2549 ผู้อำนวยการ
3 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ 17 ก.พ. 2549 21 ส.ค. 2556 ผู้อำนวยการ
4 ดร.นิพนธ์ ยศดา 22 ส.ค. 2556 3 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ
5 ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ 14 ธ.ค. 2558 10 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ
6 ดร.เอกลักษณ์ บุญท้าว 10 ธันวาคม 2561 8 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ
7 นายเฉลิมชัย สืบสุนทร 22 มกราคม 2564 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่[แก้]

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ตั้งอยู่ ณ ดินดอนป่ายางสาธารณประโยชน์เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง หอประชุม และสนามฟุตบอล[4]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]