โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
Phayakkaphumwittayakarn School

Phayakkaphumwittayakarn School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ว. P.W.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญบัณฑิตย่อมฝึกตน เป็นคนดี มีคุณธรรม
คิดดี รักดี ทำดี
สถาปนา29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 (55 ปี 220 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส10440801
ผู้อำนวยการนายสำอางค์ จันทนนตรี
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี██████ เหลือง - ดำ
เพลงมาร์ชพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เว็บไซต์www.payak.ac.th

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สารคามใต้

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ป้ายทางเข้าโรงเรียน

ความเป็นมาการก่อตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในปัจจุบัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารโดยมี นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา นายบุญเสริม พลศรีพิมพ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา รวมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชื่อว่า "โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร" มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาให้เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 และผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7

ปัจจุบัน มีนักเรียน 2,826 คน บุคลากรทางการศึกษา 107 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560)[1]

อาคารเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]