โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ตรา.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คิดดี รักดี ทำดี
ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Payakapum Wittayakhanr School
อักษรย่อ พ.ว./pwk
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
รหัส 10440801
เพลง มาร์ชพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เว็บไซต์


โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,000 คน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติโรงเรียน[แก้]

ป้ายทางเข้าโรงเรียน

ความเป็นมาการก่อตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

  • ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในปัจจุบัน
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารโดยมี นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา นายบุญเสริม พลศรีพิมพ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • ในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาให้เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 และผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7

ปัจจุบัน มีนักเรียน 2,914 คน ครู 98 คน พนักงานบริการ 9 คน ยาม 2 คน พนักงาน ราชการ 8 คน อัตราจ้าง 9 คน


อาคารเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน[แก้]

เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน มี 115 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา โดยที่ดินของโรงเรียนแบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 อยู่ติดถนนสุวรรณวงศ์ เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารเรียนปัจจุบัน แปลงที่2 อยู่ติดถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม-พยัคฆ์ เนื้อที่ 77 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา เป็นที่ตั้งบ้านพักครูและสนามกีฬา

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • อักษรย่อ พ.ว.
  • สีประจำโรงเรียน เหลือง-ดำ
  • คติพจน์ คิดดี ทำดี รักดี
  • คำขวัญ รักเรียนรู้ รักความดี รักสามัคคี รักเพื่อนมนุษย์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]