โรงเรียนยางวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนยางวิทยาคม
Yangwitthayakhom School
ตราประจำโรงเรียน
ความรู้ คู่คุณธรรม
25 หมู่ 6 ถนนไทย - นิวซีแลนด์ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yangwitthayakhom School
อักษรย่อ ย.ว. Y.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ.2536
รหัส 1044410609
ผู้อำนวยการ นางพิศมัย จำนงพิศ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชยางวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนยางวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต บรบือ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนยางวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แรกเริ่มมีจำนวนนักเรียน 90 คนโดยมี นายสังคม โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงาน

ปี พ.ศ. 2540 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า โรงเรียนยางวิทยาคม โดยมี นายสังคม โคตรสีเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ปัจจุบันมีโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [1]

สัญลักษณ์[แก้]

 • อัฒลักษณ์ ความรู้ คู่คุณธรรม
ป้ายหน้าโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายสังคม โครตสีเขียว 2536 - 2540 ผู้ประสานงาน
2 นายสังคม โครตสีเขียว 2540 - 2545 อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ
3 นายมนูญ เพชรมีแก้ว 2546 - 2550 ผู้อำนวยการ
4 นายนิพนธ์ ยศดา 2550 - 2556 ผู้อำนวยการ
5 นางพิศมัย จำนงพิศ 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่[แก้]

ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร สนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนยางวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนยางวิทยาคม