โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
Khuanpittayasan School
ตราประจำโรงเรียน
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
(คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
124 หมู่ 5 ถนนบ้านเขื่อน-บ้านกู่ทอง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khuanpittayasan School
อักษรย่อ ข.พ.ส.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

(38 ปี 131 วัน)

รหัส 1044410590
ผู้อำนวยการ นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ████ แสด-ม่วง
เพลง มาร์ชเขื่อนพิทยาสรรค์
เว็บไซต์

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางรูปแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 6 สะดืออิสาน ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านเขื่อน-บ้านกู่ทอง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2524 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โดยแรกเริ่มมีนักเรียน ม.1 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 160 คน เปิดสอน 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - เกษตรกรรม ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายอาชีพ[1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อาคาร สถานที่[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ มีเนื้อที่ 64 ไร่ บนที่ดินสาธารณประโยชน์ของ บ้านโนนเมือง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการศึกษาภาคบังคับ แบบปกติ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • สายอาชีพ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]