โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
Head4.jpg
บาลี: นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Naphopittayasan School
อักษรย่อ นพส. (NPS)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 2 มีนาคม พ.ศ. 2527
สี              สีแดง-สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลง มาร์ชนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เว็บไซต์

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 มีเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองแหน สถานที่ก่อสร้าง อยู่ติดถนนแจ้งสนิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 30 - 31 อยู่ห่างจาก อำเภอบรบือ ประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 55 กิโลเมตร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 13 บ้านปทุมทอง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130 โทรศัพท์ 043-706888 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำตำบลนาโพธิ์ มีจำนวนนักเรียน 400 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ 21 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 หมู่บ้านนาโพธิ์
 2. หมู่ที่ 2 หมู่บ้านหนองโดน
 3. หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคูชัย
 4. หมู่ที่ 4 หมู่บ้านโนนทัน
 5. หมู่ที่ 5 หมู่บ้านไพศาล
 6. หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโนนสมบูรณ์
 7. หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองแหน
 8. หมู่ที่ 8 หมู่บ้านหัวนาคำ
 9. หมู่ที่ 9 หมู่บ้านโนนสะอาด
 10. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหนองกุง
 11. หมู่ที่ 11 หมู่บ้านโนนสมบัติ
 12. หมู่ที่ 12 หมู่บ้านพัฒนา
 13. หมู่ที่ 13 หมู่บ้านปทุมทอง
 14. หมู่ที่ 14 หมู่บ้านโนนถาวร
 15. หมู่ที่ 15 หมู่บ้านธรรมพัฒนา
 16. หมู่ที่ 16 หมู่บ้านโนนเกษตร
 17. หมู่ที่ 17 หมู่บ้านห้วยมะเขือ
 18. หมู่ที่ 18 หมู่บ้านใหม่หนองจาน
 19. หมู่ที่ 19 หมู่บ้านโนนงาม
 20. หมู่ที่ 20 หมู่บ้านหนองคูณทอง
 21. หมู่ที่ 21 หมู่บ้านคูชัย

สภาพชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำ/ไร่ทำนา (ไร่อ้อย/ไร่มันสำปะหลัง)

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

Head4.jpg

 • ต้นโพธิ์ หมายถึง ความร่มเย็น
 • ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
 • ดวงอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่าง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

“สีแดง-น้ำเงิน-เหลือง”

     หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

     หมายถึง ความมีระเบียบวินัย

     หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา” แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนชุมชน

หลักสูตรที่เปิด[แก้]

ทำการสอน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา[แก้]

 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร
 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 4. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจของสถานศึกษา