โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
Chuen Chom Pittayakarn School

Chuen Chom Pittayakarn School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ช. CCPK
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญตึกสร้างด้วยอิฐ ชีวิตสร้างดวยปัญญา
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2520 (46 ปี 346 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410634
ผู้อำนวยการนายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ ฟ้า - แดง
เพลงมาร์ชชื่นชมพิทยาคาร
เว็บไซต์www.ccpk.ac.th

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนประจำตำบลชื่นชม ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่นชม จึงได้กลายเป็นโรงเรียนประจำอำเภอชื่นชม เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต สะดืออิสาน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ในปีการศึกษาแรกคือปีพ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2520 โดยมีนายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท เป็นผู้บริหารคนแรก

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ได้เข้าเป็นศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษาแห่งเดียวของอำเภอชื่นชมและเป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน[1]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราและสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน ขอบรอบนอกมีชื่อโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตรงกลางเป็นรูปนกพิราบชาว หมายถึง การสื่อสารทางการศึกษาให้กว้างไกล ด้านล่างมีชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 26
 • สีประจำโรงเรียน ฟ้า - แดง
  • สีฟ้า หมายถึง ความมีเกียรติ สง่างาม
  • สีแดง หมายถึง ความหนักแน่น สุขุม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คำขวัญและต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ ตึกสร้างด้วยอิฐ ชีวิตสร้างดวยปัญญา
 • คำขวัญ เรียนดี ประฤติดี มีวินัย น้ำใจงาม
 • อัฒลักษณ์ ประหยัดและออม[2]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท พ.ศ. 2520 - 2525 ครูใหญ่
2 นายเสรี ซ่อนกลิ่น พ.ศ. 2525 - 2528 ผู้อำนวยการ
3 นายประยูร เนื่องโนราช พ.ศ. 2528 - 2537 ผู้อำนวยการ
4 นายสุรัตน์ โกษาทอง พ.ศ. 2537 - 2540 ผู้อำนวยการ
5 นายบรรจง สุรมณี พ.ศ. 2540 - 2542 ผู้อำนวยการ
6 นายไพบูลย์ อนุแสน พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
7 นายวิศุทธิ์ ทะวิลา พ.ศ. 2543 - 2545 ผู้อำนวยการ
8 นายพงษ์สวัสดิ์ บุญเสริม พ.ศ. 2545 - 2546 ผู้อำนวยการ
9 นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ พ.ศ. 2546 - 2547 ผู้อำนวยการ
10 นางทัศนาวดี โพนเมืองหล้า พ.ศ. 2547 - 2549 ผู้อำนวยการ
11 นายเรืองยศ ไชยศึก พ.ศ. 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ
12 นายวีระชัย มุ่งหมาย พ.ศ. 2555 - 2558 ผู้อำนวยการ
13 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ พ.ศ. 2558 - 2562 ผู้อำนวยการ
14 นายไพรวัลย์ ผลชู พ.ศ. 2562 - 2564 ผู้อำนวยการ
15 นายชัดสกร พิกุลทอง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตั้งขึ้นในที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ในเนื่อที่ 52 ไร่ 1 งาน ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง อาคารหอประชุม โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามบาสเกตบอล[3]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-26. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
 3. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]