โรงเรียนโนนราษีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโนนราษีวิทยา
Nonraseewittaya School

Nonraseewittaya School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ษ.ว. NSW
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญสุขา สงฺฆสฺส สามัคคี
(ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้)
สถาปนา9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี 205 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410610
ผู้อำนวยการธิติวัฒน์ พิไลวงศ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
สี██████ ม่วง - ขาว
เพลงมาร์ชโนนราษีวิทยา
เว็บไซต์nrsc.ac.th
ดอกตะแบก ดอกไม้ประจำโรงเรียน

โรงเรียนโนนราษีวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบรบือ ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต บรบือ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนบรบือ จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้ใช้โคกดินแดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตำบลโนนราษีเป็นสถานที่ตั้งจำนวน 160 ไร่

ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 71 คนเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน โดยแต่งตั้งให้นายคำชัย จ่าสูงเนิน เป็นผู้ประสานงานสาขาโรงเรียนบรบือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนราษี เป็นโรงเรียนโนนราษีวิทยา[1]

อาคาร สถานที่[แก้]

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ 160 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ[2]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนโนนราษีวิทยาเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]