โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
Khowyaipittayasan School

Khowyaipittayasan School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.ญ.ส KYS
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถาปนา5 มกราคม พ.ศ. 2525 (42 ปี 100 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410596
ผู้อำนวยการนายสำรวย ทินพิษ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
เว็บไซต์kys.ac.th/

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนประจำตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต ตักสิลา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2525[1] ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาคาร สถานที่[แก้]

โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ และสนามฟุตบอล

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]