อำเภอดำเนินสะดวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อ.ดำเนินสะดวก)
อำเภอดำเนินสะดวก
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอดำเนินสะดวก
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอดำเนินสะดวก
อักษรโรมัน Amphoe Damnoen Saduak
จังหวัด ราชบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 210.3 ตร.กม.
ประชากร 94,409 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 448.92 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7004
รหัสไปรษณีย์ 70130, 70210
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
พิกัด 13°31′6″N 99°57′18″E / 13.51833°N 99.95500°E / 13.51833; 99.95500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3224 1204
หมายเลขโทรสาร 0 3224 1204

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดำเนินสะดวก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดำเนินสะดวกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดำเนินสะดวกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 105 หมู่บ้าน

1. ตำบลดำเนินสะดวก (Damnoen Saduak) 8. ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
2. ตำบลประสาทสิทธิ์ (Prasat Sit) 9. ตำบลแพงพวย (Phaengphuai)
3. ตำบลศรีสุราษฎร์ (Si Surat) 10. ตำบลสี่หมื่น (Si Muen)
4. ตำบลตาหลวง (Ta Luang) 11. ตำบลท่านัด (Tha Nat)
5. ตำบลดอนกรวย (Don Kruai) 12. ตำบลขุนพิทักษ์ (Khun Phithak)
6. ตำบลดอนคลัง (Don Khlang) 13. ตำบลดอนไผ่ (Don Phai)
7. ตำบลบัวงาม (Bua Ngam)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดำเนินสะดวกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ บางส่วนของตำบลตาหลวง บางส่วนของตำบลสี่หมื่น และบางส่วนของตำบลท่านัด
 • เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ และบางส่วนของตำบลดอนไผ่
 • เทศบาลตำบลบ้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
 • เทศบาลตำบลบัวงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกรวยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงพวยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสี่หมื่น (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านัด (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนพิทักษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไผ่ (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอดำเนินสะดวก พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ดอนกรวย 15,384 15,344 15,323 15,370 15,296 15,269 15,249 15,207 15,110
2 บ้านไร่ 10,645 10,590 10,564 10,501 10,462 10,390 10,326 10,327 10,245
3 แพงพวย 8,857 8,901 8,950 8,964 8,941 8,953 9,008 9,014 8,950
4 ท่านัด 7,828 8,038 7,995 7,948 7,989 8,028 8,087 8,158 8,182
5 ประสาทสิทธิ์ 7,673 7,745 7,777 7,779 7,793 7,812 7,851 7,875 7,867
6 ดำเนินสะดวก 7,389 7,518 7,574 7,607 7,724 7,767 7,870 7,943 8,071
7 ดอนไผ่ 7,213 7,288 7,324 7,407 7,408 7,475 7,489 7,548 7,566
8 ขุนพิทักษ์ 7,009 6,968 6,972 7,030 7,029 7,074 7,101 7,095 7,080
9 ศรีสุราษฎร์ 5,859 5,896 5,976 6,027 6,051 6,093 6,160 6,189 6,215
10 ดอนคลัง 4,908 4,937 4,949 4,937 4,925 4,879 4,816 4,814 4,796
11 บัวงาม 4,276 4,301 4,299 4,313 4,344 4,363 4,331 4,324 4,334
12 ตาหลวง 3,566 3,587 3,620 3,606 3,650 3,661 3,670 3,691 3,715
13 สี่หมื่น 3,031 3,048 3,086 3,100 3,126 3,142 3,172 3,200 3,223
รวม 93,638 94,161 94,409 94,589 94,738 94,906 95,130 95,385 94,354

ดูเพิ่ม[แก้]