รายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ราชอาณาจักรไทย
Seal Prime Minister of Thailand.png
ตราประจำสำนักงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สมศักดิ์​ รุ่งสิตา

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
สถาปนาพ.ศ. 2502
เว็บไซต์nsc.go.th

ด้านล่างนี้คือรายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.JPG พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2505 ถึงแก่อนิจกรรม
2 พระยาศรีวิสารวาจา.jpg พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2511 ถึงแก่อสัญกรรม
3 Jira Wichitsongkhram.jpg พลเอก จิร วิชิตสงคราม พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2516
4 Lek Nawmalee.jpg พลเอก เล็ก แนวมาลี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517
5 Siddhi Savetsila (1980).jpg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2523
6 PrasongSoonsiri1993.jpeg นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
7 Seal Prime Minister of Thailand.png สุวิทย์ สุทธานุกูล พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2534
8 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539
9 Seal Prime Minister of Thailand.png บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
10 Seal Prime Minister of Thailand.png ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545
11 พลเอก วินัย ภัททิยกุล พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
12 Seal Prime Minister of Thailand.png ประกิจ ประจนปัจจนึก พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
13 Seal Prime Minister of Thailand.png พลโท ศิรพงศ์ บุญพัฒน์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
14 Seal Prime Minister of Thailand.png พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
15
(1)
นายกรัฐมนตรีร่วมหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Bus - Flickr - Abhisit Vejjajiva (33).jpg ถวิล เปลี่ยนศรี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฯ
16 Wichian Pojphosri in white gown.jpg พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
17 Seal Prime Minister of Thailand.png พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
15
(2)
นายกรัฐมนตรีร่วมหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Bus - Flickr - Abhisit Vejjajiva (33).jpg ถวิล เปลี่ยนศรี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ให้ยกเลิกประกาศ และกลับดำรงตำแหน่งเดิมจนเกษียณอายุราชการ[1]
18 Seal Prime Minister of Thailand.png อนุสิษฐ คุณากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19 Seal Prime Minister of Thailand.png พลเอก ทวีป เนตรนิยม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2560
20 Seal Prime Minister of Thailand.png พลเอกวัลลภ รักเสนาะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ.2562
21 Seal Prime Minister of Thailand.png พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]