โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
Marie Anusorn School
ตราประจำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
100 หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์,
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สังกัดทางศาสนา ศาสนาคริสต์
นิกาย/สำนัก โรมันคาทอลิก
ก่อตั้ง พ.ศ. 2524
ผู้ก่อตั้ง มุขนายกพเยาว์ มณีทรัพย์
โรงเรียนพี่น้อง โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
โรงเรียนรุ่งอรุณ ปากช่อง
โรงเรียนบริหารธุรกิจ นครราชสีมา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ นางรอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ
เขตการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
ผู้อำนวยการ บาทหลวง ดร.เอกชัย ชินโคตร
ผู้บริหาร บาทหลวง ดร.เอกชัย ชินโคตร
ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล
จำนวนนักเรียน 3,600+
ชั้นเรียน อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษา ภาษาไทย
ชั่วโมงเรียน 7-8 ชม.
ห้องเรียน ป.1 10 ห้อง
ป.2 10 ห้อง
ป.3 10 ห้อง
ป.4 10 ห้อง
ป.5 9 ห้อง
ป.6 8 ห้อง
สี ███
███
เพลง เพลงมาร์ช มารีย์
ฉายาทีมกีฬา มารีย์
เบอร์โทรศัพท์ 044-611980
612274
615571-3
แฟกซ์ 613984
ต้นไม้/ดอกไม้ ชัยพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000[1]

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

ทางเข้าโรงเรียน

พ.ศ. 2524 มุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และบาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน ทำการสร้างอาคารต่างๆ มากมาย โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

และใน พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา[2]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาโรงเรียน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ทุกด้าน การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดี่ยวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี มีการฝึกจิตให้เป็นคนดี จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลทุกท้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนที่เป็นบุคคลครบทุกมิติ (Wholistic) เป็นการมองคนทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจ ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งสูงสุด กับเพื่อนบ้าน สังคมกับธรรมชาติ โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง ในทุกมิติถ้าเรามองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนที่ผ่าน ๆ มา เราได้มองคนสมองโต คนเก่ง แต่จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว

ม.ล.ปิ่น มาลากุล
คติพจน์

ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

มารยาทดี มีวินัย แต่งกายสะอาด

สีประจำโรงเรียน
 • ███ สีฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น
 • ███ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต
ต้นไม้/ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • ชัยพฤกษ์ สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบวินัย ความเข็มแข็งมั่นคง และอ่อนหวาน
อ้างอิง

[3]

สถิตินักเรียน[แก้]

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2554[4]
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 117 105 222
อนุบาล 2 158 139 297
อนุบาล 3 172 155 327
รวมอนุบาล 447 339 864
ประถมศึกษาปีที่ 1 193 172 365
ประถมศึกษาปีที่ 2 203 187 390
ประถมศึกษาปีที่ 3 166 198 364
ประถมศึกษาปีที่ 4 216 200 416
ประถมศึกษาปีที่ 5 192 190 382
ประถมศึกษาปีที่ 6 168 179 347
รวมประถม 1,138 1,126 2,264
มัธยมปีที่ 1 102 88 190
มัธยมปีที่ 2 91 97 188
มัธยมปีที่ 3 78 63 141
รวมมัธยม 271 248 519
รวมทั้งหมด 1,856 1,773 3,629

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารเรียนเก่า ไม่ทราบชื่อ
อาคารโจเซฟ
อาคารจอห์นปอห์น
การก่อสร้างอาคารเรียน
สระว่ายน้ำ

อาคารเรียน[แก้]

ยออากิม (Yoakim)
เป็นอาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน สูง 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 เปิดเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในตอนแรกใช้รองรับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงอาหารยออากิมอีกด้วย
โจเซฟ (Joseph)
อาคารนี้ตั้งชื่อตามนักบุญโยเซฟ สูง 4 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 เปิดเมื่อ พ.ศ. 2527 ใช้เป็นที่รองรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อาคารนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัว T ภายในมีโรงอาหารคริสตีน่า
เบเนดิ๊ก (Benedik)
หรืออาคารห้องเรียน ICEP ภายในอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการห้อง ICEP ทั้งหมด สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 พร้อมกับโรงอาหารคริสตีน่า โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องสมุด
ดอมินิก (Dominik)
หรืออาคารเรียน ป.1 ประกอบด้วยห้องเรียน ป.1 ทั้งหมด
นิโคลาส (Nicholas)
หรืออาคารปฏิบัติการเก่า มีห้องเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นห้องเรียน ป.1
จอห์นปอห์น (Johnpohn)
อาคารสำหรับชั้นเรียนอนุบาล ตั้งแต่อนุบาล 1 - 3 เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2539
อาคารเรียนเตรียมอนุบาล
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2554 ใช้รองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ก่อนเข้าชั้นอนุบาล 1 - 3

แมรี่โดม[แก้]

แต่ก่อนเคยเป็นสนาม ซึ่งตอนนี้สร้างถมไปแล้ว เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วยห้องน้ำผู้ปกครอง มินิมาร์ท ห้องดนตรี เวที เป็นต้น เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 เปิดใช้งานเมื่อกลางปี พ.ศ. 2554

โบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์[แก้]

เปิดใช้งานเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2548 สร้างแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนิกชนที่สำคัญของโรงเรียน

สระว่ายน้ำ[แก้]

เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2550 ยาว 15 เมตร โดยบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ นักเรียนที่เรียนว่ายน้ำที่สระนี้ได้แก่ อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1

โรงอาหาร[แก้]

ยออากิม
ดูข้อมูลด้านบน
คริสตีน่า (Chritina)
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 เป็นโรงอาหารสำหรับชั้นมัธยมศึกษา
วันทามารีย์ 
เคยเป็นหอประชุมเก่า ปัจจุบันเป็นโรงอาหารของอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1

สนามกีฬา[แก้]

สนามฟุตบอล
อยู่ข้างๆ วัดแม่พระ มักใช้สำหรับจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ
สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง และอื่น ๆ
ปัจจุบันพื้นที่นี้เป็นแมรี่โดมแล้ว ส่วนสนามบาสเกตบอลนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนข้างแมรี่โดมแทน

รูปปั้น[แก้]

รูปปั้นต่าง ๆ เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ ตั้งตามจุดต่างๆ ดังนี้

 • หน้าอาคารโจเซฟ เป็นรูปปั้นที่เด่นที่สุดในโรงเรียน
 • บนเวทีของแมรี่โดม
 • พื้นที่ตึกอนุบาล
 • ข้างๆ เสาธง

ห้องเรียน[แก้]

รายชื่อห้องเรียนในมารีย์อนุสรณ์

ห้องเรียนอนุบาล[แก้]

 • อนุบาล 1 มี 6 ห้อง
 • อนุบาล 2 มี 7 ห้อง
 • อนุบาล 3 มี 8 ห้อง

ห้องเรียนประถมศึกษา[แก้]

 • ป.1 มี 10 ห้อง
 • ป.2 มี 10 ห้อง
 • ป.3 มี 10 ห้อง
 • ป.4 มี 9 ห้อง
 • ป.5 มี 9 ห้อง
 • ป.6 มี 9 ห้อง

ห้องเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

 • ม.1 มี 3 ห้อง
 • ม.2 มี 3 ห้อง
 • ม.3 มี 3 ห้อง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]