โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
Marie Anusorn School
ตราประจำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
100 หมู่ 13 บ้านยายอ่อน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ข้อมูล
ประเภท เอกชน
ศาสนา ศาสนาคริสต์
นิกาย โรมันคาทอลิก
ก่อตั้ง พ.ศ. 2524
ผู้ก่อตั้ง มุขนายกพเยาว์ มณีทรัพย์
โรงเรียนพี่น้อง โรงเรียนมารีย์วิทยา
(จังหวัดนครราชสีมา)
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
(จังหวัดนครราชสีมา)
โรงเรียนบริหารธุรกิจ
(จังหวัดนครราชสีมา)
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
(จังหวัดบุรีรัมย์)
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
(จังหวัดชัยภูมิ)
เขตการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
ผู้อำนวยการ ดร.เอกชัย ชินโคตร
ผู้อำนวยการ วันทา สิทธิพล
ชั้นเรียน อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ชั่วโมงเรียน 7-8 ชั่วโมง
สี      ฟ้า
     ขาว
เพลง มาร์ชมารีย์อนุสรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 044-611980
612274
615571-3
แฟกซ์ 613984
พันธุ์ไม้ ชัยพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนในตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์[1] เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ประวัติ[แก้]

ป้ายโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2524 มุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกแห่งมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และบาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 6,300 ตารางเมตร ทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา[2]

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

 • ยออากิม (Yoakim): เป็นอาคารเรียนสูง 5 ชั้น สร้างในปี พ.ศ. 2544 เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นที่ตั้งของโรงอาหารยออากิม
 • โจเซฟ (Joseph): ตั้งชื่อตามนักบุญโยเซฟ สูง 4 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2527 อาคารนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัวที ภายในมีโรงอาหารคริสตีนา
 • เบเนดิก (Benedik): ภายในอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการห้อง ICEP สร้างเสร็จเมื่อในปี พ.ศ. 2551 พร้อมกับโรงอาหารคริสตีน่า โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องสมุด
 • ดอมินิก (Dominik): อาคารเรียน 2 ชั้น ตั้งอยู่หลังแมรีโดม
 • นิโคลาส (Nicholas): เคยเป็นอาคารปฏิบัติการเก่า
 • จอห์นปอห์น (Johnpohn): อาคารสำหรับชั้นเรียนอนุบาล เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2539
 • อาคารเรียนเตรียมอนุบาล: สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2554 ใช้รองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ก่อนเข้าชั้นอนุบาล 1 - 3

สถานที่อื่น ๆ[แก้]

 • แมรีโดม: เคยเป็นสนามกลางแจ้ง ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาโค้งคลุม และปูพื้นใหม่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบไปด้วยห้องน้ำผู้ปกครอง ร้านค้า ห้องดนตรี เวที เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2553 และเปิดใช้งานเมื่อกลางปี พ.ศ. 2554
 • โบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์: เปิดใช้งานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 สร้างแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนิกชนที่สำคัญของโรงเรียน
 • สระว่ายน้ำ: เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2550 ยาว 15 เมตร ทำพิธีเปิดโดยสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนักเรียนอนุบาล
 • โรงอาหาร: โรงอาหารหลักมีทั้งหมดสามแห่ง ดังนี้
  • ยออากิม: อยู่ใต้อาคารยออากิม
  • คริสตีนา (Chritina): สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2551 อยู่ด้านหลังอาคารโจเซฟ
  • วันทามารีย์: เคยเป็นหอประชุมขนาดใหญ่และห้องพระราชทาน
 • สนามฟุตบอล: ตั้งอยู่ข้างโบสถ์ ใช้จัดกิจกรรมทางการกีฬา
 • สนามบาสเกตบอล: ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนข้างแมรีโดม ซึ่งถูกใช้เป็นที่จอดรถในงานสำคัญ
 • รูปปั้นมารีย์และนักบุญ: สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์

อ้างอิง[แก้]

 1. "ที่ต้้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์". 2017-02-01.
 2. "ประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์". 2017-02-01.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]