โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
Marie Anusorn School
ตราประจำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
100 หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์,
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ศาสนา ศาสนาคริสต์
นิกาย โรมันคาทอลิก
ก่อตั้ง พ.ศ. 2524
ผู้ก่อตั้ง มุขนายกพเยาว์ มณีทรัพย์
โรงเรียนพี่น้อง โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
โรงเรียนรุ่งอรุณ ปากช่อง
โรงเรียนบริหารธุรกิจ นครราชสีมา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ นางรอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ
เขตการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
ผู้อำนวยการ บาทหลวง ดร.เอกชัย ชินโคตร
ผู้บริหาร บาทหลวง ดร.เอกชัย ชินโคตร
ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล
จำนวนนักเรียน 3,600+
ชั้นเรียน อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษา ภาษาไทย
ชั่วโมงเรียน 7-8 ชม.
ห้องเรียน ป.1 10 ห้อง
ป.2 10 ห้อง
ป.3 10 ห้อง
ป.4 9 ห้อง
ป.5 9 ห้อง
ป.6 9 ห้อง
สี ███
███
เพลง เพลงมาร์ช มารีย์
ฉายาทีมกีฬา มารีย์
เบอร์โทรศัพท์ 044-611980
612274
615571-3
แฟกซ์ 613984
ต้นไม้/ดอกไม้ ชัยพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000[1]

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

ทางเข้าโรงเรียน

พ.ศ. 2524 มุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และบาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน ทำการสร้างอาคารต่างๆ มากมาย โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

และใน พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา[2]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาโรงเรียน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ทุกด้าน การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดี่ยวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี มีการฝึกจิตให้เป็นคนดี จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลทุกท้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนที่เป็นบุคคลครบทุกมิติ (Wholistic) เป็นการมองคนทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจ ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งสูงสุด กับเพื่อนบ้าน สังคมกับธรรมชาติ โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง ในทุกมิติถ้าเรามองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนที่ผ่าน ๆ มา เราได้มองคนสมองโต คนเก่ง แต่จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว

ม.ล.ปิ่น มาลากุล
คติพจน์

ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

มารยาทดี มีวินัย แต่งกายสะอาด

สีประจำโรงเรียน
 • ███ สีฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น
 • ███ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต
ต้นไม้/ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • ชัยพฤกษ์ สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบวินัย ความเข็มแข็งมั่นคง และอ่อนหวาน
อ้างอิง

[3]

สถิตินักเรียน[แก้]

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2554[4]
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 117 105 222
อนุบาล 2 158 139 297
อนุบาล 3 172 155 327
รวมอนุบาล 447 339 864
ประถมศึกษาปีที่ 1 193 172 365
ประถมศึกษาปีที่ 2 203 187 390
ประถมศึกษาปีที่ 3 166 198 364
ประถมศึกษาปีที่ 4 216 200 416
ประถมศึกษาปีที่ 5 192 190 382
ประถมศึกษาปีที่ 6 168 179 347
รวมประถม 1,138 1,126 2,264
มัธยมปีที่ 1 102 88 190
มัธยมปีที่ 2 91 97 188
มัธยมปีที่ 3 78 63 141
รวมมัธยม 271 248 519
รวมทั้งหมด 1,856 1,773 3,629

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารเรียนเก่า ไม่ทราบชื่อ
อาคารโจเซฟ
อาคารจอห์นปอห์น
การก่อสร้างอาคารเรียน
สระว่ายน้ำ

อาคารเรียน[แก้]

ยออากิม (Yoakim)
เป็นอาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน สูง 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 เปิดเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในตอนแรกใช้รองรับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงอาหารยออากิมอีกด้วย
โจเซฟ (Joseph)
อาคารนี้ตั้งชื่อตามนักบุญโยเซฟ สูง 4 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 เปิดเมื่อ พ.ศ. 2527 ใช้เป็นที่รองรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อาคารนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัว T ภายในมีโรงอาหารคริสตีน่า
เบเนดิ๊ก (Benedik)
หรืออาคารห้องเรียน ICEP ภายในอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการห้อง ICEP ทั้งหมด สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 พร้อมกับโรงอาหารคริสตีน่า โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องสมุด
ดอมินิก (Dominik)
หรืออาคารเรียน ป.1 ประกอบด้วยห้องเรียน ป.1 ทั้งหมด
นิโคลาส (Nicholas)
หรืออาคารปฏิบัติการเก่า มีห้องเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นห้องเรียน ป.1
จอห์นปอห์น (Johnpohn)
อาคารสำหรับชั้นเรียนอนุบาล ตั้งแต่อนุบาล 1 - 3 เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2539
อาคารเรียนเตรียมอนุบาล
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2554 ใช้รองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ก่อนเข้าชั้นอนุบาล 1 - 3

แมรี่โดม[แก้]

แต่ก่อนเคยเป็นสนาม ซึ่งตอนนี้สร้างถมไปแล้ว เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วยห้องน้ำผู้ปกครอง มินิมาร์ท ห้องดนตรี เวที เป็นต้น เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 เปิดใช้งานเมื่อกลางปี พ.ศ. 2554

โบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์[แก้]

เปิดใช้งานเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2548 สร้างแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนิกชนที่สำคัญของโรงเรียน

สระว่ายน้ำ[แก้]

เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2550 ยาว 15 เมตร โดยบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ นักเรียนที่เรียนว่ายน้ำที่สระนี้ได้แก่ อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1

โรงอาหาร[แก้]

ยออากิม
ดูข้อมูลด้านบน
คริสตีน่า (Chritina)
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 เป็นโรงอาหารสำหรับชั้นมัธยมศึกษา
วันทามารีย์ 
เป็นหอประชุมขนาดใหญ่และเป็นห้องพระราชทาน

สนามกีฬา[แก้]

สนามฟุตบอล
อยู่ข้างๆ วัดแม่พระ มักใช้สำหรับจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ
สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง และอื่น ๆ
ปัจจุบันพื้นที่นี้เป็นแมรี่โดมแล้ว ส่วนสนามบาสเกตบอลนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนข้างแมรี่โดมแทน

รูปปั้น[แก้]

รูปปั้นต่าง ๆ เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ ตั้งตามจุดต่างๆ ดังนี้

 • หน้าอาคารโจเซฟ เป็นรูปปั้นที่เด่นที่สุดในโรงเรียน
 • บนเวทีของแมรี่โดม
 • พื้นที่ตึกอนุบาล
 • ข้างๆ เสาธง

ห้องเรียน[แก้]

รายชื่อห้องเรียนในมารีย์อนุสรณ์

ห้องเรียนอนุบาล[แก้]

 • อนุบาล 1 มี 6 ห้อง
 • อนุบาล 2 มี 7 ห้อง
 • อนุบาล 3 มี 8 ห้อง

ห้องเรียนประถมศึกษา[แก้]

 • ป.1 มี 10 ห้อง
 • ป.2 มี 10 ห้อง
 • ป.3 มี 10 ห้อง
 • ป.4 มี 9 ห้อง
 • ป.5 มี 9 ห้อง
 • ป.6 มี 9 ห้อง

ห้องเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

 • ม.1 มี 4 ห้อง
 • ม.2 มี 3 ห้อง
 • ม.3 มี 3 ห้อง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]