รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของประเทศไทย

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Sarit Thanarat.jpg จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ประกาศสหกรณ์.jpg พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2
(1,2)
Poj sarasin.gif นายพจน์ สารสิน 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]