รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ
ตรากระทรวงพัฒนาการแห่งช่ติ.png
เครื่องหมายราชการ
Pote Sarasin 1957.jpg
พจน์ สารสิน
(คนสุดท้าย)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
คนแรกสฤษดิ์ ธนะรัชต์
คนสุดท้ายพจน์ สารสิน
ยกเลิก17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของประเทศไทย

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Sarit Thanarat.jpg จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ประกาศสหกรณ์.jpg พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 29 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2
(1,2)
Pote Sarasin 1957.jpg นายพจน์ สารสิน 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]