ฝรั่งเศสสมัยใหม่ตอนต้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
Royaume de France

1492–ค.ศ. 1793
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
การขยายดินแดนระหว่าง ค.ศ. 1552-ค.ศ. 1798
เมืองหลวง ปารีส
ภาษา ฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสท้องถิ่น
ศาสนา โรมันคาทอลิก
รัฐบาล ราชาธิปไตย
สมเด็จพระเจ้า
 -  1483-1498 ชาร์ลส์ที่ 8 (ปฐมกษัตริย์)
 -  1774-1792 หลุยส์ที่ 16 (องค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์
 -  Peace of Etaples 1492
 -  การรุกรานอิตาลี ค.ศ. 1494
 -  สงครามศาสนาของฝรั่งเศส ค.ศ. 1562-ค.ศ. 1598
 -  การปฏิวัติฝรั่งเศส (การโจมตีคุกบาสตีย์) 14 กราฎาคม ค.ศ. 1789
 -  การยุบเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1792
 -  การปลงพระชนม์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 21 มกราคม ค.ศ. 1793
สกุลเงิน French livre
Écu
French Franc
Louis

ฝรั่งเศสสมัยใหม่ตอนต้น (อังกฤษ: Early Modern France ) คือประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยที่เรียกว่าสมัยใหม่ตอนต้น (early modern period) ของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่เริ่มตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษ 18 (หรือตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาฝรั่งเศส ไปจนถึงจุดสูงสุดของการปฏิวัติฝรั่งเศส) ระหว่างช่วงนี้ฝรั่งเศสวิวัฒนาการจากระบบศักดินา[1] (feudalism) มาเป็นราชอาณาจักรที่มีการปกครองจากศูนย์กลางที่นำโดยพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ปกครองโดยใช้ปรัชญาเทวสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์โดยการสนับสนุนของสถาบันโรมันคาทอลิก

อ้างอิง[แก้]

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Feudalism[1]