ตราแผ่นดินของฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราอาร์มของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เริ่มใช้ค.ศ. 1912 (1953)
โล่อักษร RF ย่อมาจาก République Française
ส่วนประกอบอื่นขวานมัดหวาย (เครื่องหมายแสดงอำนาจของโรมันโบราณ) , ช่อใบลอเรล, ช่อใบโอ๊ค

ตราแผ่นดินของฝรั่งเศส ในปัจจุบันนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 แม้ตราดังกล่าวจะไม่มีสถานะทางกฎหมายว่าเป็นตราแผ่นดินอย่างเป็นทางการเลยก็ตาม ดวงตรานี้เป็นตราที่ปรากฏการใช้ในปกหนังสือเดินทางของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีจุดกำเนิดจากการที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้ตรานี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับหน่วยงานทางการทูตของฝรั่งเศสนับตั้งแต่ พ.ศ. 2455 เป็นต้นมา ออกแบบโดยประติมากรชื่อ จูลส์-เคลมองต์ ชาแปล็ง (Jules-Clément Chaplain)

ในปี พ.ศ. 2496 องค์การสหประชาชาติได้ขอให้ประเทศฝรั่งเศสส่งสำเนาภาพตราแผ่นดินของตน เพื่อจัดแสดงร่วมกับภาพตราแผ่นดินของชาติสมาชิกอื่นๆ ในห้องประชุมขององค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการร่วมที่รัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งในการนี้จึงให้โรแบรต์ หลุยส์ (Robert Louis) นักออกแบบตราสัญลักษณ์ ทำการเขียนตราทางการทูตข้างต้นขึ้นใหม่ตามแบบของตราเดิม อย่างไรก็ตาม ตรานี้รัฐบาลฝรั่งเศสก็ไม่ได้ออกกฎหมายรับรองให้ใช้เป็นตราแผ่นดินอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

สัญลักษณ์ในตราดังกล่าวนี้ประกอบด้วย

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 รัฐบาลฝรั่งเศสได้กำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่สำหรับรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งได้รวมเอาคำขวัญของสาธารณรัฐ สีธงชาติ และรูปมารีแอนน์ ซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์เชิงบุคลาธิษฐานของสาธารณรัฐ (Republic's personification) เข้าไว้ด้วยกัน

ลำดับภาพตราแผ่นดินสมัยต่างๆ[แก้]


ภาพตราแผ่นดิน คำอธิบาย สมัยแห่งการใช้
France Ancien (ตราของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคโบราณ) ใช้ตราโล่พื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก ก่อน พ.ศ. 1848
พ.ศ. 1871-1919
France Moderne (ตราของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคโบราณ) ซีกซ้ายใช้ตราลักษณะคล้ายตราโล่เดิม และ ซีกขวาใช้ตราโล่แห่งนาวาร์ (ตราโซ่สีทองบนพื้นโล่สีแดง) ตราโล่แห่งนาวาร์นี้ มีที่มาจากพระเจ้าอองรีที่ 4 พ.ศ. 1848-1871
France Moderne (ตราของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคใหม่) ใช้ตราลักษณะคล้ายตราโล่เดิม แต่ลดจำนวนเฟลอร์เดอลีส์ลงเหลือเพียง 3 ดอกเท่านั้น พ.ศ. 1919-2058
France Moderne (ตราของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคใหม่) ตราอาร์มสีน้ำเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ภายใต้มงกุฎประกอบสายสร้อยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2058-2132
ตราแผ่นดินราชอาณาจักรฝรั่งเศส แสดงภาพตราโล่แห่งนาวาร์ (ตราโซ่สีทองบนพื้นโล่สีแดง) อยู่เคียงกับตราเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองบนพื้นโล่สีน้ำเงิน ตราโล่แห่งนาวาร์นี้ มีที่มาจาก พระเจ้าหลุยส์ที่ 10 และ พระเจ้าชาลส์ที่ 4 ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นนาวาร์มาก่อน พ.ศ. 2132-2332
ตราแผ่นดินราชอาณาจักรฝรั่งเศส ในสมัย ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2334- พ.ศ. 2335
ตราประจำตัวของนโปเลียน โบนาปาร์ต แสดงภาพนกอินทรี พ.ศ. 2332-2347
ตราแผ่นดินจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 แสดงภาพนกอินทรี พ.ศ. 2347-2357
ตราแผ่นดินฝรั่งเศส ยุคราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟู ประกอบเข้ากับรูปมงกุฎแห่งบูร์บงที่ส่วนบนสุดของตรา ปัจจุบันยังคงใช้เป็นตราของเชื้อสายกษัตริย์ฝรั่งเศสราชวงศ์บูร์บง (สายตรง) พ.ศ. 2357-2373
ตราแผ่นดินฝรั่งเศสยุคกษัตริย์เดือนกรกฎาคม ใช้ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2373-2391
ตราแผ่นดินจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 ใช้ภาพนกอินทรีเช่นเดียวกับยุคจักรวรรดิที่ 1 พ.ศ. 2395-2413
ตราแผ่นดินอย่างไม่เป็นทางการ ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ลักษณะเป็นตราขวานมัดหวาย (fasces) บรรจุอยู่ในสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ รองรับด้วยช่อใบลอเรลและกิ่งโอ๊กไขว้ พ.ศ. 2441-2496
ตราประจำตำแหน่งของฟีลิป เปแต็ง ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดแห่งรัฐฝรั่งเศส โดยใช้เป็นตราแผ่นดินอย่างไม่เป็นทางการ (ฝรั่งเศสเขตวีชี), ลักษณะเป็นขวานประกอบคำขวัญประจำชาติว่า Travail, Famille, Patrie (งาน ครอบครัว ปิตุภูมิ). สำหรับประทับบนเอกสารทางราชการ. พ.ศ. 2483-2487
สำเนาภาพตราแผ่นดิน (ไม่เป็นทางการ)
เพื่อจัดแสดงร่วมกับภาพตราแผ่นดินของชาติสมาชิกอื่นๆ ในห้องประชุมขององค์การสหประชาชาติ ลักษณะเป็นตราช่อกิ่งโอ๊ก กับ ขวานมัดหวาย บนโล่วงรีพื้นสีฟ้า ประกอบสายสร้อยเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์
พ.ศ. 2441/พ.ศ. 2496-2538
ตราแผ่นดินอย่างไม่เป็นทางการ ออกแบบโดย โรแบรต์ หลุยส์ (Robert Louis) นักออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยได้นำตราดังกล่าวประกาศใช้ในสมัยของประธานาธิบดี ฌัก ชีรัก (2538–2550) จนถึงปัจจุบัน. พ.ศ. 2538–ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]