รางวัลพิเศษมิสแกรนด์ไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรางวัลพิเศษของการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่เริ่มมีการมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี 2013 โดย 2 รางวัลพิเศษหลัก คือ มิสแกรนด์ไรส์ซิ่งสตาร์ และ มิสป็อปปูล่าโหวต และยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ

รางวัลพิเศษหลัก[แก้]

มิสแกรนด์ไรส์ซิ่งสตาร์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2013–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 พัดชาพลอย เรือนดาหลวง นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2
2019 ชมพูนุท พึ่งผล พังงา รองอับดับ 4
2018 เมธาวี ธีรลีกุล สระแก้ว รองอับดับ 4
2017 เจสสิก้า เอสพินเนอร์ กรุงเทพมหานคร 12 คนสุดท้าย
2016 อแมนด้า ออบดัม ภูเก็ต 10 คนสุดท้าย
รวิสรา สวยสมเรียม อุทัยธานี
2015 นรีดาว อิศรภักดี เชียงใหม่ 20 คนสุดท้าย
ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์ สมุทรสงคราม
2014 วรางคนาง วุฑฒยากร นครสวรรค์ รองอันดับ 4
ณัฐชยกานต์ ปากหวาน สุราษฎร์ธานี
2013 ญาดา เทพนม ประจวบคีรีขันธ์ ชนะเลิศ

ตารางสรุปผลรางวัลมิสแกรนด์ไรส์ซิ่งสตาร์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
นครศรีธรรมราช 1 2020
พังงา 2019
สระแก้ว 2018
กรุงเทพมหานคร 2017
ภูเก็ต 2016
อุทัยธานี 2016
เชียงใหม่ 2015
สมุทรสงคราม 2015
นครสวรรค์ 2014
สุราษฎร์ธานี 2014
ประจวบคีรีขันธ์ 2013

มิสแกรนด์ หมอลำ ไรส์ซิ่งสตาร์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2022–2023 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ x ระเบียบวาทะศิลป์ เพื่อค้นหานางเอกหมอลำรุ่นใหม่ประดับวงการหมอลำไทย โดยมีผู้ชนะปีในแต่ละปีจำนวน 3 คน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2023 ทานตะวัน จิตรีลักษณ์ ลพบุรี รองอับดับ 5
อัจฉรีย์ ศรีสุข เลย รองอับดับ 3
กุลณัฐ หงษ์ศรีเมือง ศรีสะเกษ ไม่ผ่านเข้ารอบ
2022 อิงฟ้า วราหะ กรุงเทพมหานคร มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022
เหมือนฝัน กุลเกตุ ปราจีนบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
กฤติยาภรณ์ ลานนท์ ศรีสะเกษ 20 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลมิสแกรนด์ หมอลำ ไรส์ซิ่งสตาร์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ศรีสะเกษ 2 2022, 2023
ลพบุรี 1 2023
เลย 2023
กรุงเทพมหานคร 2022
ปราจีนบุรี 2022


ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2013–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 อิงฟ้า วราหะ กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศ
2020 พัชรพร จันทรประดิษฐ์ ระนอง ชนะเลิศ
2019 อารยะ ศุภฤกษ์ นครพนม ชนะเลิศ
2018 เมธาวี ธีรลีกุล สระแก้ว รองอันดับ 4
2017 สุชาณี สิรีเนตร นครศรีธรรมราช 12 คนสุดท้าย
2016 สุภาพร มะลิซ้อน สงขลา ชนะเลิศ
2015 รัตติกร ขุนโสม สงขลา ชนะเลิศ
2014 ปรภัสสร วรสิรินดา นครราชสีมา ชนะเลิศ
2013 ชนุชตรา สุขสันต์ กรุงเทพมหานคร 17 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
กรุงเทพมหานคร 2 2013, 2022
สงขลา 2015, 2016
ระนอง 1 2020
นครพนม 2019
สระแก้ว 2018
นครศรีธรรมราช 2017
นครราชสีมา 2014

มิสป๊อปปูล่าโหวต[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2013–ปัจจุบัน ต่อมาในปี 2018 เปลี่ยนชื่อเป็น "พีเพิล ช้อยส์ อวอร์ดส"
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 ทิพยาภรณ์ พรมราช นนทบุรี 10 คนสุดท้าย
2020 อิสรีย์ รอดวิเศษ พระนครศรีอยุธยา 10 คนสุดท้าย
2019 จิฬาภรณ์ ภูมิพัฒน์ เลย 10 คนสุดท้าย
2018 เมธาวี ธีรลีกุล สระแก้ว รองอันดับ 4
2017 นาราริน พิมพิสาร สระแก้ว 12 คนสุดท้าย
2016 พิณิชา กิจเกษมพงศา ชลบุรี รองอันดับ 3
2015 บุปผา นิลสวัสดิ์ บึงกาฬ 20 คนสุดท้าย
2014 พันธิรา สิงโห นครราชสีมา 20 คนสุดท้าย
2013 คลอร่า สิทธิเจริญยศ กรุงเทพมหานคร 17 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลมิสป๊อปปูล่าโหวต[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
สระแก้ว 2 2017, 2018
นนทบุรี 1 2022
พระนครศรีอยุธยา 2020
เลย 2019
ชลบุรี 2016
บึงกาฬ 2015
นครราชสีมา 2014
กรุงเทพมหานคร 2013

ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2015–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 อทิตา พยัคฆ์ เชียงใหม่ 10 คนสุดท้าย
2020 กัญญณรัชต์ หมุนลี สุพรรณบุรี 20 คนสุดท้าย
2019 มณีรัตน์ แดงประเสริฐ ตราด รองอันดับ 3
2018 ปิยพร โชพุดซา กำแพงเพชร 12 คนสุดท้าย
2017 กมลรัตน์ ทานนท์ ศรีสะเกษ รองอันดับ 4
2016 ชนิตา จันทเนตร อุบลราชธานี 10 คนสุดท้าย
2015 ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ ร้อยเอ็ด รองอันดับ 1

ตารางสรุปผลรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เชียงใหม่ 2022 1
สุพรรณบุรี 2020
ตราด 2019
กำแพงเพชร 2018
ศรีสะเกษ 2017
อุบลราชธานี 2016
ร้อยเอ็ด 2015

ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2016–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 รัชญา มิ่งบุญ ฉะเชิงเทรา ไม่ผ่านเข้ารอบ
สุทธิดา นิลพาย เพชรบูรณ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ชญานภัส ชมภูรัตน์ ระยอง ไม่ผ่านเข้ารอบ
นิรัชชา นามวัชระโสพิศ ลพบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
ปอร์รัตน์ ปิ่นเมือง สุรินทร์ 20 คนสุดท้าย
2020 กิติยา ละอายทุกข์ ราชบุรี
2019 ณัฐสุดา เติมใจ กรุงเทพมหานคร
2018 ทัศนา แมนโซ นครศรีธรรมราช 20 คนสุดท้าย
2017 ทวีพร พริ้งจำรัส จันทบุรี รองอันดับ 3
2016 บุปผา นิลสวัสดิ์ บึงกาฬ

ตารางสรุปผลรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ฉะเชิงเทรา 1 2022
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
ระยอง
สุรินทร์
ราชบุรี 2020
กรุงเทพมหานคร 2019
นครศรีธรรมราช 2018
จันทบุรี 2017
บึงกาฬ 2016

ขวัญใจประจำจังหวัดเจ้าภาพ[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2013–ปัจจุบัน
ปี จังหวัดเจ้าภาพ ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 ขอนแก่น อรปรียา เนซ่า มามูดี้ อ่างทอง รองอันดับ 3
2020 เชียงราย พัดชาพลอย เรือนดาหลวง นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2
2019 ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สตูล พีรชาดา ขุนรักษ์ น่าน รองอันดับ 1
2018 ภูเก็ต จิรัชยา สุขอินต๊ะ นครปฐม รองอันดับ 1
2017 เชียงใหม่ ทวีพร พริ้งจำรัส จันทบุรี รองอันดับ 3
2016 อุดรธานี สุภาพร มะลิซ้อน สงขลา ชนะเลิศ
2015 ชุมพร ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ ร้อยเอ็ด รองอันดับ 1
2014 บุรีรัมย์ ปริชญภัสร์ ขอนทอง สุพรรณบุรี 10 คนสุดท้าย
2013 ปัตตานี กณิการ์ ภูศรี[1] กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1

ตารางสรุปผลรางวัลขวัญใจประจำจังหวัด[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
อ่างทอง 1 2022
นครศรีธรรมราช 2020
น่าน 2019
นครปฐม 2018
จันทบุรี 2017
สงขลา 2016
ร้อยเอ็ด 2015
สุพรรณบุรี 2014
กรุงเทพมหานคร 2013

นางงามรักแร้งาม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2018–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 จุฑามาศ เมฆเสรี เชียงราย รองอันดับ 3
2019 อารยะ ศุภฤกษ์ นครพนม ชนะเลิศ
2018 อิงชนก ประสาตร์ สกลนคร รองอันดับ 2

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามรักแร้งาม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เชียงราย 1 2020
นครพนม 2019
สกลนคร 2018

นางงามแนะนำตัวดีเด่น[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2018–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022 อชิชา มหาสวัสดิ์ อุทัยธานี
2020 เกษร นันทะทอง หนองคาย
2019 รุจิรดา ศรีพิทักษ์ สงขลา 20 คนสุดท้าย
2018 ศศินา กลิ่นมาลัย นราธิวาส

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามแนะนำตัวดีเด่น[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
อุทัยธานี 1 2022
หนองคาย 2020
สงขลา 2019
นราธิวาส 2018

นางงามหน้าสวย[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2019–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 พัดชาพลอย เรือนดาหลวง นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2
2019 พีรชาดา ขุนรักษ์ น่าน รองอันดับ 1

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามหน้าสวย[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
นครศรีธรรมราช 1 2020
น่าน 2019

ผู้อำนวยการจังหวัดยอดเยี่ยม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2016–ปัจจุบัน
ปี ผู้อำนวยการจังหวัด จังหวัด
2022 ณัทธภัทร มูลเหลา ขอนแก่น
2020 ศรัณพัส ศรีสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
2019 ศุภสิทธิ์ วรรณรัตน์ เชียงใหม่
2018 ธีระศักดิ์ ผลงาม ภูเก็ต
2017 ธีระศักดิ์ ผลงาม ภูเก็ต
2016 ธีระศักดิ์ ผลงาม ภูเก็ต

ตารางสรุปผลรางวัลผู้อำนวยการจังหวัดยอดเยี่ยม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ภูเก็ต 3 2016, 2017, 2018
ขอนแก่น 1 2022
กรุงเทพมหานคร 2020
เชียงใหม่ 2019

เบสท์ดีไซเนอร์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2018–ปัจจุบัน
ปี ร้าน/ห้องเสื้อ ดีไซเนอร์ จังหวัด
2020 ธี-ศิ กูตูร์ ธิติ ชัยชนะ ชลบุรี
2019 อันคุนิยา วุฒิชัย แก้วหล้า น่าน
2018 โอ๊ต กูตูร์ กานต์ กาฬภักดี สุราษฎร์ธานี

ตารางสรุปผลรางวัลเบสท์ดีไซเนอร์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ชลบุรี 1 2020
น่าน 2019
สุราษฎร์ธานี 2018

นางงามผมสวย[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2020–ปัจจุบัน
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 ณัฐณิชา รุมชิง เลย

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามผมสวย[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เลย 1 2020

นางงามยิ้มสวย[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2016–2019
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 วรัญชนา ระดมเล็ก น่าน 20 คนสุดท้าย
2019 นฤมล คำพันธ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 2
2018 น้ำอ้อย ชนะพาล ภูเก็ต ชนะเลิศ
2017 เจสสิก้า เอสพินเนอร์ กรุงเทพมหานคร 12 คนสุดท้าย
2016 ศศิวิมล มงคลกาวิล เชียงใหม่ 20 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามยิ้มสวย[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เชียงใหม่ 2 2016, 2019
น่าน 1 2020
ภูเก็ต 2018
กรุงเทพมหานคร 2017

นางงามมิตรภาพ[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2017–2019
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2019 ทารีน่า โบเทส ภูเก็ต 10 คนสุดท้าย
2018 นลิน นราลินทิพย์ ระนอง
2017 เจสซิก้า แมคเคนนา ลำปาง

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามมิตรภาพ[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ภูเก็ต 1 2019
ระนอง 2018
ลำปาง 2017

นางเอกภาพยนตร์ เอ็มพิคเจอร์ส[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2019 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2019 เพ็ญพิชชา นาคแดง พะเยา 20 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลนางเอกภาพยนตร์ เอ็มพิคเจอร์ส[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
พะเยา 1 2019

สายสมร แอมบาสเดอร์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2019 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2019 นฤมล คำพันธ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 2

ตารางสรุปผลรางวัลสายสมร แอมบาสเดอร์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เชียงใหม่ 1 2019

โกลบอลบิวตีส์ชอยส์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2019 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2020 พัชรพร จันทรประดิษฐ์ ระนอง ชนะเลิศ
2019 พีรชาดา ขุนรักษ์ น่าน รองอันดับ 1

ตารางสรุปผลรางวัลโกลบอลบิวตีส์ชอยส์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ระนอง 1 2020
น่าน 2019

รางวัลพิเศษอื่นๆ[แก้]

ชุดพื้นเมืองประจำภาคของจังหวัดเจ้าภาพ[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในตั้งแต่ปี 2020,2022 - ปัจจุบัน
ปี/เจ้าภาพ รางวัล ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2022  ขอนแก่น ชุดชาติพันธุ์อีสานยอดเยี่ยม ปอรรัตน์ ปิ่นเมือง สุรินทร์ 20 คนสุดท้าย
2020 เชียงราย ชุดล้านนายอดเยี่ยม ยุพาลักษณ์ ลากุล เพชรบูรณ์

ตารางสรุปผลรางวัลชุดล้านนายอดเยี่ยม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
สุรินทร์ 1 2022
เพชรบูรณ์ 2020

เบสท์เรดคาร์เพ็ท[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2018 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2018 สกาวรัตน์ ครุยทอง สุราษฎร์ธานี 12 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลเบสท์เรดคาร์เพ็ท[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
สุราษฎร์ธานี 1 2018

เบสท์คาร์นิวัล[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2018 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2018 ณภัทรลดา ดอกพวง จันทบุรี 20 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลเบสท์คาร์นิวัล[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
จันทบุรี 1 2018

มิสแกรนด์รันแชริตีวินเนอร์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2018 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2018 สกาวรัตน์ ครุยทอง สุราษฎร์ธานี 12 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลมิสแกรนด์รันแชริตีวินเนอร์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
สุราษฎร์ธานี 1 2018

เบสท์วอยซ์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2017–2018
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2018 แอนนา คอว์วีโน ฉะเชิงเทรา 12 คนสุดท้าย
2017 เลลาณี ทศพร สระบุรี 12 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลเบสท์วอยซ์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ฉะเชิงเทรา 1 2018
สระบุรี 2017

ชุดราตรียอดเยี่ยม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2014–2017 ต่อมาในปี 2018 เป็นต้นมาเปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลในชื่อ "เบสท์ดีไซเนอร์"
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2017 ปุณณภา ขันธรัตน์ บุรีรัมย์ 20 คนสุดท้าย
2016 ธีลิศรา โยโกฮาม่า พัทลุง 20 คนสุดท้าย
2015 ชลธิชา อิ่มจรรยา ชลบุรี รองอันดับ 3
2014 ปริชญภัสร์ ขอนทอง สุพรรณบุรี 10 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
บุรีรัมย์ 1 2017
พัทลุง 2016
ชลบุรี 2015
สุพรรณบุรี 2014

กุลสตรีศรีล้านนา[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2017 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2017 ธนพร โพธาติ๊บ เชียงใหม่

ตารางสรุปผลรางวัลกุลสตรีศรีล้านนา[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
เชียงใหม่ 1 2017

แต่งกายล้านนางาม[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2017 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2017 ณัฐณิชา บุญยืน น่าน 20 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลแต่งกายล้านนางาม[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
น่าน 1 2017

นางงามสวยและสุขภาพดี[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2014 และ 2016
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2016 ธนิศา ปัญญาภู พระนครศรีอยุธยา 20 คนสุดท้าย
2014 วรางคนาง วุฑฒยากร นครสวรรค์ รองอันดับ 4

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามสวยและสุขภาพดี[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
พระนครศรีอยุธยา 1 2016
นครสวรรค์ 2014

นางงามสวยและสมาร์ท[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2016 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2016 ชนกพิมพ์มาดา ฉัตรเมืองปัก สระบุรี

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามสวยและสมาร์ท[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
สระบุรี 1 2016

ป๊อปปูล่าชุมพร[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2015 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2015 ภูวิศา ฉวาง ชุมพร 10 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลป๊อปปูล่าชุมพร[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ชุมพร 1 2015

มิสบิวตีเพอร์เฟค[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2013 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2013 ภัณฑิรา เชิดในเมือง ขอนแก่น 17 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลมิสบิวตีเพอร์เฟค[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
ขอนแก่น 1 2013

เบสท์เมคอัพ[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2013 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2013 นภัสวรรณ โชติการ กรุงเทพมหานคร 17 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลเบสท์เมคอัพ[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
กรุงเทพมหานคร 1 2013

มิสบีอิงบอดีไลน์[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2013 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2013 พรพรรณ ฤกษ์อัตการ นครสวรรค์ 17 คนสุดท้าย

ตารางสรุปผลรางวัลมิสบีอิงบอดีไลน์[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
นครสวรรค์ 1 2013

นางงามผิวสวย[แก้]

 • มีการมอบรางวัลในปี 2013 เท่านั้น
ปี ผู้ชนะ จังหวัด รางวัลในการประกวด
2013 ธัญพร ศรีเสน นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2

ตารางสรุปผลรางวัลนางงามผิวสวย[แก้]

ประเทศ/ดินแดน จำนวน ปีที่ชนะ
นครศรีธรรมราช 1 2013

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สวยใสทะลุใจ 'น้องเจมส์' คว้าตำแหน่งขวัญใจปัตตานี". thairath.co.th. สืบค้นเมื่อ 2019-11-28.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]