ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์
ก่อตั้ง2011; 13 ปีที่แล้ว (2011)
ประเภทการประกวดความงาม
ที่ตั้ง
สมาชิก
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล
ภาษาทางการ
ไทย
หัวหน้าครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล
องค์กรแม่
CTS International Modeling & Fashion
เว็บไซต์Prince & Princess Thailand

ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ (อังกฤษ: Prince & Princess Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ได้ตำแหน่งต่างๆจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวทีระดับนานาชาติ

ประวัติปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์[แก้]

ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ (อังกฤษ: Prince & Princess Thailand) เวทีเกียรติยศของเยาวชนไทย สู่เวทีเยาวชนที่ดีที่สุดในโลก

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและ บุคลิกภาพ Center Stage คัดหา เยาวชนไทย ผู้มากด้วยความสามารถ ไหวหริบ มีความเป็นผู้นำ มีความโดดเด่น มีบุคลิกหน้าสนใจ และบุคลิกภาพดี มีความสดใส่สมวัย ที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างและตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ และ ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระยะเวลาในการครองตำแหน่ง และโอกาสในการเข้าสู่วงการบันเทิง!!

คุณสมบัติ[แก้]

เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5 - 19 ปี ที่มีบุคลิกภาพดี ,มีความมั่นใจ ,กล้าแสดงออก ,มีความสามารถ เข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ในการประกวด "ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ " ในตำแหน่ง

 • มินิมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนล MINI MISS THAILAND INTERNATIONAL (ญ. อายุ 5-8 ปี)
 • มินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนล MINI MISTER THAILAND INTERNATIONAL (ช. อายุ 5-8 ปี)
 • ลิทเติลมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนล LITTLE MISS THAILAND INTERNATIONAL (ญ. อายุ 8-12 ปี)
 • จูเนียร์มิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนล JR. MISTER THAILAND INTERNATIONAL (ช. อายุ 8-12 ปี)
 • มิสเตอร์ไทยแลนด์ทีนอินเตอร์เนชันแนล MISTER THAILAND TEEN INTERNATIONAL (ช. อายุ 13-19 ปี)
 • มิสไทยแลนด์ทีนอินเตอร์เนชันแนล MISS THAILAND TEEN INTERNATIONAL (ญ. อายุ 13-19 ปี)

ผู้ครองตำแหน่งสูงสุดในระดับประเทศ ทั้ง 6 ตำแหน่ง จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด เวทีเยาวชนในระดับนานาชาติ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด[แก้]

 • เยาวชนสัญชาติไทย ชาย / หญิง
 • อายุ 5 – 19 ปี
 • บุคลิกภาพดี ,มีความมั่นใจ ,กล้าแสดงออก ,มีความสามารถ
 • มีความพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างเยาวชน และตัวแทนประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •   : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ
ปี ตำแหน่ง ผู้ดำรงตำแหน่ง รองชนะเลิศ
รองอันดับ 1 รองอันดับ 2
2566 (2023) มิสทีน ส้มโอ ศิรีย์พร แก้วกุล (ชลบุรี)

ณิชกานต์ หนูสมแก้ว

แววดาว สระบัว
มิสเตอร์ทีน

พราวด์ พราวด์ บุพพานนท์ (ตรัง)

นิกกี้ นิโคลัส วอลล์แบงค์

ศักดิวรรธน์ เกียรติเวชสิทธิ์
มิสพรีทีน

เบลล่า อิซาเบลล่า เบอร์เกอร์ (ภูเก็ต)

วชิรญาณ์ ขันทอง

ณัฏฐธิดา ยิน
ลิทเติ้ลมิส

ญาญ่า นภัสร์สรณ์ สิงห์โต (แพร่)

ญาณิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นีรนารา เดอลามารช์
ภูษิตา อนาวิล
โอดีสา ฟาลีน สาตะโรจน์

จูเนียร์มิสเตอร์

องศา ธนทัต ชื่นบาน (กรุงเทพมหานคร)

วรรณกรณ์ เจี้ยงยี่

อังคีรส ทองสุข
มินิมิส

เอด้า พชิรา เอี่ยมธนาพร (สมุทรปราการ)

ฟารายา ฮาซัน เจ เอส เคเอช เอ อัลราซี
รศรัชชญา น้อมนพ
จีน่า ฮอฟสตาด
ธารตรี บุญเถิง
ชนิกานต์ จินาจิ้น

มินิมิสเตอร์

เจ้าสัว ภัสภูมิ แววศักดิ์ (นครศรีธรรมราช)

ณพล เสนางคนิกร

นิธิอุดม  ชวนจิตร
2565 (2022) มิสทีน ฟ้า ณัชชา อินทรนิกุล (ราชบุรี) ณัฐวดี มีเดช ณัฐนิชา พงษ์พูล
มิสเตอร์ทีน ซัน พงศ์สิริ อมรวิวัฒนานนท์ (ตรัง) อัครวัฒน์ จึงจิรโรจน์ คุณกฤต วรธนัยกฤต
มิสพรีทีน ใบตอง เกตุแก้ว สังข์ทอง (กรุงเทพมหานคร) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติ้ลมิส น้ำอิง ชลกร สายชูโต (กรุงเทพมหานคร) ภัทราภา คำสีแก้ว
ณัฐนรี สุธาทองไทย
ศุจินทรา รุ่งเรือง
จูเนียร์มิสเตอร์ วิน วรวัฒน์ แย้มเหมือน (สุราษฏร์ธานี) ธนกฤต อธิมหัทธนบวร ณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
มินิมิส นามิ ณิญาพัณณ์ โรจน์ปิยะอุดม (นครราชสีมา) ณมน กีรติวโรชา
ฟ้าลดา ชูสวัสดิ์

ศิวาพัชญ์ เบญจไตรพัฒน์
ปานแก้ว เจริญสุข

มินิมิสเตอร์ ณฐ​ พรเจริญ (สตูล) อันน์ดามัน ศรีวรัญญู
2562 (2019) มิสทีน ไดม่อน กฤตยา ชั่งเย็น (นครราชสีมา) พิสชา แซ่ตั้ง ศิวรัถกร หะนะหมัด
มิสเตอร์ทีน ราม โสภณัฐ บุญสม (นครศรีธรรมราช) ณัฐนันท์ อ่ำเมือง ตรีภพ จิตรราญ
มิสพรีทีน เอม เอมวิกา วรรณา (ระยอง)
(แต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ)
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติ้ลมิส เอม เอมวิกา วรรณา (ระยอง) ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์
ยศยา นวลศรี
ศุภรดา อภิรตกาญจน์
จูเนียร์มิสเตอร์ โปรดปราน ปรานต์ อิ่นคำ (เชียงใหม่) ธรรศวีร์ สุทธิสิทธิ์ ระพีภัทร ยงประเดิม
มินิมิส มะปรางค์ ขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์ (กรุงเทพมหานคร) ศุภรดา เผ่าเศถียรพันธ์ พิมพ์ชยา หวานนวล
กชพร ปัทมศิริกุล
มินิมิสเตอร์ ไบร์ท อิทธิเดช ภูอวด (เชียงใหม่) ปณิธิ นาคแดง ธีรายุ ศิริธีรากุล
2561 (2018) มิสทีน ไหมไทย สุริยะยรรยง หริษภัช คุณปลื้ม บีส (สมุทรปราการ)
มิสเตอร์ทีน วีรวุธ เสิดแสน ไม่ทราบข้อมูล (ปัตตานี) ไม่ทราบข้อมูล (นครราชสีมา)
ลิทเติ้ลมิส นันท์นภัส ซำศิริพงษ์ ธนพภร สุทธิสิทธิ์ ธนิสร ไชยทา (อุบลราชธานี)
ไม่ทราบข้อมูล (นครราชสีมา)
จูเนียร์มิสเตอร์ กันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ วรรุจน์ ตลึงจิตร ไม่ทราบข้อมูล (ขอนแก่น)
มินิมิส กิญญ์นัชชา ชูแก้ว โปรดปราน วิจิตรศิลป ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล
มินิมิสเตอร์ จัตรินทร์ เจริญรูป ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ ธนัช ฮั่นตระกูล
2560 (2017) มิสทีน จริยา ชัยประภา วรินธิรา วุสรรณวานิชกุล
อรรชนา อัชนันท์
มิสเตอร์ทีน อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง กัณฐัศ สุวรรณชื่น
กิตติกร สิทธิยศ
ลิทเติ้ลมิส อัณฑิมาพร ไทยเมือง ภูริชญา สุมณศิริ
อังคณา ทวีปวรเดช
ปัญญศร รุ่งสว่าง
ชนกนันท์ โรจนสมิทธิ์
จูเนียร์มิสเตอร์ อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล
ชินธร เดชาชัชวาลย์
มินิมิส พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา สุตาภัทร คงสะอาด
มินิมิสเตอร์ สุวพิชญ์ หาญสิธานนท์ อานนนท์ ลี้กำจร
2558 (2015) มิสทีน

ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์

ภีรตา เจียโหงว
ธนพร สุริยะคำ
มิสเตอร์ทีน พิธาน ราชรักษ์ นพรุช ร้อยกรแก้ว
ธนัท บุราณรมย์
ลิทเติ้ลมิส ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ ธนิสา ธาดาพนิต
ชัญญ่นุช ลี้กำจร
จูเนียร์มิสเตอร์ ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์ โชติวิทย์ น้ำเพชร
แมคดอท เดวี่
มินิมิส เอญาดา อารยานันท์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
มินิมิสเตอร์ เจษสฤษ โกมลรัตน์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2557 (2014) มิสทีน

ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์

วริญญา โพธิ์สุการ กวินตรา ประภาสะโนบล
มิสเตอร์ทีน ชลภณ การวัตณี ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ไนน์ กัณน์ โมกขะสมิต
จูเนียร์มิสเตอร์ ปุณยวรี์ อรุณสุขสวัสดิ์ ปิยะภูมิ บุญสุข รุ่งอรุณ อุประ
ลิทเติ้ลมิส จิดาภา เจริญโชคกิตติ ฟิลิปปา ดีคอน รัญชิดา เนตรจรัสแสง
2556 (2013) มิสทีน

วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม

ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ปานชีวา ไชยสาน
มิสเตอร์ทีน ณิธิกร สมบัติธรรม
รัฐพงค์ โคตะนนท์ (รักษาการแทน)
รัฐพงษ์ โคตะนนท์ ชัชจักษ์กฤ จรรยาสุทธิวงค์
ลิทเติ้ลมิส ชนิกานต์ ตังกบดี
พลอยหลวง กรดเต็ม (รักษาการแทน)
ศุภธิดา ศรีชนรัตน์ พลอยหลวง กรดเต็ม
จูเนียร์มิสเตอร์ สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช (รักษาการแทน)
สุชัจจ์ ลาวัณวิสุทธิ์ สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช
2555 (2012) มิสทีน พุทธภรณ์ นนท์พละ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
จูเนียร์มิสเตอร์ พุทธพล นนท์พละ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติล พูฒาจารีย์ นนท์พละ
ปางบารมี วิชาธรณ์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2554 (2011) มิสทีน

ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
มิสเตอร์ทีน วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติ้ลมิส นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
จูเนียร์มิสเตอร์ จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •   : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศพม่า 2019 กฤตยา ชั่งเย็น นครราชสีมา
ธนภร สุทธิ​สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
ไทย 2019 ปนิธิ นาคแดง ระยอง มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2019
พิสชา แซ่ตั้ง กรุงเทพมหานคร มิสอินเตอร์เนชันแนลทีน 2019
ธรรศวีร์ สุทธิสิทธิ์ บึงกาฬ รองชนะเลิศ
(จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2019)

Jr. Mister Model International
Song Bird of International

ณัฐนันท์ อ่ำเมือง อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศ
(มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลทีน 2019)

Top 3 - Creative National Costume

ไทย 2018 วีรวุธ เสืดเสน กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลทีน 2018)
หริษภัช คุณปลื้ม กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสพรีทีนอินเตอร์เนชันแนล 2018)
มิสโมเดลทีนอินเตอร์เนชันแนล
ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
จูเนียร์มิสเตอร์เอเชียแปซิฟิก
รองชนะเลิศ – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
รองอันดับ 1 – มิสเกาะมะพร้าว
จิตรินทร์ เจริญรูป กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
ชุดราตรียอดเยี่ยม
ไทย 2017 สุวพิชญ์ หาญสิทธานนท์ เชียงใหม่ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2017 มินิมิสเตอร์ขวัญใจช่างภาพ
ไซด์ซองเบริดอินเตอร์เนชันแนล
จริยา ชัยประภา กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสยูเรเซียทีนปรินส์เซส)

เบสเพอฟอมเมินซ์แชมเปี้ยนส์
ทีนอะชีฟวามินท์ออฟเดอะเยียร์

กัณฐัศ สุวรรณชื่น กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสเตอร์ยูเรเซียทีนปรินส์)
ภูริชญา สุมณศิริ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไซด์เบสอีฟนิ่งเดรส
รองอันดับ 1 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชินธร เดชาชัชวาลย์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไซด์เบสโฟล์คลอร์อินเตอร์เนชันแนล
สุตาภัทร คงสะอาด กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ รองชนะเลิศ
ไซด์โมเดลอินเตอร์เนชันแนล
ไทย 2016 ลีวรรณฎา บุญศรีโจรน์ กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016 การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
เอญาดา อารยนันท์ กรุงเทพมหานคร มินิมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
เจษสฤษ โกมลรัตน์ เชียงใหม่ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ชมบุรี รองอันดับ 2
(มิสทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016)
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
มิสทีนชาร์มมิ่ง
เบสแดนเซอะ
ชุดราตรียอดเยี่ยม
พิธาน ราชรักษ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 2
(มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016)
ธนิสา ธาดาพนิต กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ลิทเติลมิสโมเดลอินเตอร์เนชันแนล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชัญญานุช ลี้กำจร ภูเก็ต ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสเพอฟอมเมินซ์คัฟเวอร์ออล
โชติวิทย์ น้ำเพชร เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ธนัท บุรารมย์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสทีนชาร์มมิ่ง
สิงคโปร์ 2015 ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015 ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
รินทร์รณี ดีคอน ปทุมธานี ปรินส์เซส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015 ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชลภณ การวัตณี นนทบุรี รองอันดับ 1
(ปรินส์แอนด์ปรินส์เซส์อินเตอร์เนชันแนล 2015)
ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เอเชียแปซิฟิคซุปเปอร์ทาเลนต์แดนแชมเปียนชิป
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ปิยะภูมิ บุญสุข กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสอินพาร์ททีวีค
สัมภาษณ์ยอดเยี่ยม
รุ่งอรุณ อุประ มหาสารคาม ไม่ผ่านเข้ารอบ เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
กัณน์ โมกขะสมิต ราชบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
สิงคโปร์ 2014 ณิธิกร สมบัติธรรม จันทบุรี มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2014 เพอซะเนิลอะชีฟเม้นท์
สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ นครปฐม ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014
ชนิกานต์ ตังกบดี สมุทรสาคร ปรินส์เซสออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
เบสบีชวีค
วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม นนทบุรี รองอันดับ 1
(โกลเด้นรอยอัลทีปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2014)
เบสอินเทอวิว
อนาวิล งามสง่า กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ นักร้องยุวชนแห่งเอเชียแปซิฟิค
สิงคโปร์ 2013 พุทธภรณ์ นนท์พละ ขอนแก่น มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2013 ชุดราตรียอดเยี่ยม
การแสดงความสามารถพิเศษยอดนิยม
พุทธพล นนท์พละ ขอนแก่น จูเนียร์มิสเตอร์ออฟเซาท์อีสต์เอเชีย 2013 ชุดเดินชายหาดยอดเยี่ยม
ปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
พูฒาจารีย์ นนท์พละ ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ นักร้องเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม
สาวน้อยแฟชั่น
ปางบารมี วิชาธรณ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
สิงคโปร์ 2012 ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ กรุงเทพมหานคร มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012 เดอะเบสรันเว
วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์ กรุงเทพมหานคร มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012 เบสปาจามัสวีค
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
คิวท์เกิร์ล
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสคันเทสเทิน
เบสปาจามัสวีค
จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสรันเว
เบสบีชวีค

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูไนเต็ดเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สเปน 2019 ศรีสุดา เกศวพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร LITTLE​ MISS​ UNITED​ WORLD​ 2019 ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
การแสดงยอดเยี่ยม
ปรานต์ อิ่นคำ เชียงใหม่ Little​ Mister​ United​ World​ 2019 ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
การแสดงยอดเยี่ยม
กฤ​ต​ยา​ ชั่ง​เย็น กรุงเทพมหานคร Teen Miss World 2019 การแสดงยอดเยี่ยม
กรีซ 2018 กันตพัฒน์ โรจนสมิธ์ กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชนะเลิศ Golden Laurel
Top 5 Best Talent
ไหมไทย สุริยะยรรยง ระนอง ทีนมิสเวิลด์ 2018 ชนะเลิศ Golden Luarel
Best Eco Project
Top 5 – Charity Project
ธนภร สุทธิสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสเวิลด์ 2018) (เงิน)
ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
กรีซ 2017 อัญฑิมาพร ไทยเมือง สงขลา ลิทเติลมิสเวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ สุมทรปราการ ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ตรัง มินิมิสเวิลด์ 2017 10 คนสุดท้าย – ความสามารถพิเศษ
กรีซ 2016 นพรุจ ร้อยกรแก้ว ฉะเชิงเทรา ทีนมิสเตอร์เวิลด์ 2017
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ชมบุรี ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016 ซิลเวอร์เคราน์แกรนด์ไพรซ์
โกลเด้นลอเริล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ทีนแฟชั่นอะวอร์ด
ธนิสา ธาดาพนิต กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ
(ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016)
ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
กรีซ 2015 จิดาภา เจริญโชคกิตติ สมุทรปราการ รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2015)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
รองชนะเลิศ – ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูนิเวิร์ส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 อิทธิเดช ภูอวด เชียงใหม่ ลิทเติลมิสเตอร์ยูนิเวิร์ส 2019 Prince of the Universe
Mini Mister Universe
Mister Asia
มหาชนจากการโหวต
Ambassador of Universal
เอมวิกา วรรณา ระยอง รองอันดับ 2
(Lil'Miss Universe)
(Miss Buterfly Super Grand Prix)
ชุดราตรียอดเยี่ยม
Ambassador of Universal
กชพร ปัทมศิริกุล กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Princess of the Universe
Miss Cover Girl
Ambassador of Universal
ตุรกี 2018 ไหมไทย สุริยะยรรยง ภูเก็ต มิสทีนยูนิเวิร์ส 2018 ขวัญใจช่างภาพ
โปรดปราน วิจิตรศิลป เชียงใหม่ มินิมิสยูนิเวิร์ส 2018 เฟสออฟเดอะเยียร์
นันท์นภัส ซำศิริพงษ์ สุราษฎร์ธานี รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2018)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2017 อังคณา ทวีปวรเดช กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ลิทเตลมิสโมเดล

เบสปรินส์แอนด์ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 พิมพ์ชยา หวานนวล ชลบุรี Princess of the World 2019
ธีรายุ ศิริธีรากุล กรุงเทพมหานคร Prince of the World 2019 Best Fashion Model
กฤตยา ชั่งเย็น นครราชสีมา Teen Princess of theWorld ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์ สกลนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Princess of Asia 2019
ประเทศจอร์เจีย 2018 กัญญ์นัชชา ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2018
วรวุธ ตลึงจิต กรุงเทพมหานคร ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2018 เบสอีโคโปรเจ็กต์
เดอะเบสโปรเจ็กต์
เบสแชริตี้โปรเจ็กต์
ธิษณ์ธนัย แก้วเพ็ชร์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ปรินส์ออฟเอเชีย
ปรินส์ออฟแชริตี้
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ธนิสร ไชยทา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
เวิลด์ไรส์ซิ่งสตาร์
ประเทศจอร์เจีย 2017 พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ตรัง ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ขวัญใจช่างภาพ
อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง นครศรีธรรมราช ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2017
ปัญญศร รุ่งสว่าง ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภูริชญา สุมณศิริ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์
เบสเกรสออฟเดอะเวิลด์

หมายเหตุ : ครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล ในฐานะ National Director ได้รับรางวัลพิเศษ เบสออฟเดอะเบสเนชันแนลไดเรกเตอร์ (เบสปรินส์แอนด์ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2017 ที่เมืองบาตูมิ เบสประเทศจอร์เจีย)

ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 ศิริกันติยา จูพงศ์วิชญ์ กรุงเทพมหานคร ท็อปพรีทีนโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2019 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2018 จิตรินทร์ เจริญรูป กรุงเทพมหานคร ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018
ธนัช ฮั่นตระกูล เชียงใหม่ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
หริษภัช คุณปลื้ม กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เอเชียท็อปโมเดลคอนติเนนทอล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ย
ประเทศจอร์เจีย 2017 ชนกนันท์ โรจนสมิธ์ นครราชสีมา ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
อานนท์ ลี้กำจร สงขลา ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล อุบลราชธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสแฟชั่นโมเดล

เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2018 อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ สมุทรปราการ เอวบีเอ็มเอ ท็อปโมเดลสตาร์ 2018
เจนนิเฟอร์ มิเชล อัลคาเฟล เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ผักแพว กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เกาหลีใต้ 2017 ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ กรุงเทพมหานคร เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล 2017
อานนนท์ ลี้กำจร สงขลา ไม่ผ่านเข้ารอบ เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
กัญญ์นัชชา ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
ปัญญษร รุ่งสว่าง ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ ท็อปโมเดล

มิสแอนด์มิสเตอร์แพลนเน็ต[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2018 ชลภณ การวัตณี นนทบุรี มิสเตอร์แพลนเน็ต 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2017 กิตติกร สิทธิยศ น่าน เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

เวิลด์ทัวริซึมเฟสทิวัล (World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion)[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ฟิลิปปินส์ 2018 ชนกนันนท์ โรจนสมิธ นครราชสีมา มิสพรีทีนทัวริซึมเวิลด์ 2018
ญี่ปุ่น 2019 ขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์ กรุงเทพมหานคร Mini Miss Tourism​ World 2019 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดแฟชั่นยอดเยี่ยม
อัญรินทร์​ เอกศิริจารุ​พงษ์ กรุงเทพมหานคร มิสพรีทีนทัวริซึมเวิลด์ 2019 สัมภาษณ์​ยอดเยี่ยม
ความสามารถ​พิเศษ​ยอดเยี่ยม
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(Little​ Miss Tourism International)
ชุดแฟชั่นยอดเยี่ยม

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูเรเชีย[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2018 พรรณพัชร ศรีวงศ์ทอง กรุงเทพมหานคร PRE TEEN MISS EURASIA 2018 Cover Girl

Future Fashion Faces World Kids[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ตุรกี 2019 ศุภรดา เผ่าเสถียรพันธ์ พัทลุง Future Fashion Faces World (มินิมิส) Best Port Folio Model
ชุดราตรียอดเยี่ยม
ระพีภัทร ยงประเดิม ภูเก็ต Future Fashion Faces World (จูเนียร์) ชุดประจำชาติ​ยอดเยี่ยม
ชุดสูทยอดเยี่ยม
ศุภรดา อภิรตกาญจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Miss Model Continental
ขวัญใจแบรนด์ดีไซเนอร์​ STEPHANIE
ชุดราตรียอดเยี่ยม

Mister & Miss Tourism Ambassador Universe[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
มาเลเซีย 2019 พิสชา แซ่ตั้ง บุรีรัมย์ รองอันดับ 1
(Miss Tourism Ambassador Universe)
The Best Runway
The Best Talent
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ณัฐนันท์ อ่ำเมือง อุตรดิตถ์ รองอันดับ 1
(Mister Tourism Ambassador Universe)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

Fashion Face World[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ตุรกี 2019 ชุนิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ กรุงเทพมหานคร

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติในอดีต[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •   : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสเตอร์โกลบอลทีน[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ไทย 2018 กิตติกร สิทธิยศ น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ

สติวเดนท์ออฟไชนีส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
จีน 2016 ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์[1] กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสเพอฟอมเมินซ์
ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เจตน์สฤษฎิ์ โกมลรัตน์ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ชัณญานุช ลี้กำจร นครศรีธรรมราช ไม่ผ่านเข้ารอบ

เวิลด์บิวตีแฟชั่นแอนด์ฟิตเนส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สิงคโปร์ 2017 วรุฒ อารีพันธ์ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
จรีย์พร วนสันเทียะ ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสไชนีสคอสมอส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
มาเลเซีย 2016 ภริตา เจียโหง่ว กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย นางงามบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
มาเลเซีย 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ชลบุรี เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย นางงามรูปร่างดี
ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ นางงามมิตรภาพ

มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สิงคโปร์ 2015 วริญญา โพธิ์สุการ ขอนแก่น รองอันดับ 2
(มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2015)

เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ไต้หวัน 2015 วิไล มาบุญ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เนปาล 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ชลบุรี รองอันดับ 1
(มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล 2014)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดราตรียอดเยี่ยม

ซุปเปอร์ทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2014 นรันดร์จุฑา ปัญญาสุข กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ท็อปมัลติมีเดีย

เวิลด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2014 ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสซินเซียริที

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]