ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์
ก่อตั้ง2011; 12 ปีที่แล้ว (2011)
ประเภทการประกวดความงาม
ที่ตั้ง
สมาชิก
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล
ภาษาทางการ
ไทย
หัวหน้าครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล
องค์กรแม่
CTS International Modeling & Fashion
เว็บไซต์Prince & Princess Thailand

ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ (อังกฤษ: Prince & Princess Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ได้ตำแหน่งต่างๆจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวทีระดับนานาชาติ

ประวัติปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์[แก้]

ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ (อังกฤษ: Prince & Princess Thailand) เวทีเกียรติยศของเยาวชนไทย สู่เวทีเยาวชนที่ดีที่สุดในโลก

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและ บุคลิกภาพ Center Stage คัดหา เยาวชนไทย ผู้มากด้วยความสามารถ ไหวหริบ มีความเป็นผู้นำ มีความโดดเด่น มีบุคลิกหน้าสนใจ และบุคลิกภาพดี มีความสดใส่สมวัย ที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างและตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ และ ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระยะเวลาในการครองตำแหน่ง และโอกาสในการเข้าสู่วงการบันเทิง!!

คุณสมบัติ[แก้]

เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5 - 19 ปี ที่มีบุคลิกภาพดี ,มีความมั่นใจ ,กล้าแสดงออก ,มีความสามารถ เข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ในการประกวด "ปรินส์ แอนด์ ปรินส์เซส ไทยแลนด์ " ในตำแหน่ง

 • มินิมิส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล MINI MISS THAILAND INTERNATIONAL (ญ. อายุ 5-8 ปี)
 • มินิมิสเตอร์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล MINI MISTER THAILAND INTERNATIONAL (ช. อายุ 5-8 ปี)
 • ลิทเติลมิส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล LITTLE MISS THAILAND INTERNATIONAL (ญ. อายุ 8-12ปี)
 • จูเนียร์มิสเตอร์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล JR. MISTER THAILAND INTERNATIONAL (ช. อายุ 8-12ปี)
 • มิสเตอร์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล MISTER THAILAND TEEN INTERNATIONAL (ช. อายุ 13-19ปี)
 • มิส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล MISS THAILAND TEEN INTERNATIONAL (ญ. อายุ13-19ปี)

ผู้ครองตำแหน่งสูงสุดในระดับประเทศ ทั้ง 6 ตำแหน่ง จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด เวทีเยาวชนในระดับนานาชาติ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด[แก้]

 • เยาวชนสัญชาติไทย ชาย / หญิง
 • อายุ 5 – 19 ปี
 • บุคลิกภาพดี ,มีความมั่นใจ ,กล้าแสดงออก ,มีความสามารถ
 • มีความพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างเยาวชน และตัวแทนประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ
ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองชนะเลิศ
2565 (2022) มิสไทยแลนด์ ทีน อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

ฟ้า ณัชชา อินทรนิกุล (ราชบุรี)


รองอันดับ 1 : ณัฐวดี มีเดช

รองอันดับ 2 : ณัฐนิชา พงษ์พูล
มิสเตอร์ ไทยแลนด์ ทีน อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

ซัน พงศ์สิริ อมรวิวัฒนานนท์ (ตรัง)


รองอันดับ 1 : อัครวัฒน์ จึงจิรโรจน์

รองอันดับ 2 : คุณกฤต วรธนัยกฤต

มิสพรีทีน ไทยแลนด์ 2022

ใบตอง เกตุแก้ว สังข์ทอง (กรุงเทพมหานคร)

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิตเติ้ลมิส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

น้ำอิง ชลกร สายชูโต (กรุงเทพมหานคร)


รองชนะเลิศ : ภัทราภา คำสีแก้ว

รองชนะเลิศ : ณัฐนรี สุธาทองไทย

รองชนะเลิศ : ศุจินทรา รุ่งเรือง

จูเนียรมิสเตอร์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

วิน วรวัฒน์ แย้มเหมือน (สุราษฏร์ธานี)


รองอันดับ 1 : ธนกฤต อธิมหัทธนบวร

รองอันดับ 2 : ณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
มินิมิส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

นามิ ณิญาพัณณ์ โรจน์ปิยะอุดม (นครราชสีมา)


รองชนะเลิศ : ณมน กีรติวโรชา

รองชนะเลิศ : ฟ้าลดา ชูสวัสดิ์


รองชนะเลิศ : ศิวาพัชญ์ เบญจไตรพัฒน์

รองชนะเลิศ :
ปานแก้ว เจริญสุข


มินิมิสเตอร์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

ณฐ​ พรเจริญ (สตูล)

รองอันดับ 1 : อันน์ดามัน ศรีวรัญญู
2562 (2019) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019

ไดม่อน กฤตยา ชั่งเย็น (นครราชสีมา)

รองอันดับ 1
พิสชา แซ่ตั้ง

รองอันดับ 2
ศิวรัถกร หะนะหมัด
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
ราม โสภณัฐ บุญสม (นครศรีธรรมราช)
รออันดับ 1
ณัฐนันท์ อ่ำเมือง

รองอันดับ 2
ตรีภพ จิตรราญ

มิสพรีทีน ไทยแลนด์ 2019

เอม เอมวิกา วรรณา (ระยอง)

(แต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ)

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
เอม เอมวิกา วรรณา (ระยอง)
รองอันดับ 1
ศรีสุภา เกศวพิทักษ์

รองอันดับ 2
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์
ยศยา นวลศรี
ศุภรดา อภิรตกาญจน์
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
โปรดปราน ปรานต์ อิ่นคำ (เชียงใหม่)
รองอันดับ 1
ธรรศวีร์ สุทธิสิทธิ์

รองอันดับ 2
ระพีภัทร ยงประเดิม
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
มะปรางค์ ขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์ (กรุงเทพมหานคร)
รองอันดับ 1
ศุภรดา เผ่าเศถียรพันธ์

รองอันดับ 2
พิมพ์ชยา หวานนวล
กชพร ปัทมศิริกุล
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
ไบร์ท อิทธิเดช ภูอวด (เชียงใหม่)
รองอันดับ 1
ปณิธิ นาคแดง

รองอันดับ 2
ธีรายุ ศิริธีรากุล
2561 (2018) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ไหมไทย สุริยะยรรยง
รออันดับ 2
บีส (สมุทรปราการ)
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
วีรวุธ เสิดแสน
รออันดับ 1
ไม่ทราบข้อมูล (ปัตตานี)

รองอันดับ 2
ไม่ทราบข้อมูล (นครราชสีมา)
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
นันท์นภัส ซำศิริพงษ์
รองอันดับ 1
ธนพภร สุทธิสิทธิ์

รองอันดับ 2
ธนิสร ไชยทา (อุบลราชธานี)
ไม่ทราบข้อมูล (นครราชสีมา)
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
กันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์
รองอันดับ 1
วรรุจน์ ตลึงจิตร

รองอันดับ 2
ไม่ทราบข้อมูล (ขอนแก่น)
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
กิญญ์นัชชา ชูแก้ว
รองอันดับ 1
โปรดปราน วิจิตรศิลป

รองอันดับ 2
ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
จัตรินทร์ เจริญรูป
รองอันดับ 1
ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ

รองอันดับ 2
ธนัช ฮั่นตระกูล
2560 (2017) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
จริยา ชัยประภา
รองชนะเลิศ
วรินธิรา วุสรรณวานิชกุล
อรรชนา อัชนันท์
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง
รองชนะเลิศ
กัณฐัศ สุวรรณชื่น
กิตติกร สิทธิยศ
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
อัณฑิมาพร ไทยเมือง
รองชนะเลิศ
ภูริชญา สุมณศิริ
อังคณา ทวีปวรเดช
ปัญญศร รุ่งสว่าง
ชนกนันท์ โรจนสมิทธิ์
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016

อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์

รองชนะเลิศ
กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล
ชินธร เดชาชัชวาลย์
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา
รองชนะเลิศ
สุตาภัทร คงสะอาด
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
สุวพิชญ์ หาญสิธานนท์
รองชนะเลิศ
อานนนท์ ลี้กำจร
2558 (2015)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์

รองชนะเลิศ
ภีรตา เจียโหงว
ธนพร สุริยะคำ
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
พิธาน ราชรักษ์
รองชนะเลิศ
นพรุช ร้อยกรแก้ว
ธนัท บุราณรมย์
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์
รองชนะเลิศ
ธนิสา ธาดาพนิต
ชัญญ่นุช ลี้กำจร
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์
รองชนะเลิศ
โชติวิทย์ น้ำเพชร
แมคดอท เดวี่
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
เอญาดา อารยานันท์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
เจษสฤษ โกมลรัตน์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2557 (2014)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์

รองอันดับ 1
วริญญา โพธิ์สุการ

รองอันดับ 2
กวินตรา ประภาสะโนบล
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ชลภณ การวัตณี
รองอันดับ 1
ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์

รองดันดับ 2
ไนน์ กัณน์ โมกขะสมิต
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
จิดาภา เจริญโชคกิตติ
รองอันดับ 1
ฟิลิปปา ดีคอน

รองอันดับ 2
รัญชิดา เนตรจรัสแสง
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ปุณยวรี์ อรุณสุขสวัสดิ์
รองอันดับ 1
ปิยะภูมิ บุญสุข

รองอันดับ 2
รุ่งอรุณ อุประ
2556 (2013)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม

รองอันดับ 1
ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์

รองอันดับ 2
ปานชีวา ไชยสาน
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ณิธิกร สมบัติธรรม
รัฐพงค์ โคตะนนท์ (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1
รัฐพงษ์ โคตะนนท์

รองอันดับ 2
ชัชจักษ์กฤ จรรยาสุทธิวงค์
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ชนิกานต์ ตังกบดี
พลอยหลวง กรดเต็ม (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1
ศุภธิดา ศรีชนรัตน์

รองอันดับ 2
พลอยหลวง กรดเต็ม
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1
สุชัจจ์ ลาวัณวิสุทธิ์

รองอันดับ 2
สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช
2555 (2012) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พุทธภรณ์ นนท์พละ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พุทธพล นนท์พละ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พูฒาจารีย์ นนท์พละ
ปางบารมี วิชาธรณ์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2554 (2011)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศพม่า 2019 กฤตยา ชั่งเย็น นครราชสีมา
ธนภร สุทธิ​สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
ไทย 2019 ปนิธิ นาคแดง ระยอง มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2019
พิสชา แซ่ตั้ง กรุงเทพมหานคร มิสอินเตอร์เนชันแนลทีน 2019
ธรรศวีร์ สุทธิสิทธิ์ บึงกาฬ รองชนะเลิศ
(จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2019)

Jr. Mister Model International
Song Bird of International

ณัฐนันท์ อ่ำเมือง อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศ
(มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลทีน 2019)

Top 3 - Creative National Costume

ไทย 2018 วีรวุธ เสืดเสน กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลทีน 2018)
หริษภัช คุณปลื้ม กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสพรีทีนอินเตอร์เนชันแนล 2018)
มิสโมเดลทีนอินเตอร์เนชันแนล
ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
จูเนียร์มิสเตอร์เอเชียแปซิฟิก
รองชนะเลิศ – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
รองอันดับ 1 – มิสเกาะมะพร้าว
จิตรินทร์ เจริญรูป กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018)
ชุดราตรียอดเยี่ยม
ไทย 2017 สุวพิชญ์ หาญสิทธานนท์ เชียงใหม่ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2017 มินิมิสเตอร์ขวัญใจช่างภาพ
ไซด์ซองเบริดอินเตอร์เนชันแนล
จริยา ชัยประภา กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสยูเรเซียทีนปรินส์เซส)

เบสเพอฟอมเมินซ์แชมเปี้ยนส์
ทีนอะชีฟวามินท์ออฟเดอะเยียร์

กัณฐัศ สุวรรณชื่น กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
(มิสเตอร์ยูเรเซียทีนปรินส์)
ภูริชญา สุมณศิริ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไซด์เบสอีฟนิ่งเดรส
รองอันดับ 1 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชินธร เดชาชัชวาลย์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไซด์เบสโฟล์คลอร์อินเตอร์เนชันแนล
สุตาภัทร คงสะอาด กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ รองชนะเลิศ
ไซด์โมเดลอินเตอร์เนชันแนล
ไทย 2016 ลีวรรณฎา บุญศรีโจรน์ กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016 การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
เอญาดา อารยนันท์ กรุงเทพมหานคร มินิมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
เจษสฤษ โกมลรัตน์ เชียงใหม่ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ชมบุรี รองอันดับ 2
(มิสทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016)
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
มิสทีนชาร์มมิ่ง
เบสแดนเซอะ
ชุดราตรียอดเยี่ยม
พิธาน ราชรักษ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 2
(มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016)
ธนิสา ธาดาพนิต กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ลิทเติลมิสโมเดลอินเตอร์เนชันแนล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชัญญานุช ลี้กำจร ภูเก็ต ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสเพอฟอมเมินซ์คัฟเวอร์ออล
โชติวิทย์ น้ำเพชร เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ธนัท บุรารมย์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสทีนชาร์มมิ่ง
สิงคโปร์ 2015 ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015 ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
รินทร์รณี ดีคอน ปทุมธานี ปรินส์เซส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015 ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชลภณ การวัตณี นนทบุรี รองอันดับ 1
(ปรินส์แอนด์ปรินส์เซส์อินเตอร์เนชันแนล 2015)
ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เอเชียแปซิฟิคซุปเปอร์ทาเลนต์แดนแชมเปียนชิป
เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ปิยะภูมิ บุญสุข กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสอินพาร์ททีวีค
สัมภาษณ์ยอดเยี่ยม
รุ่งอรุณ อุประ มหาสารคาม ไม่ผ่านเข้ารอบ เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
กัณน์ โมกขะสมิต ราชบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
สิงคโปร์ 2014 ณิธิกร สมบัติธรรม จันทบุรี มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2014 เพอซะเนิลอะชีฟเม้นท์
สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ นครปฐม ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014
ชนิกานต์ ตังกบดี สมุทรสาคร ปรินส์เซสออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
เบสบีชวีค
วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม นนทบุรี รองอันดับ 1
(โกลเด้นรอยอัลทีปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2014)
เบสอินเทอวิว
อนาวิล งามสง่า กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ นักร้องยุวชนแห่งเอเชียแปซิฟิค
สิงคโปร์ 2013 พุทธภรณ์ นนท์พละ ขอนแก่น มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2013 ชุดราตรียอดเยี่ยม
การแสดงความสามารถพิเศษยอดนิยม
พุทธพล นนท์พละ ขอนแก่น จูเนียร์มิสเตอร์ออฟเซาท์อีสต์เอเชีย 2013 ชุดเดินชายหาดยอดเยี่ยม
ปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
พูฒาจารีย์ นนท์พละ ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ นักร้องเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม
สาวน้อยแฟชั่น
ปางบารมี วิชาธรณ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
สิงคโปร์ 2012 ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ กรุงเทพมหานคร มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012 เดอะเบสรันเว
วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์ กรุงเทพมหานคร มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012 เบสปาจามัสวีค
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
คิวท์เกิร์ล
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสคันเทสเทิน
เบสปาจามัสวีค
จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสรันเว
เบสบีชวีค

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูไนเต็ดเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สเปน 2019 ศรีสุดา เกศวพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร LITTLE​ MISS​ UNITED​ WORLD​ 2019 ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
การแสดงยอดเยี่ยม
ปรานต์ อิ่นคำ เชียงใหม่ Little​ Mister​ United​ World​ 2019 ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
การแสดงยอดเยี่ยม
กฤ​ต​ยา​ ชั่ง​เย็น กรุงเทพมหานคร Teen Miss World 2019 การแสดงยอดเยี่ยม
กรีซ 2018 กันตพัฒน์ โรจนสมิธ์ กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชนะเลิศ Golden Laurel
Top 5 Best Talent
ไหมไทย สุริยะยรรยง ระนอง ทีนมิสเวิลด์ 2018 ชนะเลิศ Golden Luarel
Best Eco Project
Top 5 – Charity Project
ธนภร สุทธิสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสเวิลด์ 2018) (เงิน)
ชุดศิลปะยอดเยี่ยม
กรีซ 2017 อัญฑิมาพร ไทยเมือง สงขลา ลิทเติลมิสเวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ สุมทรปราการ ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ตรัง มินิมิสเวิลด์ 2017 10 คนสุดท้าย – ความสามารถพิเศษ
กรีซ 2016 นพรุจ ร้อยกรแก้ว ฉะเชิงเทรา ทีนมิสเตอร์เวิลด์ 2017
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ชมบุรี ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016 ซิลเวอร์เคราน์แกรนด์ไพรซ์
โกลเด้นลอเริล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ทีนแฟชั่นอะวอร์ด
ธนิสา ธาดาพนิต กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ
(ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016)
ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
กรีซ 2015 จิดาภา เจริญโชคกิตติ สมุทรปราการ รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2015)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
รองชนะเลิศ – ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูนิเวิร์ส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 อิทธิเดช ภูอวด เชียงใหม่ ลิทเติลมิสเตอร์ยูนิเวิร์ส 2019 Prince of the Universe
Mini Mister Universe
Mister Asia
มหาชนจากการโหวต
Ambassador of Universal
เอมวิกา วรรณา ระยอง รองอันดับ 2
(Lil'Miss Universe)
(Miss Buterfly Super Grand Prix)
ชุดราตรียอดเยี่ยม
Ambassador of Universal
กชพร ปัทมศิริกุล กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Princess of the Universe
Miss Cover Girl
Ambassador of Universal
ตุรกี 2018 ไหมไทย สุริยะยรรยง ภูเก็ต มิสทีนยูนิเวิร์ส 2018 ขวัญใจช่างภาพ
โปรดปราน วิจิตรศิลป เชียงใหม่ มินิมิสยูนิเวิร์ส 2018 เฟสออฟเดอะเยียร์
นันท์นภัส ซำศิริพงษ์ สุราษฎร์ธานี รองอันดับ 1
(ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2018)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2017 อังคณา ทวีปวรเดช กรุงเทพมหานคร ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ลิทเตลมิสโมเดล

เบสปรินส์แอนด์ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 พิมพ์ชยา หวานนวล ชลบุรี Princess of the World 2019
ธีรายุ ศิริธีรากุล กรุงเทพมหานคร Prince of the World 2019 Best Fashion Model
กฤตยา ชั่งเย็น นครราชสีมา Teen Princess of theWorld ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์ สกลนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Princess of Asia 2019
ประเทศจอร์เจีย 2018 กัญญ์นัชชา ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2018
วรวุธ ตลึงจิต กรุงเทพมหานคร ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2018 เบสอีโคโปรเจ็กต์
เดอะเบสโปรเจ็กต์
เบสแชริตี้โปรเจ็กต์
ธิษณ์ธนัย แก้วเพ็ชร์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ปรินส์ออฟเอเชีย
ปรินส์ออฟแชริตี้
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ธนิสร ไชยทา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
เวิลด์ไรส์ซิ่งสตาร์
ประเทศจอร์เจีย 2017 พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ตรัง ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2017 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ขวัญใจช่างภาพ
อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง นครศรีธรรมราช ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2017
ปัญญศร รุ่งสว่าง ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภูริชญา สุมณศิริ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสปรินส์เซสทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์
เบสเกรสออฟเดอะเวิลด์

หมายเหตุ : ครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล ในฐานะ National Director ได้รับรางวัลพิเศษ เบสออฟเดอะเบสเนชันแนลไดเรกเตอร์ (เบสปรินส์แอนด์ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2017 ที่เมืองบาตูมิ เบสประเทศจอร์เจีย)

ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2019 ศิริกันติยา จูพงศ์วิชญ์ กรุงเทพมหานคร ท็อปพรีทีนโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2019 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2018 จิตรินทร์ เจริญรูป กรุงเทพมหานคร ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018
ธนัช ฮั่นตระกูล เชียงใหม่ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
หริษภัช คุณปลื้ม กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เอเชียท็อปโมเดลคอนติเนนทอล
ชุดประจำชาติยอดเยี่ย
ประเทศจอร์เจีย 2017 ชนกนันท์ โรจนสมิธ์ นครราชสีมา ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
อานนท์ ลี้กำจร สงขลา ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล อุบลราชธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสแฟชั่นโมเดล

เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2018 อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ สมุทรปราการ เอวบีเอ็มเอ ท็อปโมเดลสตาร์ 2018
เจนนิเฟอร์ มิเชล อัลคาเฟล เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ผักแพว กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เกาหลีใต้ 2017 ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ กรุงเทพมหานคร เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล 2017
อานนนท์ ลี้กำจร สงขลา ไม่ผ่านเข้ารอบ เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
กัญญ์นัชชา ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
ปัญญษร รุ่งสว่าง ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ ท็อปโมเดล

มิสแอนด์มิสเตอร์แพลนเน็ต[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2018 ชลภณ การวัตณี นนทบุรี มิสเตอร์แพลนเน็ต 2018 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ประเทศจอร์เจีย 2017 กิตติกร สิทธิยศ น่าน เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

เวิลด์ทัวริซึมเฟสทิวัล (World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion)[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ฟิลิปปินส์ 2018 ชนกนันนท์ โรจนสมิธ นครราชสีมา มิสพรีทีนทัวริซึมเวิลด์ 2018
ญี่ปุ่น 2019 ขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์ กรุงเทพมหานคร Mini Miss Tourism​ World 2019 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดแฟชั่นยอดเยี่ยม
อัญรินทร์​ เอกศิริจารุ​พงษ์ กรุงเทพมหานคร มิสพรีทีนทัวริซึมเวิลด์ 2019 สัมภาษณ์​ยอดเยี่ยม
ความสามารถ​พิเศษ​ยอดเยี่ยม
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
(Little​ Miss Tourism International)
ชุดแฟชั่นยอดเยี่ยม

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูเรเชีย[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ประเทศจอร์เจีย 2018 พรรณพัชร ศรีวงศ์ทอง กรุงเทพมหานคร PRE TEEN MISS EURASIA 2018 Cover Girl

Future Fashion Faces World Kids[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ตุรกี 2019 ศุภรดา เผ่าเสถียรพันธ์ พัทลุง Future Fashion Faces World (มินิมิส) Best Port Folio Model
ชุดราตรียอดเยี่ยม
ระพีภัทร ยงประเดิม ภูเก็ต Future Fashion Faces World (จูเนียร์) ชุดประจำชาติ​ยอดเยี่ยม
ชุดสูทยอดเยี่ยม
ศุภรดา อภิรตกาญจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Miss Model Continental
ขวัญใจแบรนด์ดีไซเนอร์​ STEPHANIE
ชุดราตรียอดเยี่ยม

Mister & Miss Tourism Ambassador Universe[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
มาเลเซีย 2019 พิสชา แซ่ตั้ง บุรีรัมย์ รองอันดับ 1
(Miss Tourism Ambassador Universe)
The Best Runway
The Best Talent
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ณัฐนันท์ อ่ำเมือง อุตรดิตถ์ รองอันดับ 1
(Mister Tourism Ambassador Universe)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

Fashion Face World[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ตุรกี 2019 ชุนิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ กรุงเทพมหานคร

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติในอดีต[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสเตอร์โกลบอลทีน[แก้]

Searchtool.svg ดูบทความหลักที่ มิสเตอร์โกลบอลทีน
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ไทย 2018 กิตติกร สิทธิยศ น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ

สติวเดนท์ออฟไชนีส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
จีน 2016 ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์[1] กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ เบสเพอฟอมเมินซ์
ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เจตน์สฤษฎิ์ โกมลรัตน์ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ชัณญานุช ลี้กำจร นครศรีธรรมราช ไม่ผ่านเข้ารอบ

เวิลด์บิวตีแฟชั่นแอนด์ฟิตเนส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สิงคโปร์ 2017 วรุฒ อารีพันธ์ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ
จรีย์พร วนสันเทียะ ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสไชนีสคอสมอส[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
มาเลเซีย 2016 ภริตา เจียโหง่ว กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย นางงามบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
มาเลเซีย 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ชลบุรี เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย นางงามรูปร่างดี
ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ นางงามมิตรภาพ

มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สิงคโปร์ 2015 วริญญา โพธิ์สุการ ขอนแก่น รองอันดับ 2
(มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2015)

เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
ไต้หวัน 2015 วิไล มาบุญ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เนปาล 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ชลบุรี รองอันดับ 1
(มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล 2014)
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดราตรียอดเยี่ยม

ซุปเปอร์ทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2014 นรันดร์จุฑา ปัญญาสุข กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ท็อปมัลติมีเดีย

เวิลด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เกาหลีใต้ 2014 ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสซินเซียริที

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]