มิสมิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มิสมิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์
ก่อตั้ง2554
ประเภทการประกวดความงาม
ที่ตั้ง
สมาชิก
มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟเวิลด์
มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล[1]
มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟสตาร์[2]
มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟกาแล็กซี[3]
ภาษาทางการ
ไทย
องค์กรแม่
เว็บไซต์ทางการ

มิส&มิสเตอร์,มิสควีน,มิสซิสเดฟไทยแลนด์ (อังกฤษ: Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวที่ระดับนานาชาติ

ประวัติ[แก้]

เริ่มต้นกองประกวดจัดเวทีครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) โดยคุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด มิส&มิสเตอร์, มิสควีน, มิสซิสเดฟไทยแลนด์ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์จากเวทีการประกวด 4 เวที จัดเวทีการประกวดภายใต้ชื่อว่า การประกวดเวที พีดีเอดีเดฟไทยแลนด์แพนจัน “PDAD DEAF THAILAND PAGEANT” โดยมีเป้าหมายการประกวดเพศชาย หญิง และเพศที่สาม หรือสาวประเภทสอง ไม่มีตัวแทนเข้าการประกวดหูหนวกระดับโลก

ปี 2012 เป็นปีแรกที่กองประกวด มิส&มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์จัดส่งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นตัวแทนเข้าประกวดเวทีหูหนวกระดับโลก ชื่อเวที ''มิสเดฟเวิลด์และยุโรป'' เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น กองประกวดได้มีการเปลี่ยนชื่อว่า มิสเดฟไทยแลนด์เวิลด์

ปี 2013 กองประกวดได้มีการเปลี่ยนชื่อ มิส&มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์เวิร์ด และ มิสเดฟควีนไทยแลนด์ “มิส&มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์เวิลด์และมิสเดฟควีนไทยแลนด์” มีให้การประกวดเพศชายและหญิง เพศสาวประเภทสอง และมีตัวแทนเข้าการประกวดเวทีหูหนวกระดับโลก 2 เวทีชื่อว่า มิส&มิสเตอร์เดฟเวิลด์และมิส&มิสยุโรป และเวทีหนึ่งชื่อว่า มิส&มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล พร้อมร่วมมือกับ God Diamonds เป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุนผลิตมงกุฎให้สำหรับ มิสเดฟไทยแลนด์ ทุกปี ซึ้งทางกองประกวดได้จัดผู้ที่มีความบกพร่อทางการได้ยินตัวแทนเข้าการประกวดเวทีคนหูหนวกระดับโลกครั้งแรกของ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ สามารถจัดส่งทุกปีของกองประกวด

ปี 2014 กองประกวดได้เปลี่ยนชื่อเวทีชื่อว่า การประกวด มิส&มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์และมิสเดฟควีนไทยแลนด์ “มิส&มิสเตอร์และมิสควีน,มิสซิสเดฟไทยแลนด์” รับรองภายใต้มิสเดฟแอลทีดี “MISSDEAFLtd.” ซึ้งมีตัวแทน มิสเดฟไทยแลนด์ และ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ เข้าการประกวดเวทีระดับโลก 3 เวที และทางกองประกวดได้ร่วมมือเวทีใหม่ชื่อว่า มิส&มิสเตอร์เดฟสตาร์ โดยมีคุณนุชจิรา สุพล เข้ารับเป็นผู้จัดกองประกวดฯในปีนี้

ปี 2015-2017 กองประกวดได้เปลี่ยนชื่อกองประกวด ภายใต้ชื่อว่า มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ “Miss&Mister Deaf Thailand Division Contest” เป็นผู้ได้รับสิทธิจาก มิสเดฟ แอลทีดี “MISS DEAF Ltd.” และได้รับรองกับ มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล และ มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟสตาร์ ได้จัดการประกวดในโครงการชื่อเวทีว่า “มิสแอนด์มิสเตอร์ไทยแลนด์และมิสควีนเดฟไทยแลนด์” หรือชื่อย่อ “MMDT&MDQT” ทุกปี         

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2018 (2561) กองประกวดฯเปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า "กองประกวด มิส&มิสเตอร์, มิสควีน, มิสซิสเดฟไทยแลนด์" จัดโดย คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด มิส&มิสเตอร์, มิสควีน, มิสซิสเดฟไทยแลนด์ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์จากเวทีการประกวด 4 เวที และ คุณต้นฝน ภูมิลา เป็นบุคคลคนปกติหรือที่การได้ยินคนเดียวในกองประกวดฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองประกวดฯ มาช่วยจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2017 รวมคณะกรรมการคนหูหนวกรวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดพร้อมคุณสมบัติของการประกวด

ในวันที่ 6 เมษายน 2019 (2562) การแข่งขันถูกถ่ายทอดสดโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส[4][5]

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

1. การประกวด มิสเดฟไทยแลนด์

2. การประกวด มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์

3. การประกวด มิสเดฟควีนไทยแลนด์

4. การประกวด มิสซิสเดฟไทยแลนด์

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งมิสมิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 อ้างอิง
2562 (2019) มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
กาญจนา พิมพา (อุดรธานี)
มิสเดฟสตาร์ไทยแลนด์ 2019
เนตรชนก จันทา (สระแก้ว)
มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
มณฑิรา แซ่โย้ (นครศรีธรรมราช)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
ลลนา ปาชม (เพชรบูรณ์)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
น้ำใจ เกื้อกูล (อุบลราชธานี)
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
นเรนทร น้อยพร (อุบลราชธานี)
มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ 2019
ปรัชญา เมฆลอย (กรุงเทพมหานคร)
มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
วีรภัทร ชูพรหมแก้ว (สุราษร์ธานี)
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
กมล อุ่นใจ (อุดรธานี)
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
สุภชัย แสนเกตุ (สุราษร์ธานี)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปรีชา ลาแก้ว (ตาก)
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
อัครพล พวงทับทิม (อุบลราชธานี)
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปัณณวัฒน์ วันหวัง (กรุงเทพมหานคร)
2561 (2018) มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
รุ่งระวี แซ่ลิ้ม (สละตำแหน่ง)
ชุดาพร เจริญศรี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณัฐณิชา ทองเกษม
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
อารียา ศีรีศรี
[6][7][8]

[9][10][11]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
วิทวัส แว่นแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ธนวัฒน์ ระย้า
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ภูวเดช ยินดี
รองอันดับ 3 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
คมสัน มิ่งเชื้อ
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ฟ้าใส แก้วเกิด
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
เฟี้ยวฟ้าว พวงทับทิม (สละตำแหน่ง)
วนิดา โมกภา (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ไฮด้า เสนาะเสียง
มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
นิตยา ปัญญาธร
รองอันดับ 1 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณิชารีย์ วรภัย
รองอันดับ 2 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
บุศรา สังข์ครุฑ
2560 (2017) มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
ชุติมา เนตรสุริวงค์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
วริษา วรโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
พิพม์ชนก ยกย่อง
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
เบญจวรรณ เสริฐจำเริญ
[12][13][14]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ยสินทร ก้องกาวัง (สละตำแหน่ง)
ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ปรัชญา บัวผัด
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ไพรัช บัวคำ
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ธีรพร เตียเจริญชัยโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
พงษ์สิทธิ์ อินทมาน (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2559 (2016) มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชลธิชา โพธิปัด
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชณัญญา อัศวชัยโสภณ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
วิลาวัลย์ แป้นจันทร์
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
พรทิพย์ เล็กสราวุธ
[15][16][17]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
นัฐติพงษ์ คงไมตรี
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ (สละตำแหน่ง)
สุรเชษฐ์ คงแช่มดี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
มนตรี เกยเกษร
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
วินัย คำภิละแปง
2558 (2015) มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
วิรมล วงศ์หล้า (สละตำแหน่ง)
ภัคจิรา จันทะวงศ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
เยาวลักษณ์ เมธวิทยา
[18][15][19]

[20]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
โสภณ แซ่ลี้
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
ภาณุพล สินธนเจริญ (สละตำแหน่ง)
สุวนนท์ ปั่นแดง (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2557 (2014) มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
มาริสา หมื่นกันยา
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
พัชรี สิงหะ
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
อมรรัตน์ สาครชลธาร
[15][21][22]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ปิยวัช คงเจริญนิวัติ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ทินกร เทียมชาย
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
ณัฐวุฒิ เสนางา (สละตำแหน่ง)
ยุทธจิตร สีบานเย็น (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
สมคิด ปรัชญากาญจน์
2556 (2013) มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
พรรณนิดา มูลกัณหา (สละตำแหน่ง)
ธัญชนก จิตตกุล (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
แพรสญา ยานเจริญ (สละตำแหน่ง)
[15][23]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ชาญยุทธ์ วรวาส
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
กระจ่าง ดงทอง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
2555 (2012) มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
กนกพร ขาวสนั่น
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต
[15][24]
2554 (2011) มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ธารินี เจียวยี่
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ชุติมาญจน์ ภู่สาร
[15][25]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
อานนท์ อเนกรนทรัพย์
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
ภานุมาศ ดอกไม้ (สละตำแหน่ง)
ชีวินทร์ พิธิยะจารุกูล์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
สมสกุล ทองเฟื่อง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
พันธุ์พงศ์ สิมะโภไคย (สละตำแหน่ง)
ศักดา พาหาร (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ[แก้]

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟเวิลด์[แก้]

มิสเดฟเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
แอฟริกาใต้ 2019 กาญจนา พิมพา มิสเดฟไทยแลนด์ 2019 อุดรธานี นางงามหูหนวกเอเชีย 2019
เช็กเกีย 2018 จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ มิสเดฟไทยแลนด์ 2018 สุพรรณบุรี รองอันดับ 1 มิสเดฟเวิลด์ 2018
เช็กเกีย 2017 ชุติมา เนตรสุริวงค์ มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 กรุงเทพมหานคร มิสเดฟเวิลด์ 2017
เช็กเกีย 2016 ชลธิชา โพธิปัด มิสเดฟไทยแลนด์ 2016 ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2015 ภัคจิรา จันทระวงศ์ มิสเดฟไทยแลนด์ 2015 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2014 ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ มิสเดฟไทยแลนด์ 2014 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสเดฟซิมพลีเวิลด์
เช็กเกีย 2013 ธัญชนก จิตตกุล มิสเดฟไทยแลนด์ 2013 ตรัง ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2012 กนกพร ขาวสนั่น มิสเดฟไทยแลนด์ 2012 ชุมพร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเตอร์เดฟเวิลด์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
แอฟริกาใต้ 2019 เรนทร น้อยพร มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019 อุบลราชธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2018 วิทวัส แว่นแก้ว มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2017 ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 ลำปาง ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2015 โสภณ แซ่ลี้ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015 กรุงเทพมหานคร มิสเตอร์เดฟเอเชีย 2015
เช็กเกีย 2014 ปิยวัช คงเจริญนิวัติ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
เช็กเกีย 2012 กนกพร ขาวสนั่น มิสเดฟไทยแลนด์ 2012 ชุมพร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
รัสเซีย 2019 มณฑิรา แซ่โย้ มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019 นครศรีธรรมราช ไม่ผ่านเข้ารอบ นางงามหูหนวกเอเชีย 2019
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) 2018 ชุดาพร เจริญศรี รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
ฝรั่งเศส 2017 วริษา วรโชติ รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 ปทุมธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
สหรัฐ 2016 ชณัญญา อัศวชัยโสภณ รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
บัลแกเรีย 2013 แพรสญา ยานเจริญ มิสเดฟไทยแลนด์ 2013 (อดีต) กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1 มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2013 มิสเดฟเอเชีย

มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
รัสเซีย 2019 วีรภัทร ชูพรหมแก้ว มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019 สุราษร์ธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) 2018 ภูวเดช ยินดี รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018 ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน

ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

สหรัฐ 2016 อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014 นครปฐม ไม่ผ่านเข้ารอบ
บัลแกเรีย 2013 ชาญยุทธ์ วรวาส รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013 ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) 2018 บุศรา สังข์ครุฑ โอกาดะ รองอันดับ 1 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
นิตยา ปัญญาธร มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเดฟควีนเดฟอินเตอร์เนชันแนล[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) 2018 สมพร แก้วเกิด มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร มิสควีนเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
สหรัฐ 2016 สมสกุล ทองเฟื่อง มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011 ปราจีนบุรี มิสเดฟควีนอินเตอร์เนชันแนล 2016

มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟสตาร์[แก้]

มิสเดฟสตาร์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
อิตาลี 2019 เนตรชนก จันทา มิสเดฟสตาร์ไทยแลนด์ 2019 สระแก้ว ไม่ผ่านเข้ารอบ Miss Deaf Sympathy 2019
อิตาลี 2018 ชุดาพร เจริญศรี รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
ฝรั่งเศส 2017 พิพม์ชนก ยกย่อง รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2012 อำนาจเจริญ ไม่ผ่านเข้ารอบ แฟชั่นยอดเยี่ยม
เยอรมนี 2014 พัชรี สิงหะ รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014 ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเตอร์เดฟสตาร์[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
อิตาลี 2019 ปรัชญา เมฆลอย มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ 2019 กรุงเทพมหานคร Mister Deaf Caroli Hotels 2019
อิตาลี 2018 ธนวัฒน์ ระย้า รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Mister Deaf Sympathy
ฝรั่งเศส 2017 ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013 นครปฐม ไม่ผ่านเข้ารอบ
เยอรมนี 2014 ทินกร เทียมชาย รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014 เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ

Miss & Mister Deaf Fashion - International Deaf Fashion Week[แก้]

Miss Deaf Fashion[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
อิตาลี 2019 ลลนา ปาชม รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019 เพชรบูรณ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ Best Deaf Female Model of The Year 2019

Mister Deaf Fashion[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
อิตาลี 2019 วิทวัส แว่นแก้ว มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ Best male deaf model of the year 2019

มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟกาแล็กซี[แก้]

มิสเดฟกาแล็กซี[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
แอฟริกาใต้ 2018 พรทิพย์ เล็กสราวุธ รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเตอร์เดฟกาแล็กซี[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
แอฟริกาใต้ 2018 คมสัน มิ่งเชื้อ รองอันดับ 3 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสซิสเดฟกาแล็กซี[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
แอฟริกาใต้ 2018 ณิชารีย์ วรภัย รองอันดับ 1 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018 กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเดฟบิวตี้ (เกย์เดฟออนทัวร์)[แก้]

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งในประเทศ จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
เนเธอร์แลนด์ 2017 ศักดา พาหาร รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011 กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2 มิสเดฟบิวตี้ 2017

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มิสแอนด์มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล
 2. มิส&มิสเตอร์เดฟสตาร์
 3. มิส&มิสเตอร์และมิสซิสเดฟกาแล็กซี ในเฟซบุ๊ค
 4. ThaiPBS (6 เมษายน 2562). "[LIVE] 19.00 น. การประกวด Miss & Mister Deaf Thailand 2019 และ Miss Deaf Queen Thailand 2019". ยูทูบ. ความยาว 4:42:56 ชั่วโมง. สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2562.
 5. Med Hub News (8 เมษายน 2562). "คนหูหนวกจัดงานประกวดยิ่งใหญ่ "ไม่มีอะไรจำกัดความฝันได้" หาตัวแทนคนหูหนวกไทยเข้าร่วมการประกวดเวทีระดับโลก". Medhubnews.com. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2562.
 6. กองประกวดฯขอประกาศเป็นทางการ ตัวแทนเข้าการประกวด Miss & Mister Deaf International 2018 และ Miss Deaf Queen International 2018 และ Ms Deaf International 2018 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 7. เวทีแห่งโอกาสของผู้บกพร่องทางการได้ยิน . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 8. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF WORLD and EUPORE and ASIA 2018 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 9. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF INTERNATIONAL . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 10. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF STARS . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 11. ตัวแทนไป MISS & MISTER, MRS. DEAF GALAXY . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 12. มิสมิสเตอร์มิสควีนเดฟเวิลด์ไทยแลนด์ 2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 13. ศักดา พาหาร คว้ารางวัล รองอับดับ2 MISS DEAF BEAUTY 2017(Gay deaf on tour) ณ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 14. MMDT&MDQT2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 16. สมสกุล ทองเฟื่อง MISS DEAF QUEEN INTERNATIONAL 2016 ณ ลาสเวกัส อเมริกา . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 17. MMDT&MDQT2016 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 18. มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 19. สภณ แซ่ลี้ คว้าราวัล MISTER DEAF ASIA 2015 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 20. MMDT&MDQT2015
 21. ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ คว้ารางวัล MISS DEAF SHYMPATY WORLD 2014 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 22. MMDT&MDQT2014 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 23. MMDT&MDQT2013‏ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 24. MMDT&MDQT2012 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 25. MMDT&MDQT2011 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]