ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'สืบพันธ์'→'สืบพันธุ์'
(โรบอต: แทนที่คำ)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'สืบพันธ์'→'สืบพันธุ์')
 
=== เดรัจฉานภูมิ ===
ติรัจฉานภูมิ ''(โลกเดรัจฉานอยู่ในโลกมนุษย์)'' [[สัตว์เดรัจฉาน]] โลกของสัตว์ที่มีความยินดีในเหตุ 3 ประการ คือ การกิน การนอน การสืบพันธ์พันธุ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ อปทติรัจฉาน ''(ไม่มีเท้า ไม่มีขา)'' เช่น [[งู]] [[ปลา]] [[ไส้เดือน]] ฯลฯ ทวิปทติรัจฉาน ''(มี 2 ขา)'' เช่น [[นก]] [[ไก่]] ฯลฯ จตุปทติรัจฉาน ''(มี 4 ขา)'' เช่น[[ วัว]] [[ควาย]] ฯลฯ พหุปทติรัจฉาน ''(มีมากกว่า 4 ขา)'' เช่น [[ตะขาบ]] [[กิ้งกือ]] ฯลฯ อายุ ไม่แน่นอน แล้วแต่กรรมที่นำไปเกิดในสัตว์ประเภทต่างๆ ตามอายุขัยของสัตว์ประเภทนั้นๆ บุพกรรม เป็นมนุษย์จิตไม่บริสุทธิ์ ประพฤติอกุศลกรรมอันหยาบช้าลามกทั้งหลาย หรือเพราะอำนาจของเศษบาปอกุศลกรรมที่ตนทำไว้ให้ผล หรือเป็นเพราะเมื่อเป็นมนุษย์ ไม่ได้ก่อกรรมทำชั่วอะไร แต่เวลาใกล้จะตายจิตประกอบด้วยโมหะ หลงผิด ขาดสติ ไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งจะยึดให้มั่นคง คตินิมิต นิมิตที่ชี้บอกถึงโลกเดรัจฉานที่ตนจะไป เช่น เห็นเป็นทุ่งหญ้า ป่าไม้ ดงหญ้า เชิงเขา ชายน้ำ แม่น้ำกอไผ่ และภูเขา เป็นต้น บางทีเห็นเป็นรูปสัตว์ทั้งหลาย เช่น ช้าง เสือ วัว ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ แร้ง กา เหี้ย นก หนู จิ้งจก ฯลฯ หากภาพเหล่านี้มาปรากฏทางใจแล้วจิตยึดหน่วงเป็นอารมณ์เมื่อดับจิตตายขณะนั้นต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอน
 
=== เปรตภูมิหรือเปตภูมิ ===
123,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์