พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระราชบุตร[แก้]

พระราชสมภพ/ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา พระราชสมภพ/ประสูติ พระวรชายา/พระภัสดา
Princess Ubolratana (Cropped).jpg 1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 (67 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน
HM KING RAMA X.jpg 2. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (65 ปี) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
ศรีรัศมิ์ สุวะดี
Princess Sirindhorn 2009-12-7 Royal Thai Government House 2 (Cropped).jpg 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (63 ปี)
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน

พระราชนัดดา[แก้]

พระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามพระชันษา
พระรูป/รูป พระนาม/นาม ประสูติ/เกิด สิ้นพระชนม์/ถึงแก่อนิจกรรม พระบิดา/บิดา พระมารดา/มารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. พระองค์เจ้าชาย[1] ก่อนปี พ.ศ. 2521 ตกไม่เป็นพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(พระนามเดิม: หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นประธานใ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (27).jpg 2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (39 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จุฑาวัชร.jpg 3. จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (38 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
(นามเดิม: ยุวธิดา ผลประเสริฐ)
ริยา กอฟ
พลอยไพลิน เจนเซ่น.jpg 4. คุณพลอยไพลิน เจนเซน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 (37 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดวิด วีลเลอร์
หม่อมเจ้าวัชรเรศร วิวัชรวงศ์.jpg 5. วัชรเรศร วิวัชรวงศ์[2]
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล)
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (37 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พระองค์สิริภา.jpg 6. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 (35 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หม่อมเจ้าจักรีวัชร วิวัชรวงศ์.jpg 7. จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 (35 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พุ่ม เจนเซน.jpg 8. คุณพุ่ม เจนเซน
(นามเดิม: ภูมิ เจนเซน)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (21 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Princess Adityadhornkitikhun at Wat Lahan Rai 04-19-2013.jpg 9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (34 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Sirikitiya Jensen.jpg 10. คุณสิริกิติยา เจนเซน
(นามเดิม: ใหม่ เจนเซน)
18 มีนาคม พ.ศ. 2528 (33 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์.jpg 11. วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (33 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
Princess Sirivannavari Nariratana.jpg 12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล)
8 มกราคม พ.ศ. 2530 (31 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงฉลองสูทสากล.jpg 13. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 (13 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ศรีรัศมิ์ สุวะดี

พระราชปนัดดา[แก้]

พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามอายุ
พระรูป/รูป พระนาม/นาม ประสูติ/เกิด สิ้นพระชนม์/ถึงแก่อนิจกรรม พระบิดา/บิดา พระมารดา/มารดา คู่สมรส
แมกซีมัส.jpg 1. แมกซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (8 ปี)[3][4][5] เดวิด วีลเลอร์ คุณพลอยไพลิน เจนเซน
ลีโอนาโด ภัททพงศ์.jpg 2. ลีโอนาร์โด ภัททพงศ์ วีลเลอร์ พ.ศ. 2557 (4 ปี)[6][7] เดวิด วีลเลอร์ คุณพลอยไพลิน เจนเซน

อ้างอิง[แก้]

  1. พระองค์โสม ทรงภูมิใจใน องค์ภา เป็นลูกที่ดี ทำงานเพื่อประเทศชาติ
  2. Vacharaesorn "Vach" Vivacharawongse
  3. "เต็มอิ่มครั้งแรก!! ครอบครัวอบอุ่นน่ารัก “คุณพลอยไพลิน เจนเซน”". ไทยรัฐฉบับพิมพ์. 26 มิถุนายน 2558. http://www.thairath.co.th/content/495162. เรียกข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2558. 
  4. "คุณพลอยไพลิน เจนเซน กับภาพครอบครัวที่เปี่ยมสุข และ “MAX ” ลูกชายคนแรก". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 20 มิถุนายน 2556. http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000074505. เรียกข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2556. 
  5. "เปิดไฟล์ตำนานรัก (อย่างละเอียด) “คุณพลอยไพลิน เจนเซน กับสามี”". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 27 มิถุนายน 2556. http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000077762. เรียกข้อมูลเมื่อ 27 มิถุนายน 2556. 
  6. "ที่นี่จาก USA ประจำอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556". เดลินิวส์. 15 ธันวาคม 2556. http://dailynews.co.th/Content/Article/202028/ที่นี่จาก+USA+ประจำอาทิตย์ที่+15+ธันวาคม+2556. เรียกข้อมูลเมื่อ 15 ธันวาคม 2556. 
  7. "ที่นี่จาก USA ประจำอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557". เดลินิวส์. 9 กุมภาพันธ์ 2557. http://www.dailynews.co.th/Content/Article/214481/index.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557. 

บรรณานุกรม[แก้]