พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระราชบุตร[แก้ไขต้นฉบับ]

พระราชสมภพ/ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา พระราชสมภพ/ประสูติ พระวรชายา/พระภัสดา
Princess Ubolratana (Cropped).jpg 1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 (66 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน
HRH Vajiralongkorn (Cropped).jpg 2. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (65 ปี) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
ศรีรัศมิ์ สุวะดี
Princess Sirindhorn 2009-12-7 Royal Thai Government House 2 (Cropped).jpg 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (62 ปี)
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped1.jpg 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน

พระราชนัดดา[แก้ไขต้นฉบับ]

พระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามพระชันษา
พระรูป/รูป พระนาม/นาม ประสูติ/เกิด สิ้นพระชนม์/ถึงแก่อนิจกรรม พระบิดา/บิดา พระมารดา/มารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. พระองค์เจ้าชาย[1] ก่อนปี พ.ศ. 2521 ตกไม่เป็นพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(พระนามเดิม: หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นประธานใ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (27).jpg 2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (38 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จุฑาวัชร.jpg 3. จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (37 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
(นามเดิม: ยุวธิดา ผลประเสริฐ)
ริยา กอฟ
พลอยไพลิน เจนเซ่น.jpg 4. คุณพลอยไพลิน เจนเซน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 (36 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดวิด วีลเลอร์
หม่อมเจ้าวัชรเรศร วิวัชรวงศ์.jpg 5. วัชรเรศร วิวัชรวงศ์[2]
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล)
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (36 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พระองค์สิริภา.jpg 6. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 (34 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หม่อมเจ้าจักรีวัชร วิวัชรวงศ์.jpg 7. จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 (34 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พุ่ม เจนเซน.jpg 8. คุณพุ่ม เจนเซน
(นามเดิม: ภูมิ เจนเซน)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (21 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Princess Adityadhornkitikhun at Wat Lahan Rai 04-19-2013.jpg 9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (33 ปี) วีระยุทธ ดิษยะศริน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Sirikitiya Jensen.jpg 10. คุณสิริกิติยา เจนเซน
(นามเดิม: ใหม่ เจนเซน)
18 มีนาคม พ.ศ. 2528 (32 ปี) ปีเตอร์ เจนเซน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์.jpg 11. วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (32 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
Princess Sirivannavari Nariratana.jpg 12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
(พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล)
8 มกราคม พ.ศ. 2530 (30 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สุจาริณี วิวัชรวงศ์
Prince Dipangkorn Rasmijoti.jpg 13. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 (12 ปี) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ศรีรัศมิ์ สุวะดี

พระราชปนัดดา[แก้ไขต้นฉบับ]

พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามอายุ
พระรูป/รูป พระนาม/นาม ประสูติ/เกิด สิ้นพระชนม์/ถึงแก่อนิจกรรม พระบิดา/บิดา พระมารดา/มารดา คู่สมรส
แมกซีมัส.jpg 1. แมกซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (7 ปี)[3][4][5] เดวิด วีลเลอร์ คุณพลอยไพลิน เจนเซน
ลีโอนาโด ภัททพงศ์.jpg 2. ลีโอนาร์โด ภัททพงศ์ วีลเลอร์ พ.ศ. 2557 (3 ปี)[6][7] เดวิด วีลเลอร์ คุณพลอยไพลิน เจนเซน

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. พระองค์โสม ทรงภูมิใจใน องค์ภา เป็นลูกที่ดี ทำงานเพื่อประเทศชาติ
  2. Vacharaesorn "Vach" Vivacharawongse
  3. "เต็มอิ่มครั้งแรก!! ครอบครัวอบอุ่นน่ารัก “คุณพลอยไพลิน เจนเซน”". ไทยรัฐฉบับพิมพ์. 26 มิถุนายน 2558. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558. 
  4. "คุณพลอยไพลิน เจนเซน กับภาพครอบครัวที่เปี่ยมสุข และ “MAX ” ลูกชายคนแรก". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 20 มิถุนายน 2556. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556. 
  5. "เปิดไฟล์ตำนานรัก (อย่างละเอียด) “คุณพลอยไพลิน เจนเซน กับสามี”". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 27 มิถุนายน 2556. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2556. 
  6. "ที่นี่จาก USA ประจำอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556". เดลินิวส์. 15 ธันวาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2556. 
  7. "ที่นี่จาก USA ประจำอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557". เดลินิวส์. 9 กุมภาพันธ์ 2557. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557. 

บรรณานุกรม[แก้ไขต้นฉบับ]