ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (56 ปี)
อาชีพนักธุรกิจ

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย และนางชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย เกิดที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ดนัย เป็น นักคิด นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาว ด้วยหลักการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วน [1] และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision และHuman Talk คลื่นความคิด 96.5 FM อสมท. ร่วมกับ คุณวิชัย วรธานีวงศ์

การศึกษา[แก้]

ศึกษาชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสหพานิช ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนหอวัง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2531 ได้ทุนเอเอฟเอส (AFS) ไปศึกษาที่โรงเรียนเคลตันไฮสคูล เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนหอวังที่ได้รับทุนนี้

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาการตลาด ภาคบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การทำงาน[แก้]

ผลงานที่เป็นที่รู้จัก[แก้]

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน[แก้]

การแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก ในอดีต[แก้]

รางวัล/เกียรติคุณ[แก้]

งานด้านการเขียน[แก้]

 • ธรรมดีที่พ่อทำ พ.ศ. 2555
 • สุดยอดเดอะซีเคร็ต (The Meta Secret) พ.ศ. 2554
 • หัวใจสีขาว พ.ศ. 2553
 • กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) พ.ศ. 2552
 • หนังสือชุดภาษาอังกฤษ King Bhumibol Adulyadej of Thailand ประกอบด้วย From Prince to King, Strength of the Land และ By the Light of Your Wisdom (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2550
 • ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 (ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำ พ.ศ. 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พ.ศ. 2550
 • ในหลวงในรอยธรรม (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2549
 • อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness) พ.ศ. 2548
 • ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง พ.ศ. 2547
 • Dharma Moments พ.ศ. 2546 ที่ได้คำยกย่องจากองค์ทะไลลามะที่ 14 และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและวางจำหน่ายทั่วโลก
 • ปลาเล็กกินปลาใหญ่ พ.ศ. 2545
 • เถ้าแก่มือโปร พ.ศ. 2544

วิทยากรรับเชิญ[แก้]

ห้วข้อคุณธรรมจริยธรรม การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ

อ้างอิง[แก้]