ข้ามไปเนื้อหา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

← พ.ศ. 2554 21 เมษายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2562 →

เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี
ลงทะเบียน140,351
ผู้ใช้สิทธิ39.71%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร เกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
คะแนนเสียง 28,156 24,255
% 50.51% 43.51%

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

สุเมธ ฤทธาคนี
เพื่อไทย

ว่าที่สส. เขต

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
ประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี แทนที่ นายสุเมธ ฤทธาคนี ซึ่งถึงได้ลาออกไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่มา

[แก้]

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 เกิดขึ้นเนื่องจาก นายสุเมธ ฤทธาคนี ส.ส. เดิมในพื้นที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ของพรรคพรรคเพื่อไทยได้ลาออกไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำให้ตำแหน่งในเขตนี้ (อำเภอลำลูกกา) ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ผู้สมัคร

[แก้]

พรรคเพื่อไทยมีมติส่ง นาย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี ซึ่งเป็นสามีของนางสาวพรพิมล ธรรมสาร ซึ่งเป็นสส.ปทุมธานีเขต 4 ของ พรรคเพื่อไทย ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติส่ง นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง ผู้สมัครที่ลงแข่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี เขตเดิม

การเปิดรับสมัครมีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ผู้สมัครทั้งหมดได้จับสลาก ปรากฏว่า นายสมชายได้เบอร์ 1 และนายเกียรติศักดิ์ 2 [1]

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้สมัครรายอื่นจากพรรคการเมืองอื่นอีก ได้แก่ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย ของพรรคไทยมหารัฐพัฒนาได้เบอร์ 3

ผู้สมัคร พรรค หมายเลข
นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย
1
นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์
2
นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา
3

ผลการเลือกตั้ง

[แก้]
สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เกียรติศักดิ์ ส่องแสง (2) 28,156 53.37 +15.61
เพื่อไทย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (1) 24,255 45.98 -8.37
ไทยมหารัฐพัฒนา ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย (3) 345 0.65
ผลรวม 52,756 100.00
บัตรดี 52,756 94.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,318 4.16
บัตรเสีย 669 1.20
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 55,743 39.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,351 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เหตุการณ์ต่อเนื่อง

[แก้]

ในวันต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง นายสุเมธ ฤทธาคนีได้ลงสมัครแข่งกับ นายนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคนเก่าแล้วแพ้ 214,419 คะแนนต่อ 110,974 คะแนน [2] เป็นผลว่าพรรคเพื่อไทยได้ไล่นายสุเมธออกแล้วได้สั่งว่า ห้ามสส.เพื่อไทยคนไดลาออกจากตำแหน่งเพื่อมาลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น [3]

อ้างอิง

[แก้]