ระบบหมู่โลหิตเอบีโอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
แอนติเจนหมู่โลหิตเอบีโอปรากฏบนเม็ดเลือดแดง และแอนติบอดี IgM ปรากฏในซีรัม

หมู่โลหิตเอบีโอเป็นระบบหมู่โลหิตที่สำคัญที่สุดในการถ่ายเลือดมนุษย์ แอนตี-เอและแอนตี-บีแอนติบอดีมักเป็นแอนติบอดีมักเป็นแอนติบอดีชนิด IgM ซึ่งผลิตในปีแรกของชีวิตโดยการสัมผัสกับสารในสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร แบคทีเรียและไวรัส หมู่โลหิตเอบีโอยังปรากฏในสัตว์อื่นบางชนิด เช่น สัตว์ฟันแทะ ลิงไม่มีหาง เช่น ชิมแปนซี ลิงโบโนโบและกอริลลา