สัตว์มีแกนสันหลัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัตว์มีแกนสันหลัง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ก่อนยุคแคมเบรียน – ปัจจุบัน, 530–0 Ma
นก จัดอยู่ในไฟลัม Chordata
หรือสัตว์มีแกนสันหลัง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
อาณาจักรย่อย: Eumetazoa
Superphylum: Deuterostomia
ไม่ถูกจัดอันดับ: Bilateria
ไฟลัม: Chordata
Bateson, 1885
การจำแนกชนิด

ดูรายละเอียด การจำแนกชนิด

สัตว์มีแกนสันหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Chordata) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในตระกูลที่ใกล้ชิดอีกหลายชนิด สิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้ เป็นหนึ่งเดียวกันในระยะการเจริญเติบโตบางช่วงของชีวิต แกนสันหลัง ใยประสาทส่วนหลังกลวง ช่องคอหอย หลอดเส้นประสาทกลวงส่วนหลัง และส่วนหางที่แข็งแรงขยายผ่านช่องทวารหนัก อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนให้เหตุผลว่า คุณสมบัติที่แท้จริงน่าจะเป็นถุงช่องที่ช่องคอหอย

ไฟลัมของสัตว์มีแกนสันหลังสามารถแตกออกเป็นไฟลัมย่อยได้หลากหลายไฟลัม เช่น ไฟลัมยูโรคอร์ดาตา (Urochordata), ไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาตา (Cephalochordata) และ ไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrata) ตัวอ่อนของยูโรคอร์เดตมีแกนสันหลัง และใยประสาท และมันจะหายไปเมื่อโตเต็มวัย เซฟาโลคอร์เดตมีแกนสันหลังและใยประสาทแต่ไร้กระดูกสันหลัง ส่วนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง แกนสันหลังจะแทนที่ด้วยไขสันหลังแทน

ประเภทของสัตว์มีแกนสันหลัง[แก้]

การแบ่งหมวดหมู่[แก้]


สัตว์ที่มีแกนสันหลัง (Phylum Chordata)
├─ไฟลัมย่อย สัตว์ที่มีถุงหุ้ม - (Urochordata)
├─ไฟลัมย่อย Cephalochordata - Lancelets
└ (ไม่ระบุ) สัตว์มีกะโหลกศีรษะ (Craniata)
   ├─ชั้น Myxini or Hyperotreti (hagfish)
   └ไฟลัมย่อย สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrata)
    ├─ชั้น Conodonta (Conodonts)
    ├─ชั้น Cephalaspidomorphi (Paleozoic jawless fish)
    ├─Hyperoartia (lampreys and kin)
    ├─ชั้น Pteraspidomorphi (other Paleozoic jawless fish)
    └อินฟราไฟลัม Gnathostomata (สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีขากรรไกร)
       ├─ชั้น Placodermi (Paleozoic armoured forms)
       ├─ชั้น Chondrichthyes (ปลากระดูกอ่อน)
       ├─ชั้น Acanthodii (Paleozoic "spiny sharks")
       └ (ไม่ระบุ) Teleostomi (advanced fishes and their descendents)
          └ชั้นใหญ่ Osteichthyes
              ├─ชั้น Actinopterygii (ปลาเรย์ฟิน)
              └ชั้น Sarcopterygii (ปลาโลบฟิน)
                   └ชั้นใหญ่ Tetrapoda (สัตว์สี่ขามีกระดูกสันหลัง)
                       ├─ชั้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia)
                       └ซีรีส์ Amniota (ไข่ถุงน้ำคร่ำ)
                           ├ชั้น Synapsida (mammal-like reptiles)
                           │  └ชั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia)
                           └ชั้น สัตว์เลี้อยคลาน (Sauropsida)
                             └ชั้น สัตว์ปีก (Aves)

หมายเหตุ: เส้นแสดงถึงความสัมพันธุ์ของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (รวมถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้ว)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]