5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
4 5 6
จำนวนเชิงการนับ ห้า
จำนวนเชิงอันดับที่ 5 (ที่ห้า)
ตัวประกอบ 5
ตัวหาร 1, 5
เลขไทย
เลขโรมัน V
เลขโรมัน (ยูนิโคด) Ⅴ, ⅴ
เลขจีน , , , , 𠄡
ฐานสอง 101
ฐานสาม 12
ฐานสี่ 11
ฐานห้า 10
ฐานหก 5
ฐานแปด 5
ฐานสิบสอง 5
ฐานสิบหก 5
ฐานยี่สิบ 5
ฐานสามสิบหก 5

5 (ห้า) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4 (สี่) และอยู่ก่อนหน้า 6 (หก)

=5 - วิกิพีเ5 - วิกิพีเดียด ย

คำเติมนำหน้า =[แก้]

ชื่อเรียก[แก้]

งั่ว[แก้]

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจม[แก้]

วิวัฒนาการ[แก้]

Evolution5glyph.png

ในทางคณิตศาสตร์[แก้]

ในวัฒนธรรมมนุษย์[แก้]

ในทางวิทยาศาสตร์[แก้]

ในทางเทคโนโลยี[แก้]

  • 5 เป็นจำนวนระดับเกียร์รถยนต์แบบเกียร์กระปุกที่พบได้ทั่วไป
  • บนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ปุ่มเลข 5 จะคู่กับตัวอักษร J K และ L แต่บนแบล็คเบอร์รีบางรุ่น ปุ่มดังกล่าวจะคู่กับตัวอักษร G และ H
  • เพนเทียม (Pentium) คิดขึ้นโดยอินเทลคอร์เปอเรชัน เป็นสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ เอกซ์86 รุ่นที่ห้า
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโพลีโพรพีลีน

ในทางอื่น ๆ[แก้]

ห้า คือ:

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=5&oldid=7389797"