เวคอัปนิวส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เวคอัปไทยแลนด์)
WAKE UP NEWS
ประเภท วิเคราะห์ข่าว
สนทนาเชิงข่าว
พัฒนาโดย วอยซ์ทีวี
เสนอโดย (ดูในเนื้อหา)
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับ ไทย ไทย
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้าง ประทีป คงสิบ
สถานที่ถ่ายทำ ห้องส่งวอยซ์ทีวี
ความยาวตอน 60/90/120 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่อง วอยซ์ทีวี
แบบภาพ 16:9 (SDTV) 576i
การออกอากาศแรก 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ในชื่อเวคอัปไทยแลนด์) (7 ปี 54 วัน)
1 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ในชื่อปัจจุบัน)(2 ปี 112 วัน)
ลำดับเวลา
รายการที่เกี่ยวข้อง ทูไนท์ไทยแลนด์
แหล่งข้อมูลอื่น
[WAKE UP NEWS เว็บไซต์]

เวคอัปนิวส์ (อังกฤษ: Wake Up News) เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวิเคราะห์กับสนทนาเชิงข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเช้า ของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ลักษณะเด่นของรายการอยู่ที่ทรรศนะการนำเสนอ ซึ่งแหลมคมและแตกต่างไปจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะแนวความคิดทางการเมืองแบบก้าวหน้า รายการนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีชื่อตั้งต้นของรายการว่า "เวคอัปไทยแลนด์" (อังกฤษ: WAKE UP THAILAND) และผลิตรายการสดจากห้องส่ง ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:00-09:00 น. และออกอากาศซ้ำในเวลา 15:00-17:0น.

สัญลักษณ์รายการเวคอัปไทยแลนด์ (28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

อนึ่ง รายการงดออกอากาศในวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 2 ชั่วโมง (120 นาที)

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เวคอัปไทยแลนด์ได้มีการปรับรูปแบบรายการใหม่ และเพิ่มรายการในวันเสาร์- อาทิตย์ ในชื่อว่า "เวคอัปไทยแลนด์วีคเอนด์" (อังกฤษ: WAKE UP THAILAND WEEKEND) จนกระทั่งรายการต้องพักการออกอากาศไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากช่วงเช้ามืดของวันดังกล่าว มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และฝ่ายความมั่นคงมีคำสั่งให้วอยซ์ทีวีระงับการออกอากาศด้วย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดรัฐประหารขึ้น ในอีกสองวันถัดจากนั้น จนกระทั่งวอยซ์ทีวีกลับมาออกอากาศอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ปีเดียวกัน รายการนี้ก็ไม่ได้ออกอากาศอีกเลยจนกระทั่งวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 รายการก็กลับมาออกอากาศอีกครั้ง พร้อมกับรายการวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ซึ่งออกอากาศไปได้ 4 เดือน รายการก็ต้องยุติไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยนำเวลาเดิมของรายการไปเพิ่มให้รายการข่าววอยซ์นิวส์ ภาคเช้า จนกระทั่งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายการกลับมาออกอากาศอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อเป็น เวคอัปนิวส์ (อังกฤษ: WAKE UP NEWS) ส่วนรายการวันเสาร์-อาทิตย์ ยังออกอากาศมาจนภายหลังได้ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของเวคอัปนิวส์

จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รายการได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก รายการจึงเพิ่มเวลาออกอากาศอีก 30 นาที รวมเป็น 2 ชั่วโมง (120 นาที) โดยออกอากาศในเวลา 07:00-09:00 น.

เวคอีปนิวส์ถูกระงับการออกอากาศ 7 วัน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [1] ซึ่งห้วงที่ระงับการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน พ.ศ. 2559 วอยซ์ทีวีพัฒนารายการขึ้นมาชั่วคราวใช้ชื่อว่า "เวคอัปเวิลด์" (อังกฤษ: Wake Up World) โดยมีกราฟิกเปืดรายการคล้ายกับกราฟิกของรายการOverview แต่ยังคงเพลงประกอบ และคณะผู้ดำเนินรายการจากเวคอัปนิวส์เดิม แต่ลดวิทยากรเหลือเพียง 1 คน

รูปแบบรายการ[แก้]

จันทร์-ศุกร์[แก้]

  • 07:00 - 07:30 น. รายงานข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ (ดำเนินรายการจากห้องส่งข่าวหลักของวอยซ์ทีวี)
  • 07:30 - 09:00 น. วิเคราะห์ข่าวโดยพิธีกรและวิทยากรประจำรายการ (ดำเนินรายการจากห้องส่งของรายการ)

เสาร์-อาทิตย์[แก้]

เป็นการวิเคราะห์ข่าวโดยพิธีกรและวิทยากรประจำรายการตลอดทั้งรายการ

พิธีกร[แก้]

ระยะแรกของรายการ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ชูวัสและ ผศ.ดร.พิชญ์เป็นพิธีกรเพียงสามคน ต่อมาในสัปดาห์ที่สอง ตวงพรเข้าร่วมดำเนินรายการในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดย ม.ล.ณัฏฐกรณ์มาดำเนินรายการทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ต่อมา ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตวงพรขอลาพักร้อนจากภารกิจทั้งหมด เป็นระยะเวลา 4 เดือน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ[2] ระหว่างนั้น ธีรัตถ์ก็เข้ามาช่วยดำเนินรายการแทนตวงพร ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และในระยะใกล้เคียงกัน คือตั้งแต่วันอังคารที่ 17 เมษายน ผศ.ดร.พิชญ์ขอลาไปทำการสอนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดังนั้น ทางรายการจึงเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน มาร่วมดำเนินรายการแทน เช่นเดียวกับโอกาสพิเศษอื่นๆ ที่เคยเชิญมาก่อนหน้านั้น จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ผศ.ดร.พิชญ์ก็กลับมาดำเนินรายการเป็นประจำตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 และตวงพรกลับมาดำเนินรายการในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม โดยมีธีรัตถ์เข้าช่วยดำเนินรายการในทุกวันอังคารแทน ส่วนพิธีกรรับเชิญก็ปรับลดเป็นสองคน กล่าวคือวิโรจน์มาดำเนินรายการประจำวันจันทร์แทนชูวัส และศิโรตม์มาดำเนินรายการประจำวันพุธแทน ผศ.ดร.พิชญ์ อย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์

พิธีกรหลัก[แก้]


พิธีกรรับเชิญประจำ[แก้]

พิธีกรรับเชิญพิเศษ[แก้]

พิธีกรในอดีต[แก้]

แขกรับเชิญพิเศษ[แก้]

เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการ จะใช้ชื่อช่วงพิเศษว่า คอฟฟี วิธ ... (Coffee with ...) ต่อท้ายด้วยชื่อแขกรับเชิญท่านนั้น และเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นพิเศษอีก 30 นาที

พ.ศ. 2554[แก้]

พ.ศ. 2555[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่มเติม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]