เวคอัปไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เวคอัปไทยแลนด์
เวคอัปนิวส์
ประเภทวิเคราะห์ข่าว
สนทนาเชิงข่าว
พัฒนาโดยวอยซ์ทีวี
เสนอโดย(ดูในเนื้อหา)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
ภาษามือไทย (บางวัน)
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างประทีป คงสิบ
สถานที่ถ่ายทำห้องส่งวอยซ์ทีวี
ความยาวตอน90 นาที (รวมโฆษณา)
ออกอากาศ
เครือข่ายวอยซ์ทีวี
Five Channel
ระบบภาพ16:9 (SDTV) 576i
ออกอากาศ28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ในชื่อเวคอัปไทยแลนด์) (11 ปี 342 วัน)
1 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ในชื่อปัจจุบัน)(7 ปี 35 วัน)
ลำดับเหตุการณ์
การแสดงที่เกี่ยวข้องทอร์คกิ้งไทยแลนด์

เวคอัปไทยแลนด์ (อังกฤษ: WAKE UP THAILAND) เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวิเคราะห์กับสนทนาเชิงข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง ของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ลักษณะเด่นของรายการอยู่ที่ทรรศนะการนำเสนอ ซึ่งแหลมคมและแตกต่างไปจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะแนวความคิดทางการเมืองแบบก้าวหน้า รายการนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และผลิตรายการสดจากห้องส่ง ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:00-09:00 น. และออกอากาศซ้ำในเวลา 09:30-11:00น. (หักครึ่งชั่วโมงแรกออก) นอกจากนี้ยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Five Channel ของบริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่นส์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 12:10-14:10 น.

สัญลักษณ์รายการเวคอัปไทยแลนด์ (28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

อนึ่ง รายการงดออกอากาศในวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 2 ชั่วโมง (120 นาที)

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เวคอัปไทยแลนด์ได้มีการปรับรูปแบบรายการใหม่ และเพิ่มรายการในวันเสาร์- อาทิตย์ ในชื่อว่า "เวคอัปไทยแลนด์วีคเอนด์" (อังกฤษ: WAKE UP THAILAND WEEKEND) จนกระทั่งรายการต้องพักการออกอากาศไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากช่วงเช้ามืดของวันดังกล่าว มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และฝ่ายความมั่นคงมีคำสั่งให้วอยซ์ทีวีระงับการออกอากาศด้วย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดรัฐประหารขึ้น ในอีกสองวันถัดจากนั้น จนกระทั่งวอยซ์ทีวีกลับมาออกอากาศอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ปีเดียวกัน รายการนี้ก็ไม่ได้ออกอากาศอีกเลยจนกระทั่งวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 รายการก็กลับมาออกอากาศอีกครั้ง พร้อมกับรายการวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ซึ่งออกอากาศไปได้ 4 เดือน รายการก็ต้องยุติไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยนำเวลาเดิมของรายการไปเพิ่มให้รายการข่าววอยซ์นิวส์ ภาคเช้า จนกระทั่งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายการกลับมาออกอากาศอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อเป็น เวคอัปนิวส์ (อังกฤษ: WAKE UP NEWS) ส่วนรายการวันเสาร์-อาทิตย์ ยังออกอากาศมาจนภายหลังได้ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของเวคอัปนิวส์

จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รายการได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก รายการจึงเพิ่มเวลาออกอากาศอีก 30 นาที รวมเป็น 2 ชั่วโมง (120 นาที) โดยออกอากาศในเวลา 07:00-09:00 น.

เวคอีปนิวส์ถูกระงับการออกอากาศ 7 วัน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [1] ซึ่งห้วงที่ระงับการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน พ.ศ. 2559 วอยซ์ทีวีพัฒนารายการขึ้นมาชั่วคราวใช้ชื่อว่า "เวคอัปเวิลด์" (อังกฤษ: Wake Up World) โดยมีกราฟิกเปืดรายการคล้ายกับกราฟิกของรายการOverview แต่ยังคงเพลงประกอบ และคณะผู้ดำเนินรายการจากเวคอัปนิวส์เดิม แต่ลดวิทยากรเหลือเพียง 1 คน

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจากที่วอยซ์ทีวีได้ยุติการออกอากาศบนโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล รายการได้เปลี่ยนชื่อกลับเป็น เวคอัปไทยแลนด์ อีกครั้ง และปรับเวลาออกอากาศเหลือ 1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที) และย้ายเวลาเป็น 12:00-13.30 น.

รูปแบบรายการ[แก้]

เป็นการวิเคราะห์ข่าวโดยพิธีกรและวิทยากรประจำรายการตลอดทั้งรายการ

พิธีกร[แก้]

ระยะแรกของรายการ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ชูวัสและ ผศ.ดร.พิชญ์เป็นพิธีกรเพียงสามคน ต่อมาในสัปดาห์ที่สอง ตวงพรเข้าร่วมดำเนินรายการในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดย ม.ล.ณัฏฐกรณ์มาดำเนินรายการทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ต่อมา ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตวงพรขอลาพักร้อนจากภารกิจทั้งหมด เป็นระยะเวลา 4 เดือน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ[2] ระหว่างนั้น ธีรัตถ์ก็เข้ามาช่วยดำเนินรายการแทนตวงพร ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และในระยะใกล้เคียงกัน คือตั้งแต่วันอังคารที่ 17 เมษายน ผศ.ดร.พิชญ์ขอลาไปทำการสอนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดังนั้น ทางรายการจึงเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน มาร่วมดำเนินรายการแทน เช่นเดียวกับโอกาสพิเศษอื่นๆ ที่เคยเชิญมาก่อนหน้านั้น จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ผศ.ดร.พิชญ์ก็กลับมาดำเนินรายการเป็นประจำตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 และตวงพรกลับมาดำเนินรายการในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม โดยมีธีรัตถ์เข้าช่วยดำเนินรายการในทุกวันอังคารแทน ส่วนพิธีกรรับเชิญก็ปรับลดเป็นสองคน กล่าวคือวิโรจน์มาดำเนินรายการประจำวันจันทร์แทนชูวัส และศิโรตม์มาดำเนินรายการประจำวันพุธแทน ผศ.ดร.พิชญ์ อย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์

ในปี พ.ศ. 2561 รายการได้เพิ่มช่วง "Wake Up Cartoon" นำเสนอภาพการ์ตูนล้อการเมืองที่วาดโดย ศักดา แซ่เอียว (เซีย) พร้อมกับการบรรยายโดยพิธีกร (ต่อมาช่วงดังกล่าวย้ายไปไว้ในรายการ Tonight Thailand Extra ทางเพจเฟซบุ๊กวอยซ์ทีวี)

พิธีกร/นักวิเคราะห์ข่าวหลัก[แก้]

อดีตพิธีกร/นักวิเคราะห์ข่าวหลัก[แก้]

  • ตวงพร อัศววิไล (8 มีนาคม 2554 - ปลายปี พ.ศ. 2560)
  • ศศิพงศ์ ชาติพจน์ (2559 - 2563) (ปัจจุบันย้ายไปช่อง 8)
  • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล (2560 - 2562) (ปัจจุบันย้ายไป ทีเอ็นเอ็น 16)
  • พัชยา มหัตถโนธรรม (2559 - ) (ปัจจุบันเป็นพิธีกรหลัก Talking Thailand)
  • ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ (2562) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคเพื่อไทย)
  • เอกวรัญญู อัมระปาล (17 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565) (ปัจจุบันรับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการและโฆษกกรุงเทพมหานคร)

พิธีกร/นักวิเคราะห์ข่าวรับเชิญ[แก้]

พิธีกร/นักวิเคราะห์ข่าวรับเชิญนั้นจะมาแทนพิธีกรหรือนักวิเคราะห์ข่าวรับเชิญหลักที่ติดภารกิจเป็นครั้งคราว

พิธีกรรับเชิญพิเศษ[แก้]

แขกรับเชิญพิเศษ[แก้]

เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการ จะใช้ชื่อช่วงพิเศษว่า คอฟฟี วิธ ... (Coffee with ...) ต่อท้ายด้วยชื่อแขกรับเชิญท่านนั้น และเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นพิเศษอีก 30 นาที

พ.ศ. 2554[แก้]

พ.ศ. 2555[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

  • ทูไนท์ไทยแลนด์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]