วิชัย วิวิตเสวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิชัย วิวิตเสวี (เกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และกรรมการตุลาการ (กต.)

วิชัย จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย จบปริญญาโทด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา จากนั้นเข้ารับราชการตุลาการ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 และภาค 1 ผู้พิพากษาศาลฎีกา [1]

ตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และยังเป็นกรรมการตุลาการ (กต.) ก่อนจะได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-23. สืบค้นเมื่อ 2006-09-25.
  2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๔๙, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙