ประสาท พงษ์ศิวาภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประสาท พงษ์ศิวาภัย (เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2489) กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คู่สมรส นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย

นายประสาท จบการศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2512 และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2517 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536 และอบรมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2542 [1]

นายประสาท รับราชการกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพิจิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

ก่อนหน้านี้ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ต่อมาได้รับแต่งตั้งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. 2549[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]