ภักดี โพธิศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภักดี โพธิศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (73 ปี)

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ (เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2490) เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร [1]กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ[2] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์[3]อดีตกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ หรือที่รู้จักกันในนาม เภสัชกร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2510 แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท พ.ศ. 2515 และปริญญาเอก พ.ศ. 2517 และศึกษาเพิ่มเติม นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2527 [4]

การทำงาน[แก้]

ภักดี รับราชการกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย

ตำแหน่งสุดท้ายคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2547 ก่อนหน้านี้ภักดีลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549[5]

อ้างอิง[แก้]