ข้ามไปเนื้อหา

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงเป็นฝายกักเก็บน้ำที่ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่บริเวรนั้นเป็นพื่นที่เกษตรกรรมทั้งหมด จึงสร้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนา นอกจากนี้ปัจจุบันยังกักเก็บน้ำไว้เพื่อการประปา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท

รายละเอียด

[แก้]

มีวัตถุประสงค์ คือ เนื่องจากฝายเดิมที่ประชาชนในบริเวณนั้นร่วมกันสร้างต้องอาศัยธรรมชาติช่วยในการทดน้ำขึ้นจากห้วย เนื่องจากอากาศมีการแปรผันอยู่เสมอ เมื่อฝนตกหนักอย่างรุนแรงทำให้ฝายชำรุดเสียหายและน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เป็นผลประชาชนในเขตพื้นที่นั้นประสบปัญญาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้การเกษตรกรรมในช่วงต้นและปลายของฤดูการทำนาหนักมากขึ้นทุกปี การจะสร้างฝายให้มั่งคงต้องอาสัยงบประมาณจำนวนมาก เหตุนี้ทำให้กรมชลประทานเสนอของบปะมาณจำนวน 60 ล้านบาทเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

ลักษณะทั่วไปเป็นทำนบดิน สันทำนบกว้าง 8 เมตร ความสูง 26 เมตร ยาว 1,360 เมตร พื้นที่กักน้ำ 1,800 ไร่ ปริมาณน้ำ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

อัตราการส่งน้ำแบ่งออกเป็น 2 โซน มีคลอง 6 สาย ยาว 35 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 16,950 ไร่ ปริมาณการส่งน้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โซนที่ 1 ส่งผ่านคูน้ำจำนวน 35 สาย ท่อส่งเข้านาจำนวน 8 ท่อ โซนที่ 2 ส่งผ่านคูน้ำจำนวน 18 สาย ท่อส่งเข้านาจำนวน 9 ท่อ

อ้างอิง

[แก้]