วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (อังกฤษ :Roi Et Industrial and Community Education College ) เป็นวิทยาลัยด้านช่างฝึกอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตั้งอยู่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ชื่อย่อวก.รอ. / ICEC101
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2522
ผู้อำนวยการนายชาญชัย ภัทรพฤกษา
ที่ตั้ง
177 ถนนรณชัยชาญยุทร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เว็บไซต์www.roiet-icec.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด แรกเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522   เดิมชื่อ "ศูนย์ฝึกวิชาชีพ"  ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยเงินกู้ของธนาคารโลก จัดตั้งเป็นศูนย์ขนาดเล็กในเขตการศึกษา 10  ประกาศเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523 และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2524 โดยเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ เรียกว่าหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) บริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ซึ่งเรียกว่าโรงเรียนต้นสังกัดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชน นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ ประชาชนทั่วไปทั้งภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เปิดสอนระดับดังนี้

 • ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓[2]
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[3]
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ช่างยนต์
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คหกรรมอาหาร
 • เลขานุการ
 • การโรงแรม


หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เทคนิคยานยนต์
 • เทคนิคการผลิต
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คหกรรมอาหาร
 • การโรงแรม
 • เลขานุการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) รับผู้จบ ปวส.การบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) รับผู้จบ ปวส.เทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) รับผู้จบ ปวส.เทคนิคยานยนต์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-23. สืบค้นเมื่อ 2017-05-07.
 2. "สถานศึกษาในสังกัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12.
 3. "http://ivec.vec.go.th/" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)