วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/ทั้งหมด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้า ปุจฉา-วิสัชนา (ทั้งหมด) เป็นที่รวมคำถามในหน้าปุจฉา-วิสัชนาทุกหมวด ท่านสามารถกดแก้ไขได้ทันที โดยการแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในหมวดนั้น ๆ
คำถามที่ได้รับการตอบแล้วสามารถดูได้ที่วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/กรุ

ดูหมวดย่อย:
วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/ภาษา วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/จิปาถะ วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/กรุ
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา จิปาถะ กรุ
ถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดี ศาสนา ปรัชญา การเมือง วัฒนธรรม และ ดนตรี ถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เรขาคณิต แคลคูลัส และสาขาอื่น ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ถามเกี่ยวกับอักขระ การสะกด ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การออกเสียง ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา และการขอคำแปล ถามคำถามที่ไม่จัดอยู่ในหมวดใดเลย ดูคำถามเก่า

เนื้อหา

สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

คำถาม กรกฎาคม 2556

พิธีกรรมใดต่อไปนี้ที่คนไทย (ภาคอีสาน

พิธีกรรมใดต่อไปนี้ที่คนไทย (ภาคอีสาน) ยึดถือปฏิบัติมากที่สุด ให้เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล ทำบุญตักบาตร สะเดาะเคราะห์ บนบานสานกล่าว เสี่ยงโชค ดูดวง

--115.67.35.89 12:00, 4 กรกฎาคม 2556 (ICT)

พิธีกรรมใดต่อไปนี้คนไทย (ภาคอิสาน) ยึดถือปฏิบัติมากที่สุดให้เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย 1.ทำบุญตักบาตร 2.สะเดาเคราะห์ 3.บนบานสานกล่าว 4.ดูดวง 5.เสี่ยงโชคพร้อมอธิบายให้เหตุผลประกอบ --171.99.220.148 13:25, 6 กรกฎาคม 2556 (ICT)

สังคมไทยภาคอีสานเองในปัจจุบันก็ยึดถือแตกต่างกันแล้วแต่ชุมชน กิจกรรมที่เป็นการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นท้องถิ่น ลดน้อยลงไปมากในปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่มีผลทางด้านจิตใจ ยังมีหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ --L0V3Kr1TT4Y4 15:37, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

น้องของพระเจ้าเอกทัศ--

--61.7.148.195 13:14, 11 กรกฎาคม 2556 (ICT)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระสนมหลายพระองค์ รวมถึงเจ้าสามกรมด้วย สำหรับกรมหลวงพิพิธมนตรี สมเด็จพระราชชนนีในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) มีพระราชโอรส 2 พระองค์ และพระราชธิดา 6 พระองค์ --L0V3Kr1TT4Y4 14:52, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

ภูมิภาคใดที่แยกตัวมาจากรัสเซีย

ภูมิภาคใดที่แยกตัวมาจากรัสเซีย

--125.26.227.45 14:55, 15 กรกฎาคม 2556 (ICT)

สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991 ทำให้สาธารณรัฐต่าง ๆ แบ่งแยกตั้งเป็นประเทศทั้งหมด 15 ประเทศ

 1. ประเทศเอสโตเนีย
 2. ประเทศลัตเวีย
 3. ประเทศลิทัวเนีย
 4. ประเทศเบลารุส
 5. ประเทศยูเครน
 6. ประเทศรัสเซีย
 7. ประเทศอาร์เมเนีย
 8. ประเทศอาเซอร์ไบจาน
 9. ประเทศคาซัคสถาน
 10. ประเทศคีร์กีซสถาน
 11. ประเทศมอลโดวา
 12. ประเทศทาจิกิสถาน
 13. ประเทศเติร์กเมนิสถาน
 14. ประเทศอุซเบกิสถาน
 15. ประเทศจอร์เจีย

อย่างไรก็ดีประเทศรัสเซียยังคงมีขนาดพื้นที่ใหญ่อยู่มาก และเป็นประเทศที่มีขอบเขตใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน เขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียแบ่งเขตการปกครองเป็นหลายระดับและหลายประเภท --L0V3Kr1TT4Y4 15:29, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

คำถาม สิงหาคม 2556

ระบบศักดินา

สาเหตุที่ทำให้ระบบศักดินา ล่มสลาย เป็นเพราะ ???

--58.8.178.1 15:20, 3 สิงหาคม 2556 (ICT)

--118.172.204.28 15:09, 25 สิงหาคม 2556 (ICT) --

เป็นเพราะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน หรือเป็นเพราะไม่เป็นประชาธิปไตย (ที่แท้จริง) (อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีความไม่ประชาธิปไตยหรือความไม่ยุติธรรมในสังคมอยู่ เพียงแต่ไม่ใช่ในรูปของการปกครองระบบศักดินา) --L0V3Kr1TT4Y4 14:41, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

ระบบศักดินายุโรปพัง ส่วนหนึ่งเพราะชนชั้นพ่อค้ามีอำนาจขึ้นมา และประชาชนถูกเกณฑ์ทหาร ทำให้เกิดสำนึกความเป็นเจ้าของ "ชาติ" ดู การสงครามสมัยใหม่ตอนต้น ครับ --Horus | พูดคุย 19:18, 29 มีนาคม 2557 (ICT)

ประเทศไทยส่งออกนำเข้าสินค้าอะไรบ้างจากญี่ปุ่น

ประเทศไทยนำเข้าและส่งออกสินค้าอะไรบ้างกับญี่ปุ่น

ได้ดุลการค้าหรือเสียดุนการค้า มูลค่าการค้า นำเข้า-ส่งออก เท่าใด

พอมีพอกินกับเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

>พอมีพอกินกับเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต

ซึ่งอาจเข้ากับความหมายของคำว่า พอมีพอกิน ที่กล่าวมา

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้บอกว่าห้ามรวย ห้ามหรู หรือห้ามใช้ของแพงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น

--L0V3Kr1TT4Y4 23:20, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม กันยายน 2556

อาณาจักรหริภุณชัยมีอีกชื่อว่าอะไร

อยากรู้ค่ะว่าอาณาจักรหริภุญชัยมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไร

สงสัยจะเล่นมุกครับ จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ (ชื่ออื่น ๆ ของตัวอาณาจักรนั้น บทความไม่ได้กล่าวไว้แน่ชัด แต่ตัวเมืองของอาณาจักรคือลำพูนในปัจจุบัน) --L0V3Kr1TT4Y4 14:21, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

ผีแม่นาคมีจริง

ตอนนี้ผีแม่นาคยังมีหรือไม่

อยากจะรู้จริงตอบด้วย

--182.53.118.94 10:18, 29 กันยายน 2556 (ICT)

เวลาผ่านมานานมากแล้ว จึงเชื่อกันว่าแม่นากได้ไปเกิดใหม่แล้ว ปัจจุบันนี้ยังมีศาลหลงเหลืออยู่ ตามบทความแม่นาก --L0V3Kr1TT4Y4 01:15, 26 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม พฤศจิกายน 2556

เมื่อสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์แล้ว ในกรณีที่ไม่จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระส...

เมื่อสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์แล้ว ในกรณีที่ไม่จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช (เก็บศพสมเด็จพระสังฆราช) จะมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหรือเปล่า

--61.90.50.206 00:50, 3 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ไม่เกี่ยวกันครับ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นพระชนม์ อย่างไรก็ต้องมีองค์ใหม่มาแทน --奥虎 ボンド 14:25, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)

อยากเป็นนายกทำไมต้องประท้วงเพื่ออยากเป็นนายก สร้างความมั่นใจอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้

อยากเป็นนายกทำไมต้องประท้วงเพื่ออยากเป็นนายก สร้างความมั่นใจอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้

ประท้วงทำไม เสียภาพพจน์ของสันติอโศก มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

อยากเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจากประชาธิปัตย์ที่เล่าขานกันมานาน จะติดตามอย่างนับถือ

--118.174.73.20 08:59, 17 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ประท้วงอย่างไรก็ไม่เสีย "ภาพพจน์" (figure of speech) ครับ เพราะเขามีแต่ "ภาพลักษณ์" (image) --Aristitleism (พูดคุย) 11:41, 17 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ที่ท่านผู้ถามคำถามว่ามานั้น อาจจะเป็นเพียงตรรกะบางอย่างเช่นว่า
ก. การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลนั้นจะต้องมีสาเหตุมาจากความอยากขึ้นมามีอำนาจแทน หรืออยากเป็นนายกแทนเสมอไป หรือ
ข. หากบุคคลนั้นไม่อยากขึ้นมามีอำนาจแทนรัฐบาลชุดปัจจุบัน บุคคลนั้นย่อมไม่ประท้วงหรือล้มล้างรัฐบาล เป็นต้น
อ่านดูดี ๆ ครับ เพราะ
1. บางทีก็มีเหตุผลที่น้อยกว่าการอยากเป็นนายกก็ได้ (ประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีว่าท่านแกนนำนั้น มีประวัติโกงเช่นกัน ไม่ได้สง่างามพอสำหรับเก้าอี้แห่งอำนาจนี้ ประชาชนแม้จะเข้าร่วมม็อบท่าน ก็ไม่ได้แปลว่าเลือกตั้งครั้งใหม่เขาจะกาพรรคของท่านแกนนำให้ท่านเป็นนายก อาจจะกาพรรคเล็กพรรคอื่น พรรคชูวิทย์ หรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยที่ถูกปรับใหม่ให้ไม่มียิ่งลักษณ์มาเป็นนายก ให้ชนะก็ได้ ผมยังหวังว่าท่านเองก็คงจะรู้ตัวเองดี ภาพลักษณ์ท่านยังไม่ดีพอ)
2. อาจเป็นเหตุผลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวการอยากเป็นตำแหน่งนั้นแทนยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเลย ก็ได้

ท่านอาจถูกถามกลับไปได้ว่า ในระหว่างการประท้วง ผู้ที่เป็นแกนนำประท้วงได้แสดงออกว่า "ตนต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี" จริง ๆ เลยหรือไม่ และถ้าเขาแสดงชัดว่าต้องการเก้าอี้นายกจริง ๆ เขาได้แสดงออกอย่างไร?

--L0V3Kr1TT4Y4 23:00, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ครับ ที่ผมเขียนไปนั้น หมายถึงตอนที่ยังอยู่แค่ระดับ ชุมนุมประท้วงเฉย ๆ นะครับ แต่ตอนนี้เห็นว่าชักจะลามไปมากแล้ว กลายเป็นยึดกระทรวง ยึดสถานที่ราชการ (เหมือนครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา) ก็อาจจะตีความได้ว่า เป็นการยึดอำนาจรัฐบาล ไปซะแล้ว ทำให้บางทีก็มองภาพเหมารวมไปถึงเก้าอี้ นายีรัฐมนตร๊ก จริง ๆ เลยก็ได้!!! --L0V3Kr1TT4Y4 23:51, 26 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2556

เงินบำนาญทหารนอเวย

ถ้าต้องการส่งเอกสารให้ storebranเพื่อขอเช็คย้อนหลัง

--110.78.173.228 23:07, 15 ธันวาคม 2556 (ICT)

ควรถามกับทางธนาคารเองจะดีกว่าครับผม และผมคาดว่ามีคนไทยน้อยคนนักที่จะรู้จักธนาคารแห่งนี้ Storebrand ของนอร์เวย์ เสียด้วยซ้ำ --L0V3Kr1TT4Y4 16:48, 28 มีนาคม 2557 (ICT)

คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง

คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคืออะไร

--118.172.39.159 07:49, 16 ธันวาคม 2556 (ICT)

ขั่นตอนการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะนั้นมีขั่นตอนอะไรบ้าง

ขั่นตอนการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะนั้นมีขั่นตอนอะไรบ้างครับ

--58.11.98.58 21:04, 21 มกราคม 2557 (ICT)

องค์กรใดทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด

องค์กรใดทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด --110.77.138.57 09:59, 4 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

จาก พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974560&Ntype=19 ผมคิดว่าน่าจะให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติครับ อย่างไรก็ดีเมื่อครั้งที่จัดการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น ก็มีลักษณะคล้ายการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน --L0V3Kr1TT4Y4 16:33, 19 เมษายน 2557 (ICT)

คิดว่าน่าจะอนุโลมให้ กกต จัดการ --เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 03:07, 23 สิงหาคม 2557 (ICT)

ขั่นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีขั่นตอนอะไรบ้างครับ

--ขั่นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีขั่นตอนอะไรบ้างครับ--

--58.8.40.45 16:48, 3 มีนาคม 2557 (ICT)

การสถาปนาพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีการดำเนินการไปในลักษณะใด

กำลังสร้าง การสถาปนาพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีการดำเนินการไปในลักษณะไดบ้างคร๊าฟ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Rung1629900461692 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 12:43, 5 มีนาคม 2557 (ICT)

เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์

การสร้างวัดพระแก้ว กับการสร้างเสาหลักเมือง วันที่สร้างเหมือนกันไหมครับ --处体判 21:52, 27 พฤษภาคม 2557 (ICT)

ทำไม ไม่มีการกล่าวคำว่า ระนาด ในศิลาจาจึกหรือวรรณคดีในสมัยสุโขทัยคะ?

คืออยากรู้ว่าทำไม คำว่าระนาด ถึงไม่ได้ถูกกล่าวถึงในศิลาจารึกหรือวรรณคดี ในสมัยสุโขทัยคะ ?

--124.122.130.103 20:47, 4 มิถุนายน 2557 (ICT)


วงปี่พาทย์เครื่องห้า ในสมัยสุโขทัยยังไม่มีระนาดเอก (http://www.siamnt.net/instrument_culture/html/instrument_period1.php )

ยังไม่มีระนาดในสมัยสุโขทัย (http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2021 )

ดังนั้นจึงไม่มีการกล่าวถึงระนาดในยุคสมัยดังกล่าว

--L0V3Kr1TT4Y4 12:45, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

สีประจำของศาสนาต่างๆ

สีประจำศาสนาต่างๆมีสีอะไรบ้างคะ --49.49.2.230 05:57, 21 กรกฎาคม 2557 (ICT)

พุทธ เหลือง คริสต์ ขาว อิสลาม ไม่มี แต่อาจจะมีการใช้สีเขียวเวลาทำสงคราม--เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 03:03, 23 สิงหาคม 2557 (ICT)
อิสลามน่าจะเป็นสีเขียวเพราะตามสุเหร่าก็นิยมใช้สีเขียวกัน --奥虎 ボンド 11:37, 2 เมษายน 2558 (ICT)

สงครามโลก

สงครามโลกครั้งที่๑กับครั้งที่๒ มีความแตกแต่งกันอย่างไร--49.230.165.51 17:36, 22 กรกฎาคม 2557 (ICT) --49.230.165.51 17:36, 22 กรกฎาคม 2557 (ICT)

++ ถ้าเอาด้านวัตถุเป็นหลักสงครามโลกครั้งที่ 1 คือสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่มีการนำรถถัง,เครื่องบินรบและอาวุธเคมีมาใช้ /ส่วน สงครามโลกครั้งที่ 2 น่าจะเป็นนิวเคลียร์และก็พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้ตอบ --เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 02:56, 23 สิงหาคม 2557 (ICT)

สารวัตรกำนันเมื่อมีอายุ 60 ปีพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

สารวัตรกำนันเมื่อมีอายุ 60 ปีพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

--1.2.186.216 20:27, 4 กันยายน 2557 (ICT)

http://pokkrongnakhon.com/datacenter/detail.php?news_id=1769 (คลิกปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร)

จ.มหาสารคามหารือ กรณีอำเภอจะแต่งตั้งผู้ที่มี อายุ60 ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจังหวัดเห็นว่า ม. 16 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ กําหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ ม.12 และออกจากตําแหน่งเมื่ออยู่ในตําแหน่งครบวาระ5 ปี หรือเหตุตาม ม. (2) ถึง(7) จึงสามารถแต่งตั้ งผู้มี อายุ60 ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่

ปค. เห็นว่า ม.18 กําหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตําแหน่งคราวละ5 ปี และพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระและขาดคุณสมบัติ ตาม ม.14 (2) –(7) ดังนั้น การพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุที่มี อายุครบ60 ปี จึงไม่นำมาบังคับใช้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สามารถดํารงตําแหน่งได้แม้จะมีอายุ60 ปี ความเห็นของจังหวัดถูกต้อง

นายจําเนียร ขันชะลี ขอทราบข้อมูลว่า การดํารงตําแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกํานันไม่จำกัดอายุใช่หรือไม่

ปค. พิจารณาว่า ม. 18 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ บัญญัติ ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตําแหน่งคราวละ5 ปี การพ้นจากตําแหน่งนอกจากพ้นตามวาระแล้ว ยังต้องพ้นเพราะขาดคุณสมบัติ ตาม ม. 14 (2) –(7) ดังนั้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงสามารถแต่งตั้งได้แม้มีอายุครบ60 ปีก็ตาม

สําหรับการดํารงตําแหน่งของสารวัตรกํานันตาม ม. 44 กําหนดให้กำนันมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรกํานันได้ โดยมิได้กำหนดวาระการดํารงตําแหน่งไว้ การพ้นจากตําแหน่งเมื่อกํานันต้องการเปลี่ยนสารวัตรเท่านั้น และเนื่องจากสารวัตรกํานันเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยกํานันในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นแม้จะมีอายุ60 ปีก็สามารถดํารงตําแหน่งสารวัตรกํานันได้

--L0V3Kr1TT4Y4 00:10, 29 กันยายน 2557 (ICT)

ประวัติศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับชาติอย่างไร

--1.1.192.248 11:17, 10 ตุลาคม 2557 (ICT)

เมื่อเราศึกษามัน เราก็จะภูมิใจในประเทศชาติของเรา และความภูมิใจนี่เอง ที่จะนำไปสู่ ความรักชาติ --อินทรี (พูดคุย) 17:28, 5 เมษายน 2558 (ICT)

"กองพันพุงโล"

เคยได้ยินคุณพ่อพูดถึง "กองพันพุงโล" ในอดีต ที่มีการประดับยศ "พันเอกพิเศษ" ให้กับผู้มีอุปการคุณ กับกองทัพบก แต่หาข้อมูลไม่เจอสักที ท่านใดมีข้อมูลขอความกรุณาด้วยครับ หรือแนะนำแหล่งค้นหาข้อมูลจักขอบพระคุณยิ่งครับ

--182.52.189.91 22:31, 26 ตุลาคม 2557 (ICT)

คำถามเดียวกันมีปรากฏที่ https://m2.facebook.com/story.php?story_fbid=552228018254156&id=119437984866497 และมีผู้ตอบคำถามนี้โดยระบุว่าชื่อกองพันพุงโลเกิดจากการตั้งฉายาโดยสื่อมวลชน เนื่องจาก(คนร่ำรวย)ผู้มีอุปการคุณกับกองทัพบกที่ได้รับยศในเวลานั้นมีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์ --L0V3Kr1TT4Y4 00:25, 28 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

ถนนพระราม6

ถนนพระราม6 มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงได้มีการสร้างถนนนี้ขึ้น

--223.204.10.243 10:25, 13 ธันวาคม 2557 (ICT)

เขาสร้างถนนพระรามหก เพื่อไว้ให้รถวิ่งครับ ส่วนความสำคัญนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะครับ เพราะจุดประสงค์ของการสร้างถนนคือเพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น --พูดคุยกับมนุษย์คนหนึ่ง 23:16, 4 เมษายน 2558 (ICT)

ระบบการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วกี่ครั้ง

อยากทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันค่ะ เพราะเท่าที่ได้ทราบจากหนังสืออัตชีวประวัติบางเล่มพูดถึงระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนกับปัจจุบัน อยากทราบโดยละเอียดค่ะ --Antoliza5029 (พูดคุย) 12:26, 1 มกราคม 2558 (ICT) --Antoliza5029 (พูดคุย) 12:26, 1 มกราคม 2558 (ICT)บุษยาวรรณ

คำถาม

อาคารไทยในยุคสุโขทัยใช้พริกหรือไม่ --สุกี้พระนายกอง (พูดคุย) 09:41, 11 เมษายน 2558 (ICT)

ข้อคิดในฟอเรสกั้ม

--65.49.14.52 16:30, 15 พฤษภาคม 2558 (ICT)


อย่างรู้ว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณที่มีต่อประเทศไทยอะไรบ้างคับ

--223.207.245.72 17:38, 30 พฤษภาคม 2558 (ICT)

บุคคลสำคัญในสมัยรัชกาลที่8ถึงรัชการที่9

บุคคลสำคัญในสมัยรัชกาลที่8 ถึงรัชการที่9

--49.230.200.4 21:21, 7 มิถุนายน 2558 (ICT)

รบกวนผู้รู้หน่อยครับ ต้องการที่จะย่อประวัติของColosseumแบบภาษาอังกฤษ

ผมไม่เข้าใจวิธีการย่อภาษาอังกฤษว่าเค้าย่อยังไงเพราะมันมีเยอะมาก คือผมจะต้องPresent หน้าห้อง หัวข้อที่จะย่อ Introduction,History,Physical description,Using,Floras เนื้อหาที่เอามา จากเว็บ https://en.wikipedia.org/wiki/Colosseum อ่าครับ รบกวนผู้รู้ ตอบทีนะครับ --Armaa39 (พูดคุย) 10:27, 26 กรกฎาคม 2558 (ICT)

การเบี่ยงเบนทางเพศ ผิดปกติหรือไม่

ในสื่อสังคมออนไลน์ มีความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้ความหลากหลายทางเพศ สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมากล่าวอ้างคือ ในทางการแพทย์ได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งปกติ มีการอ้างว่าสมาคมจิตแพทย์บ้าง มีงานวิจัยบ้าง ที่สนับสนุนว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเป็นสิ่งปกติ

การเบี่ยงเบนทางเพศอาจถูกยอมรับในสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่อยากทราบว่าในทางชีววิทยา การเบี่ยงเบนทางเพศเป็นสิ่งปกติหรือผิดปกติหรือไม่ อย่างไร

--58.8.148.184 08:51, 4 ตุลาคม 2558 (ICT)

ในธรรมชาติ สัตว์หลายชนิดก็มี homosexuality ครับ เคยมีผู้กล่าวว่า การครองตนเป็นพรหมจรรย์กลับเป็นสิ่งผิดธรรมชาติเสียอีก --Horus (พูดคุย) 19:23, 25 มกราคม 2562 (ICT)

ช้าง ๗ เศียรบนหน้าของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ที่เทิดพานรองพระแสงขรรน์และพระมหามงกุฏ หมายถ...

ช้าง ๗ เศียรบนหน้าบันของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ที่เทิดพานรองพระแสงขรรน์และพระมหามงกุฏ หมายถึงช้างอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ผมพอทราบแต่เรื่องช้าง ๓ เศียร --ยงยุทธ คะสาวงค์ (พูดคุย) 12:13, 24 กรกฎาคม 2559 (ICT)

บทความโดนลบ ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุง

บทความโดนลบ ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุง ควรทำยังไงคะ? สร้างใหม่? หรือควรติดต่อใคร เพื่อสร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหานี้ได้คะ? คือ กดตามลิ้งค์ ที่แนะนำมีแต่อธิบายการใช้เครื่องมือ การเขียน ซึ่งไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่สามารถคิดต่อใครในเว็บ เพื่อปรึกษาถึงปัญหาได้เลย

รบกวนช่วยชี้แจงด้วยคะ ทางไหนก็ได้ หรือ Email nuchiizpm@gmail.com ขอบคุณคะ

--115.87.236.224 17:01, 29 สิงหาคม 2559 (ICT)

อยากทราบประวัติของพระเจ้าจักรพรรดิ์ฟาโรห์น่ะครับ

อยากทราบประวัติของพระเจ้าจักรพรรดิ์ฟาโรห์น่ะครับ รู้เพียงคร่าวๆว่าท่านทรงพระปรีชามากๆเลยนะครับในการรวบรวมอาณาจักรจนเป็นปึกแผ่นน่ะครับ

--27.145.177.36 10:24, 2 กันยายน 2559 (ICT)

ฟาโรห์เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินอียิปต์ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคร --Wedjet (คุย) 15:34, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ฟาสซิสต์กับคอมมิวนิสต์แตกต่างอย่างไรครับ

พอดีผมสงสัยครับ

--Tvcccp (พูดคุย) 14:24, 30 กันยายน 2559 (ICT)

ฟาสซิสต์เป็นฝ่ายขวาจัด เน้นชาตินิยมสุดโต่ง แสนยนิยม และเรื่องชนชาติปกครอง (master race) ครับ ส่วนในเรื่องเศรษฐกิจ ฟาสซิสต์จะออกแนวทุนนิยม คือ เอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และอนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ส่วนคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายซ้ายจัด เน้นเรื่องสังคมปราศจากชนชั้น การวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง นำทรัพย์สินของทุกคนมารวมกันแล้วรัฐบาลแจกจ่ายให้พลเมือง สำหรับคอมมิวนิสต์ในความเป็นจริงนั้นเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว พยายามแผ่ขยายลัทธิดังกล่าวไปนอกประเทศ --Horus (พูดคุย) 19:22, 25 มกราคม 2562 (ICT)

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่ในชื่อของเจ้าพระยาพิชัยราชา จะหาข้อมูลศึกษาประวัติของท่านได้จากใ...

ในชื่อ เจ้าพระยาพิชัยราชา ผมอยากได้ข้อมูลประวัติของท่านมากกว่าที่ลงไว้ พอจะบอกได้ใหมว่าผมจะหาได้ที่ใหนหรือจะบอกได้มากกว่าที่ลงไว้ใหมครับ

--58.9.90.119 14:10, 28 พฤศจิกายน 2559 (ICT)

ต้องการให้เรื่องที่เขียนอยู่ในหมวดหมู่ประวัติศาสตร์ต้องทำอย่างไรคะ?

--bua (พูดคุย) 10:34, 21 ธันวาคม 2559 (ICT)

@Bhensook: ใส่โคต หมวดหมู่:ตามด้วยชื่อหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้วิกิพีเดีย:ฮอทแคตก็ได้ครับ--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 10:38, 21 ธันวาคม 2559 (ICT)

จะวิเคราะห์อย่างไรว่าข้อความไหนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและแบบมหาภาคครับ

--27.145.135.219 21:13, 28 มกราคม 2560 (ICT)

เศรษฐศาสตร์จุลภาคนั้นจะทำศึกษาเฉพาะหน่วยหนึ่งในสังคมเช่นบุคคล ครัวเรือน และบริษัท ส่วนในเศรษฐศาสตร์มหภาค จะศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจส่วนรวมโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชาติ--EZBELLA (พูดคุย) 20:10, 16 กรกฎาคม 2560 (ICT)
อาจพิจารณาว่า เศรษฐศาสตร์จุลภาคใช้กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทานอธิบาย ส่วนเศรษฐศาสตร์มหภาพใช้ทฤษฎีการจ้างงาน ทฤษฎีเงินเฟ้อ ฯลฯ อธิบาย --Horus (พูดคุย) 14:01, 6 เมษายน 2561 (ICT)

เพราะเหตุใดไทยกับเขมรจึงต้องสงครามกัน

--223.24.133.22 15:05, 31 สิงหาคม 2560 (ICT)

ตามความเข้าใจของคนจำนวนมากคือ มีปัญหากันในเรื่องกรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา --L0V3Kr1TT4Y4 00:29, 2 ตุลาคม 2560 (ICT)

สมัยสุโขทัยใช้คำสรรพนามต่างๆ ว่าอย่างไรบ้าง

--49.229.61.201 11:16, 6 เมษายน 2561 (ICT)

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ใช้ว่า กู ตู อ้าย ครับ อ่านจารึก --Horus (พูดคุย) 13:59, 6 เมษายน 2561 (ICT)

การเปลื่ยนฐานะบุคคลเป็นกษัตริย์

ถ้ามีใครคนหนึ่งเป็นคนในราชวงค์ จะต้องเปลื่ยนคำในการใช้เป็นตัวบุคคลให้หมดเหรือเปล่าครับ --Wan amir waesorhoh (คุย) 11:52, 25 พฤษภาคม 2561 (ICT)

--Wan amir waesorhoh (คุย) 11:52, 25 พฤษภาคม 2561 (ICT)

คิดว่าดูจาก source ภาษาไทยอื่น ๆ เทียบเอาได้ครับว่าใช้อะไร --Wedjet (คุย) 15:27, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์สมัยโบราณของจีน

--118.175.236.169 20:59, 11 สิงหาคม 2561 (ICT)

ถ้าเทียบว่าประวัติศาสตร์โบราณของตะวันตกสิ้นสุดที่ ค.ศ. 476 จะเทียบได้กับยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ ราชวงศ์อื่น ๆ ก่อนหน้านั้นที่เกิดหลังการประดิษฐ์ตัวอักษรย่อมจัดเป็นประวัติศาสตร์ยุคโบราณทั้งหมด --Wedjet (คุย) 15:31, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

คำถาม 2562

Box office ไทย

อยากทราบว่า Box office ไทยมีเว็บที่ดูเป็นทางการหน่อยไหมครับ ช่วงนี้มีผู้ใช้ใส่อ้างอิงเป็น เฟซบุ๊กของชมรมวิจารณ์บันเทิงมา คิดว่าน่าจะหาแหล่งอ้างอิงที่ดีกว่านี้ได้ครับ --Horus, จริงอย่างเดียวไม่พอต้อง ... ด้วย (พูดคุย) 21:31, 21 เมษายน 2562 (ICT)

@Horus: http://www.thailandboxoffice.com/ ใช้ได้ไหมครับ --Geonuch (คุย) 21:08, 22 เมษายน 2562 (ICT)
ขอบคุณครับ --Horus, จริงอย่างเดียวไม่พอต้อง ... ด้วย (พูดคุย) 21:18, 22 เมษายน 2562 (ICT)

อาคาร 3 ชั้น (สถานีวัดมังกร)

A 3 storeys building at Wat Mangkon Station.jpg

ผมอยากทราบว่า อาคารทางออกหมายเลข 2 (ซอยเจริญกรุง 16) ที่เห็นในรูปนี้ทาง BEM จะเอาไว้ทำอะไรครับ พอดีเห็นอาคารนี้ติดตั้งบันไดเลื่อน, ลิฟต์ด้วย แต่ยังไม่เปิดให้ใช้งานครับ --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 12:32, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คำถาม กรกฎาคม 2556

สูตรทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า

ขอสูตรการคำนวณเกี่ยวกับไฟฟ้าหน่อยครับ --Pak (พูดคุย) 20:44, 1 กรกฎาคม 2556 (ICT)

รายได้จากผู้พัฒนา web browser

สงสัยว่าผู้พัฒนา web browser ได้รายได้จากไหนครับ?

--Manzzzz (พูดคุย) 15:21, 4 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ส่วนใหญ่เป็นฟรีแวร์อยู่แล้ว กรณีของอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์นั้นผมมองว่ามีรายได้จากวินโดวส์ ซื้อวินโดวส์มีโปรแกรมนี้ให้ด้วย ซื้อวินโดวส์แท้มีสิทธิ์อัปเดตโปรแกรมนี้ด้วย เป็นต้น ส่วนซาฟารี (เว็บเบราว์เซอร์) นั้นผมมองว่ามีรายได้จากเครื่องของแอปเปิล ซื้อเครื่องมีซาฟารีมาให้และมีสิทธิ์อัปเดตโปรแกรมนี้ --L0V3Kr1TT4Y4 14:08, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

ลักษณะรากของตำลึง

--27.145.32.83 16:29, 7 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ระบบหายใจ

อวัยวะในระบบหายมีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไร --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  202.28.80.28 (พูดคุยตรวจ) 14:26, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT)

คำถาม สิงหาคม 2556

กฎของเมนเดลมีอะไรบ้าง

กฎของเมนเดลมีอะไรบ้าง

--27.55.129.192 14:45, 12 สิงหาคม 2556 (ICT)

คำถาม กันยายน 2556

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่

117 psi เทียบเท่ากี่ Bar

--180.180.211.225 07:52, 12 กันยายน 2556 (ICT)

ความดัน 1 บาร์ (หน่วยวัด) ประมาณ 14.5037744 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)

นำ = 8.06686568429 bar

--L0V3Kr1TT4Y4 22:49, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม ตุลาคม 2556

แกนโลก

หากแกนโลกตั้งตรงจะเกิดผลอะไร--27.55.136.61 22:02, 21 ตุลาคม 2556 (ICT)

คุณคงหมายถึงแกนหมุนของโลก หากตั้งตรงจะไม่มีฤดูกาล และกลางวันยาวเท่ากลางคืน เพราะดวงอาทิตย์จะโคจรวิถีเดิมตลอดทั้งปี --奥虎 ボンド 13:45, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2556

Magnesium Sulfate Heptahydrate

มีเคมีตัวใหนที่ช่วยยับยั้งการดูดหรือคลายน้ำของ Magnesium Sulfate Heptahydrate ได้บ้างครับ --210.213.50.41 11:11, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)

คำถาม มกราคม 2557

สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง

สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง

--114.109.224.154 13:58, 23 มกราคม 2557 (ICT)

ดาวเคราะห์ดวงใดได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

--210.118.108.254 10:35, 3 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

ดาวเคราะห์ทุกดวงได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลา ไม่มีมากหรือน้อย --奥虎 ボンド 11:43, 3 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
ถ้าเป็นความเข้มหรือพลังงานก็เรียงตามลำดับจาก ดาวพุธ → ดาวพลูโตครับ --thmmrth | talk 16:43, 19 เมษายน 2557 (ICT)
ภาพจากหน้า en:Extraterrestrial skies แสดง "ภาพจำลอง" การมองดวงอาทิตย์จากพลูโต (ยังไม่มีภาพจริง) ซึ่งที่นั่นจะมองเห็นดวงอาทิตย์เล็กกว่าตอนที่มองจากโลกอยู่มากทีเดียว

การมองจากดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด อาจจะ "มองเห็น "แสงอาทิตย์หรือแสงแดดส่องเข้ามาได้มากกว่า ดาวเนปจูนที่เป็นดาวเคราะห์อยู่ไกลสุด หรือดาวพลูโต ดาวเคราะห์แคระที่อยู่ไกลกว่า

ซึ่งหากสามารถนำยานไปจอดอยู่ที่เนปจูนหรือพลูโตได้ กล้องของยานจะ "มองเห็น" ดวงอาทิตย์เล็กนิดเดียว ซึ่งก็อาจจะ "เห็น" ว่าแสงอาทิตย์ส่องมาน้อยกว่าตอนอยู่บนโลกหรือบนดาวอังคารด้วย

--L0V3Kr1TT4Y4 16:55, 19 เมษายน 2557 (ICT)

วงแหวนของดาวเสาร์คือ

--182.93.178.85 12:07, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

อ่านที่ วงแหวนของดาวเสาร์ ครับ --thmmrth | talk 16:40, 19 เมษายน 2557 (ICT)

สังเคราะห์ด้วยแสง

ทำไมสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นเดียวกับพืช --183.89.164.14 12:03, 11 กรกฎาคม 2557 (ICT)

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่คุณพูดถึง คงหมายถึงสัตว์ ธรรมชาติสร้างสัตว์มาให้กินพืช และกินสัตว์ด้วยกัน ได้รับพลังงานจากการกิน จึงไม่จำเป็นต้องสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ในขณะเดียวกันแบคทีเรียบางชนิด (แบคทีเรียไม่ใช่สัตว์) สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เพราะมันไม่สามารถไปกินพืช--奥虎 ボンド 11:21, 2 เมษายน 2558 (ICT)

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปัญหาที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จ มีอะไรบ้าง

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปัญหาที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จ มีอะไรบ้าง เพือพวกผมจะไปนำไปแก้ไข เพราะพวกผมกำลังรวบรวมข้อมูลอะไรก็ได้ ครับ

ดู งงๆ หละสิ ฮ่าๆๆ ขอบคุณครับ by.[SOFA] --[SOFA] (พูดคุย) 00:44, 28 กรกฎาคม 2557 (ICT)

ท่านควรจะอธิบายด้วยว่า ท่านหมายความถึงปัญหาของอะไร ปัญหาของสังคมไทย ของรัฐบาลไทย หรือของมหาวิทยาลัยอะไร หรือของวิกิพีเดีย เป็นต้น

สำหรับในภาษาอังกฤษ มีคำถาม, ปริศนา หรือปัญหาจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้คำตอบ หรือยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ดังเช่นใน http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unsolved_problems เป็นต้น บางคำถามก็ไม่สามารถหาคำตอบสุดท้ายได้ เช่นหลักสุดท้ายหลังจุดทศนิยมของค่าพาย (ค่าคงตัว), ค่าlogฐานอี, เลขจำนวนเฉพาะจำนวนสุดท้าย เป็นต้น

--L0V3Kr1TT4Y4 12:28, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

นกยูงมีวิธีคลายร้อนอย่างไร

นกยูงมีวิธีคลายร้อนอย่างไร

--101.109.77.189 18:11, 30 กรกฎาคม 2557 (ICT)

กุหลาบมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร

กุหลาบมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร --101.108.119.16 16:11, 25 ตุลาคม 2557 (ICT)

กุหลาบมีหลากหลายสายพันธุ์ (มีหลายสปีชีส์) ดังในหน้า en:List of Rosa species ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์นั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ --L0V3Kr1TT4Y4 00:13, 28 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม อย่างไร

พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม อย่างไร

--180.180.194.120 10:20, 10 ธันวาคม 2557 (ICT)

รอบๆตัวเรามีอากาศห่อหุ้มอยู่เราจะพิสูจน์ได้โดยวิธีใดบ้าง

--49.229.223.240 07:20, 21 ธันวาคม 2557 (ICT)

เอาถุงพลาสติกโบกไปแล้วเอายางมัด คุณก็ได้อากาศแล้ว --奥虎 ボンド 11:15, 2 เมษายน 2558 (ICT)
น่าจะหมายความถึง การพิสูจน์ว่าในอากาศมีออกซิเจน --L0V3Kr1TT4Y4 22:59, 1 ตุลาคม 2560 (ICT)

วิธีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อยากจะรู้วิธีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ --1.1.147.153 18:45, 4 มกราคม 2558 (ICT)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดมากมายก่ายกอง ไม่สามารถแจกแจงได้หมด ควรถามเป็นอย่าง ๆ --奥虎 ボンド 11:16, 2 เมษายน 2558 (ICT)

เรื่อง การเขียนโค้ดสำหรับใช้งาน

การเขียนโปรแกรม หรือสคริปต์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับศิลปะ วิทย์ คณิต และวิศวกรรม อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาเป็นข้อๆ

และ การเขียนโค้ดพวกนี้ จำเป็นต่อการประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือไม่ --171.96.182.203 18:28, 19 มีนาคม 2558 (ICT) (เจ้าของเดียวกับ ผู้ใช้:Awksauce)

โค้ดคือคำสั่งหรือภาษาที่ทำให้เครื่องจักรทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าคุณไม่มีโค้ดเครื่องจักรจะทำงานตามต้องการไม่ได้ ส่วนจะให้มันทำงานอะไรก็ตามที่เราเขียนโค้ด --奥虎 ボンド 11:14, 2 เมษายน 2558 (ICT)

นิวเคลียร์

ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ --49.230.91.101 19:32, 6 มิถุนายน 2558 (ICT)

ยูเรเนียม--奥虎 ボンド 13:48, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

เซลล์ประสาท

บริเวณใดของเซลล์ประสาทมีไมโทคอนเดรียมากที่สุดค่ะคือว่าในหนังสือที่ซื้อมาไม่มีบอกไว้ก็เลยอยากรู้นะคะช่วยตอบหน่อยนะคะ --49.237.4.236 23:58, 13 กรกฎาคม 2558 (ICT)

พบมากบริเวณปลายประสาทโดยเฉพาะปลายประสาทนำคำสั่ง --奥虎 ボンド 13:50, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

ตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้หรือไม่

ใช้น้ำมันพืช และน้ำมันดีเซลทั่วไป เป็นตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้หรือไม่ --203.158.160.5 13:21, 5 สิงหาคม 2558 (ICT)

ตอบได้เพียงว่าโมเลกุลมีขั้วจะละลายในโมเลกุลมีขั้ว และโมเลกุลไม่มีขั้วจะละลายในโมเลกุลไม่มีขั้ว น้ำมันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจะละลายกับน้ำมันด้วยกันเท่านั้น --奥虎 ボンド 13:52, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

มีสูตรหา ความยาวของสติ๊กเกอร์ เมื่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซ.ม. หรือไม่

มีสูตรหา ความยาวของสติ๊กเกอร์ เมื่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซ.ม. หรือไม่ ความหนาของ Face = 80 micron / Liner = 53 micron

--61.19.83.116 10:43, 18 สิงหาคม 2558 (ICT)

คุณก็ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของสติกเกอร์ก็จบแล้ว ไม่ต้องเอาความหนามาเกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่าคุณจะหาปริมาตรของสติกเกอร์ นั่นก็อีกเรื่อง (บางทีสติกเกอร์อาจจะยาว 25 ซม. ก็ได้)--แซทเทิร์น 09:44, 7 ตุลาคม 2558 (ICT)
ใช้สูตรความยาวเส้นรอบวงธรรมดา แต่ละชั้นก็คำนวณรัศมีลดลงด้วยความหนาทีละชั้น แต่ที่สำคัญคือ เราไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้น (วนกี่รอบ) --奥虎 ボンド 13:46, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดงถูกสร้างโดยอะไร--182.53.130.164 08:03, 17 ตุลาคม 2558 (ICT)

ไขกระดูก --สเปน El SaturnoSaturn symbol.svg 17:49, 17 ตุลาคม 2558 (ICT)
อาจดูเพิ่มที่ หน้า การสร้างเม็ดเลือดแดง --L0V3Kr1TT4Y4 23:02, 1 ตุลาคม 2560 (ICT)

ซูโครส

ซูโครส คือไร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซูโครส ครูไห้หาทำในกระดาษ A4 แต่ที่หามามันมีเนื้อหานิดเดียวอ่ะครับ

--49.230.245.11 12:22, 22 พฤศจิกายน 2558 (ICT)

ซูโครส คือ น้ำตาลโมเลกุลคู่ที่พบได้ในพืชและส่วนประกอบของพืชหลายชนิด มีชื่อสามัญว่า น้ำตาลทราย โดยซูโครสเป็นการผสมของน้ำตาลโมกุลเดี่ยวกลูโคส และฟรักโทส ด้วยสูตรเคมี C12H22O11 หาข้อมูลได้เพิ่มที่ Sucrose ครับ ถ้าเกิดในวิกิภาษาไทยยาวไม่เพียงพอ --สเปน El SaturnoSaturn symbol.svg 12:41, 22 พฤศจิกายน 2558 (ICT)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรีโมททั้งหมดเลยครับ ของแบบเยอะๆเลยนะครับ

ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรีโมททั้งหมดเลยครับ อยากได้แบบเยอะๆเลยนะครับ

--Anantachai puakngarm (พูดคุย) 18:51, 6 มกราคม 2559 (ICT)

อาจจะหมายถึงนี่ Remote control ดูในวิกิภาษาอังกฤษเลยถ้าอยากได้ข้อมูลมากๆ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Boom1221 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 23:05, 6 มกราคม 2559 (ICT)

รางคู่

การวางระบบวิศวกรรมรางคู่ขนานสายสีเขียวตามยุทธศาสตร์2559-2565 จะผ่านสภาสูงได้ทันห้วงมี.ค.59อย่างไรบ้าง

--203.146.207.156 15:55, 23 มีนาคม 2559 (ICT)

เกษตรกรใช้สารชนิดใดในการปรับปรุงดินเมื่อลดความเป็นกรดของดิน

เกษตรกรใช้สารชนิดใดในการปรับปรุงดินเมื่อลดความเป็นกรดของดิน

--58.10.138.133 17:00, 23 มีนาคม 2559 (ICT)

ปูนขาว--奥虎 ボンド 13:40, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

Trinucleotide repeat disorders คืออะไร มีไว้ทำไม แล้วทำหน้าที่อะไร

Trinucleotide repeat disorders คืออะไร มีไว้ทำไม แล้วทำหน้าที่อะไร --223.204.69.81 19:47, 6 มิถุนายน 2559 (ICT)

นักวิทยาศาสตร์พ่อลูกท่านใด พ่อไดรับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่าอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติเป็...

นักวิทยาศาสตร์พ่อลูกท่านใด พ่อไดรับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่าอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติเป็นอนุภาค ลูกได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่าอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติเป็นคลื่น

--202.28.78.246 17:55, 6 กันยายน 2559 (ICT)

ไขมันจะมีโอกาสไปเกาะบริเวณสมองจริงหรือไม่

เมื่อรับประทานอาหาร ไขมันจะมีโอกาสเข้าไปเกาะในส่วนบริเวณสมองของมนุษย์ จริงหรือไม่?

--TPCheenmanee (พูดคุย) 19:16, 10 กันยายน 2559 (ICT)

น่าจะเป็นไขมัน "เกาะ" หลอดเลือดสมองมากกว่านะครับ ซึ่งกระบวนการเกิดก็เหมือนกับไขมัน "เกาะ" หลอดเลือดที่อื่น ดู ภาวะหลอดเลือดแข็ง --Wedjet (คุย) 15:39, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

การถ่ายโอนความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

การถ่ายโอนความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อใด? --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  119.76.54.100 (พูดคุยตรวจ) 20:25, 12 กันยายน 2559 (ICT)

ความร้อนในสองสถานที่ต่างกัน โดยที่ที่ความร้อนสูงจะถ่ายเทไปยังที่ที่ความร้อนต่ำ จนทั้งสองแห่งมีความร้อนเท่ากัน --สเปน El SaturnoSaturn symbol.svg 21:36, 12 กันยายน 2559 (ICT)

เลขฐาน16 คำนวณอย่างไร

--110.170.158.254 09:09, 18 เมษายน 2560 (+07)

การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ ดูที่หน้าเลขฐานสิบหกได้เลย
เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์น่าจะสามารถนำมาใช้คำนวณเกี่ยวกับเลขฐานสิบหกได้
สำหรับโปรแกรม Calculator ในวินโดวส์ ก็มีโหมดโปรแกรมเมอร์ให้เลือก (โดยไปเลือกจาก เมนู แถบ View (มุมมอง)) ก็จะสามารถเลือกใช้เลขฐานสิบหกได้
--L0V3Kr1TT4Y4 23:08, 1 ตุลาคม 2560 (ICT)

ปุจฉา ถ้าเกิดว่า ดวงอาทิตย์ดับ(มืด) พระจันทร์ดับ(มืด) เครื่องบอกเวลาไม่ทำงาน เราจะทราบได้อย

ปุจฉา ถ้าเกิดว่า ดวงอาทิตย์ดับ(มืด) พระจันทร์ดับ(มืด) เครื่องบอกเวลาไม่ทำงาน เราจะทราบได้อย

--223.205.233.202 22:20, 1 ตุลาคม 2560 (ICT)

 • สมมติหากดวงอาทิตย์ดับ(มืด)จะยังไม่ทราบในทันที เพราะโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ประมาณ 8 นาทีแสงกว่าๆ จึงต้องเป็น 8 นาทีกว่าๆหลังจากที่ดวงอาทิตย์ดับจึงจะเห็นว่าไม่มีแสงอาทิตย์
  • แต่โดยทฤษฎีดาวฤกษ์ มันจะไม่ดับในทันที อีกหลายพันล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ยังสามารถขยายตัวใหญ่ขึ้นได้อีกซึ่งน่าจะกลืนกินโลกจนแหลกลาญ
 • พระจันทร์ดับ(มืด) โลกอยู่ห่างจากดวงจันทร์ ประมาณ 1 วินาทีแสงกว่าๆเช่นกัน
  • แต่บางคืนอาจไม่เห็นดวงจันทร์อยู่ก่อนแล้ว ผู้คนก็อาจจะไม่ทราบว่าดวงจันทร์ดับ
  • ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเอง ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จึงจะดับหลังจากดวงอาทิตย์ประมาณ 8 นาทีแสงกว่าๆตามไปด้วย
 • เครื่องบอกเวลาไม่ทำงาน ในทางทฤษฎีสามารถทราบได้ทันทีที่มันหยุดทำงาน แต่ทางปฏิบัตินั้นเราคงไม่ได้อยู่เฝ้าเครื่องบอกเวลาตลอดเวลา
  • ถ้าเครื่องบอกเวลาไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ในการบอกเวลา และไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์เป็นแหล่งพลังงานในการเดินเครื่อง เหตุการณ์ทั้งสามก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกัน อีกทั้งเครื่องบอกเวลาน่าจะยังคงทำงานต่อไปได้

--L0V3Kr1TT4Y4 23:44, 1 ตุลาคม 2560 (ICT)

สมัยเมื่อเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว แรงดึงดูดโลกอยู่ที่ 9.81 g ไม่ทราบว่าทุกวัน

สมัยเมื่อเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว แรงดึงดูดโลกอยู่ที่ 9.81 g ไม่ทราบว่าทุกวันนี้แรงดึงดูดโลก กี่ g แล้วครับ และหลักการคำนวณอย่างไร ครับ ขอบคุณครับ --223.205.249.90 20:54, 3 ตุลาคม 2560 (ICT)

9.807 g ครับ โลก ⊕ _ ⊕ วีดัจ้า 11:11, 28 ตุลาคม 2562 (+07)

ทำไมถึงไม่มีประจุไฟฟ้าในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ทำไมถึงไม่มีประจุไฟฟ้าในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ใครเป็นคนตั้งทฤษฎีเซลล์

--110.78.143.41 19:22, 8 เมษายน 2561 (ICT)

Matthias Schleiden (ค้นพบ/สร้างทฤษฎี) Theodor Schwann (สร้างทฤษฎี) --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 20:11, 21 เมษายน 2561 (ICT)

สิ่งที่มีคุณสมบัติที่เป็นเยื่อเลือกผ่านมีอะไรบ้างค่ะ

--2403:6200:8883:E4EA:19BA:3B71:93BC:6684 21:42, 5 กรกฎาคม 2561 (ICT)

ปจุฉา-วิสัจนา

--223.206.20.190 18:19, 30 สิงหาคม 2561 (ICT)

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน???

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน???


--แสนดี คันเลน (คุย) 23:02, 21 กันยายน 2561 (ICT)

ไก่เกิดก่อนไข่ไก่ เพราะโปรตีนที่พบในไข่ไก่ต้องมาจากไก่เท่านั้นครับ --Wedjet (คุย) 15:41, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่ อานาคตของควาส์ก และ อนาคตแห่งการประยุกข์นำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้

ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระทุกๆรูปครับ วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่เราจะได้มาสนทนาปัญหาทางวิทยาศาสตร์กันนะครับ วันนี้ขอเป็นเรื่อง อนุภาคที่กำลังร้อนแรงในวงการวิทยาศาสตร์นะครับ ก็น่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอนุภาคควาส์กนะครับ


--WKPlatric (คุย) 10:27, 24 ตุลาคม 2561 (ICT)

@WKPlatric: คุณอาจพิจารณาข้อมูลในงานวิจัยเกี่ยวกับควาร์กในเว็บไซต์อื่นมากกว่าวิกิพีเดีย อย่างไรก็ตามคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความควาร์กหรือ en:Quark ทั้งนี้อาสาสมัครในวิกิพีเดียภาษาไทยมีทั้งที่เป็นภิกษุและฆราวาส จึงไม่จำเป็นต้องใช้ "พระเถรานุเถระ" ก็ได้ครับ --Geonuch (คุย) 13:47, 24 ตุลาคม 2561 (ICT)

พี่ชาพญาครุฑ

--124.122.93.77 20:59, 24 ตุลาคม 2562 (+07)

พี่ชายพญาครุฑ

--124.122.93.77 20:59, 24 ตุลาคม 2562 (+07)

ภาษาและไวยากรณ์

สำหรับการแปลภาษาไปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ กรุณาใช้บริการแปลอัตโนมัติ เช่น กูเกิลทรานซเลต หรือ ยาฮูบาเบลฟิช

คำถาม สิงหาคม 2556

I don't mind

สวัสดีครับ อยากทราบว่า I don't mind แปลว่า ฉันไม่สนใจ หรือ ฉันไม่ขัดข้อง กันแน่ครับ ? --B20180 (พูดคุย) 02:01, 14 สิงหาคม 2556 (ICT)

แล้วแต่บริบทครับ แปลได้หลายอย่าง เช่น ก็ได้, ตามใจ, ไม่เป็นไร, ช่างมัน, ฉันไม่สน, ฉันไม่ใส่ใจ, ฉันไม่ว่าอะไร, ฉันไม่ถือสา, ฉันไม่ขัดข้อง ฯลฯ และมีความหมายคล้ายกับ
 • never mind
 • I don't care
 • it doesn't matter
 • it doesn't matter to me
 • it doesn't bother me
 • I don't take offence
 • it's okay with me
 • I have no objection
 • I give you permission
เช่น
 1. "She has escaped." / "I don't mind." – "หล่อนหนีไปแล้ว" / "ช่างหล่อน", "ปล่อยหล่อน", "ฉันไม่สน" ฯลฯ
 2. "They said you're a loser." / "I don't mind." – "เขาบอกว่าแกอ่อน" / "ช่างเขา", "ฉันไม่ใส่ใจ", "ฉันไม่ถือสา" ฯลฯ
 3. "Is it okay if I watch TV?" / "I don't mind." – "ดูทีวีได้ปะ" / "แล้วแต่", "ตามสบาย", "เอาเลย", "ไม่ขัดข้อง", "เต็มที่", "จัดไป", "เชิญ" ฯลฯ
 4. "Sorry, I've killed your cat." / "I don't mind." – "โทษนะ ฉันทำแมวแกตาย" / "ไม่เป็นไรน่า", "ฉันไม่โกรธ", "ฉันไม่ใส่ใจหรอก" ฯลฯ
 5. "I don't mind walking barefoot-." – "เดินเท้าเปล่าก็ได้", "ต้องเดินเท้าเปล่าก็ไม่เป็นไร" ฯลฯ
 6. "I don't mind the past." – "เมื่อก่อนเป็นอย่างไรฉันไม่สน", "ฉันไม่ใส่ใจเรื่องที่แล้วมาแล้วหรอกน่า", "ฉันไม่สนใจอดีต" ฯลฯ
--Aristitleism (พูดคุย) 02:46, 14 สิงหาคม 2556 (ICT)

คำถาม กันยายน 2556

สวดปาฏิโมกข์ให้ถูกอักขระเสียงชัดเจนเสียงขึ้นจมูกลงคอทำอยางไร

สวดปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องเสียงออกจมูกลงคอทำยังไง ให้ไม่เหนื่อยตอนสวด

--115.67.101.243 20:40, 26 กันยายน 2556 (ICT)

 1. ยืดอกขึ้น สูดหายใจลึก ๆ
 2. จังหวะที่ลมเต็มปอด ก็ตะโกนออกมาให้สุดเสียง
 3. ถ้าทำถูกต้อง เสียงจะชัดเจน นกกาจะบินแตกฮือ เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก "ต่อม"ของเสียงจะออกมา พร้อมกับที่"เจียนเสียน"ขึ้นจมูก แต่"จมูก"จะลงคอ ตามที่ว่ามาทุกอย่าง ผู้คนที่อยู่ในที่นั้นจะจับตาผู้สวดเป็นหนึ่งเดียวด้วยความชื่นชม แต่อาจมีมารผจญมาห้าม อย่าหยุด แต่จงออกเสียงให้ดังขึ้นไปอีก (ถ้าใช้โทรโข่งช่วยจะดีมาก แต่ถ้าทำถูกต้องจริง ๆ แล้วโทรโข่งควรจะเสียเพราะรับคลื่นเสียงมากไป) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Kuruni (พูดคุยหน้าที่เขียน) 13:07, 27 กันยายน 2556 (ICT)

555+ พูดเยอะ ๆ ยังไงมันก็เหนื่อยหละครับ ควรสังเกตจากพระรูปอื่นที่สวดอยู่ก่อนแล้วพยายามออกเสียงตามน่าจะดีกว่า (อาจจะเป็นคนจีนหรือคนชาติอื่นในอาเซียนเข้ามาถามครับเลยสะกดผิดดังที่เห็น) --L0V3Kr1TT4Y4 16:32, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2556

แตงโม ในภาคเหนือพูดว่าอะไร

--27.55.35.242 20:27, 2 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

แตงโม ภาคเหนือเรียก บะเต้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักโม จังหวัดตรังเรียกแตงจีน

http://ling.arts.chula.ac.th/geoling/WGT/category.php?id=60& (โครงการภูมิศาสตร์ภาษาของประเทศไทยบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) คำเรียกอื่นๆของแตงโม หมากแตงโม บักแตงโม มะแตงโม หมากโม บักโม มะโม หม่าโม แตงจีน มะเต้า บ่าเต้า บะเต้า หม่าเต้า ตีมุง ลูกแตง แตง หมากแตง มะแตงน้ำ แต๋งเต้า อุเลอะ ไปรแกลนโปง เมนฮ้อ อึแกล อะโยน ต่อแต๊ะซ่า กวาต๋ม อังแกนปูง

--L0V3Kr1TT4Y4 18:32, 28 มีนาคม 2557 (ICT)

“ต่อยหลับ” or “Toi Lab”

What does “ต่อยหลับ” or “Toi Lab” mean in English or German? The Google Translations are unsatisfactory. Thanks in advance for your kind help. --Rotkaeppchen68 (พูดคุย) 15:02, 20 มีนาคม 2557 (ICT)

I think it is a colloquialism word. It means any action to knockout, especially box, renders an opponent unable to continue fighting (faint).

Box to faint or to knockout, is toi lab.

I don't know why Farid Bang use a Thai word and naming one of his song "BITTE SPITTE TOI LAB ต่อยหลับ".

The song lyric has no the Toi Lab word (http://genius.com/Farid-bang-bitte-spitte-toi-lab-lyrics ).

I guess he use the word because of Muay Thai (มวยไทย).

--L0V3Kr1TT4Y4 17:22, 28 มีนาคม 2557 (ICT)

Tidal Locking

Tidal Locking มีคำศัพท์เป็นภาษาไทยว่าอะไรคะ ดิฉันลองหาแล้วไม่เจอ (เจอแต่เรียกทับศัพท์) ขอบคุณค่ะ --171.101.69.98 21:39, 5 เมษายน 2557 (ICT)

จากการค้นดู ผมก็คาดว่าน่าจะยังไม่ได้บัญญัติ คำศัพท์ไทยเฉพาะ ของคำนี้ไว้ครับ

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

 • air, tidal อากาศหายใจเข้าออก
 • tidal air อากาศหายใจเข้าออก
 • tidal current กระแสน้ำขึ้นลง
 • tidal flat; tidal marsh ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
 • tidal marsh; tidal flat ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
 • tidal water; tide-water น้ำขึ้นลง
 • tidal wave การชนะอย่างท่วมท้น (รัฐศาสตร์) [ดู landslide]
 • water, tidal; tide-water น้ำขึ้นลง
 • wave, tidal การชนะอย่างท่วมท้น (รัฐศาสตร์)

ทีนี้ทาง tidal locking ไม่ได้หมายความถึงน้ำขึ้นลงโดยตรง (แต่มันอาจจะมีผลกับน้ำขึ้นน้ำลงก็อาจเป็นได้) ผมเลยคิดเองว่าคำนี้น่าจะมาจากการที่ดวงจันทร์กับโลกนั้นเป็นลักษณะการโคจรแบบนี้คู่แรกที่รู้จัก

--L0V3Kr1TT4Y4 16:04, 19 เมษายน 2557 (ICT)

สอบถาม ตัวคันจิ seirui

ตัวอักษร 性類 แปลว่าอะไรคะ รู้คำอ่านแต่ไม่ทราบคำแปล

--1.46.0.157 11:02, 7 สิงหาคม 2557 (ICT)

ไม่แน่ใจว่ามีคำนี้อยู่จริง หรือว่าเป็นแค่ชื่อคน? --奥虎 ボンド 13:25, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

อาจจะต้องแยกออกมาทีละคำก่อนที่จะแปล https://en.wiktionary.org/wiki/性 และ https://en.wiktionary.org/wiki/類 หรือไม่ก็บางทีสองตัวอักษรนี้อาจจะถูกแยกออกมาจากคำอื่น ควรเอาทั้งประโยคมาดูเลยน่าจะดีกว่า (เมื่อผมค้น 性類 ในวิกิพีเดียญี่ปุ่น เจอคำว่า https://ja.wikipedia.org/wiki/特性類 ที่หมายถึง https://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_class ในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งน่าจะตรงกับคำแปลแยก) --Love Krittaya (พูดคุย) 04:47, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

เรียนภาษาเกาหลีเพื่ออะไร

เด็กบ่นกันมาก ครูสอนไม่รู้เรื่อง ยากก็ยาก เสียเวลาเรียนวิชาที่จำเป็นมากกว่า ครูต่างประเทศสอนไม่เข้าใจเท่าครูไทย จ้างเสียเงินเปล่า น่าจะให้เน้นๆอังกฤษไปเลย ภาษาเกาหลีไม่จำเป็นเลย แถมมาดึงเกรดวิชาอื่นลงอีก

--1.4.152.92 22:38, 7 สิงหาคม 2557 (ICT)ก่

ถ้าเป็นการบังคับจริง เช่นระดับประถมหรือระดับมัธยมต้น ผมก็จะเห็นด้วยกับท่านครับ

แต่ในระดับมัธยมปลาย สายศิลป์ภาษา ก็อาจจะมีสายศิลป์จีน ศิลป์ญี่ปุ่น ศิลป์เกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนไหนจะสามารถจัดหลักสูตรใดครับ ถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงจะไปคัดค้านไม่ได้ครับเพราะเราเข้าเรียนผิดหลักสูตรเอง (เช่น น้องผมคนนึง เข้าศิลป์ญี่ปุ่นเพราะเขาสอบเข้าอย่างอื่นไม่ได้) หรือถ้าจะคัดค้านได้ก็ต้องเกิดจากการที่ทางโรงเรียนบังคับเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนภาษาให้โดยพละการ เป็นต้น --L0V3Kr1TT4Y4 12:04, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

คุกกี้ภาษาญี่ปุ่นอ่านอย่างไร

คุกกี้ภาษาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสอ่านว่าอย่างไร--49.230.131.96 21:32, 13 สิงหาคม 2557 (ICT)

ใช้การทับศัพท์ เพียงแต่พูดเป็นสำเนียงญี่ปุ่น (ja:クッキー) (เช่น คุกกิ) หรือฝรั่งเศส (fr:Cookie (cuisine)) --L0V3Kr1TT4Y4 23:44, 27 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

แล้วจะใช้ดินอะไร

แล้วจะใช้ดินอะไร --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  171.7.205.83 (พูดคุยตรวจ) 19:52, 24 กันยายน 2557 (ICT)

 • มันขึ้นอยู่กับว่าจะเพาะปลูกพืชชนิดอะไรหรือจะเอาดินนั้นไปทำอะไร ดูที่ประเภทของดินในหน้าดิน --L0V3Kr1TT4Y4 23:51, 28 กันยายน 2557 (ICT)

ที่มาของสำนวนเปรียบเทียบ

ที่มาของสำนวนเปรียบเทียบ --1.47.136.155 17:12, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

ส่วนมากเกิดจากเหตุการณ์จริง ผู้คนที่พบเห็นก็เอาผลกระทบของเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเปรย แล้วพูดกันมาปากต่อปาก กลายเป็นสำนวน เช่น ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ สมัยก่อนคงมีคนทำแบบนั้น คือตำน้ำพริกมากเกินไป แล้วรับประทานไม่หมด จนต้องทิ้งแม่น้ำ และคนอื่นมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ต่อมาจึงเกิดสำนวนดังกล่าวขึ้นหมายถึงการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ --奥虎 ボンド 11:51, 2 เมษายน 2558 (ICT)

เรื่อง ชนิดภาษา

คุณคิดว่าภาษาไหนจำเป็นกับการเรียนการสอนมากกว่ากันในสมัยนี้ ระหว่าง ภาษาญี่ปุ่น กับ ภาษาพม่า --171.96.182.203 18:22, 19 มีนาคม 2558 (ICT) (คนเดียวกับ ผู้ใช้:Awksauce)

ภาษาต่าง ๆ มีความจำเป็นในแง่ของการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับจิตพิสัยของคน ถ้าคนต้องการสื่อสารกับคนพม่า เข้าใจภาษาพม่า ก็ต้องใช้ภาษาพม่า ถ้าคนต้องการสื่อสารกับคนญี่ปุ่น เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น หรือใช้ภาษาสากลซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าภาษาใดสำคัญหรือจำเป็นกว่าภาษาใด แต่สำคัญตรงที่เรียนแล้วได้นำไปใช้หรือเปล่า --奥虎 ボンド 11:27, 2 เมษายน 2558 (ICT)

ปัญหาภาษาไทย

คำที่มีไม้เอกทุกคำไม่ปนพยัญชนะตัวอื่นได้ไหมครับ --Verndl rifle.jpg สุกี้พระนายกอง

ไม่เข้าใจคำถาม บอกได้เพียงว่า วรรณยุกต์ต้องอยู่เหนือพยัญชนะต้นตัวสุดท้ายเสมอ --奥虎 ボンド 12:38, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

Grammar

Grammar (หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ) คืออะไร? ทำไมคนไทยถึง ให้ความสำคัญ

--Ergzato (พูดคุย) 17:58, 6 มิถุนายน 2558 (ICT)

grammar เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลว่า ไวยากรณ์ มีความหมายทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษ ทุกภาษามีไวยากรณ์ของตนเอง ไวยากรณ์สำคัญเพราะจุดประสงค์ให้สามารถสื่อสารได้ตรงกับความหมายแท้จริงที่จะสื่อ หากวางศัพท์ผิดลำดับโครงสร้าง ความหมายก็ผิดไป บางภาษามีการผันคำ หากผันผิดความหมายก็จะผิดเช่นกัน ในภาษาพูดแม้ไม่ตรงตามไวยากรณ์ก็สามารถเข้าใจได้ ถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ตาม แต่ในภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาทางการ การเขียนผิดไวยากรณ์จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง และอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงกว่านั้นก็ได้ --奥虎 ボンド 13:20, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

Thai script (and customs)

Dear Thai wikipedians, we long for having the Thai letters on the brick translated. Is it a usual custom when financing a religious building or may it refer to each of two people going to marry? Looking forward to your response, Petra and --Der Geo-Graf (พูดคุย) 02:40, 26 สิงหาคม 2558 (ICT)

What does it mean?

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Der Geo-Graf (พูดคุยหน้าที่เขียน) 02:40, 26 สิงหาคม 2558 (ICT)

Nothing special. Just the name of a woman ("Nangsao Naruemon Pakkaranang" – "Nangsao" is a female title, roughly equivalent to "Miss"; "Naruemon" is the first name; "Pakkaranag" is the last name) is written there. I have never heard of such a custom in Thailand. Maybe it was just an act of vandalism; some Thais (such as schoolboys, youngsters, etc.) just love writing their names or any other thing on/at public buildings, public toilets, public tables, public chairs, etc. --YURi (พูดคุย) 04:07, 26 สิงหาคม 2558 (ICT)

It is unusual to write the full name (name and surname) when vandalising, so I really think someone pranked her. If this is from a Thai temple, and many names are visible, it is possible that donators wrote the names on some bricks. --Love Krittaya (พูดคุย) 04:23, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

มีนาคม 2559

ภาษาอังกฤษวันละนิด

ถ้าต้องการขึ้นต้นอีเมลติดต่อกับผู้บริหารชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง ควรใช้คำว่า Sir หรือ Miss หรือ Madam ครับ จึงจะดูเหมาะสม และใช้ได้ทั้งแบบบริติชกับอเมริกันเลยใช่มั้ยครับ ? --B20180 (พูดคุย) 08:20, 9 มีนาคม 2559 (ICT)

ควรใช้ Ms ดีกว่า --奥虎 ボンド 13:22, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

ปฎิจจสมูปบาทเป็นภาษาอังกฤต

--171.96.171.187 14:25, 27 มีนาคม 2559 (ICT)

ปฏิจจสมุปบาท หาดูภาษาอังกฤษได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Pratītyasamutpāda ซึ่งก็จะคล้ายกับการทับศัพท์นั่นเอง

--Love Krittaya (พูดคุย) 04:09, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

14 times his quota

แปลว่าอะไรครับ และใช้อย่างไรครับ --Tvcccp (พูดคุย) 23:55, 8 กันยายน 2559 (ICT)

หากนำมาจากบทความ Alexey Stakhanov ซึ่งประโยคทั้งหมดเขียนว่า it was reported that he had mined a record 102 tonnes of coal in 5 hours and 45 minutes (14 times his quota). ก็จะแปลได้ว่า "มีการบันทึกว่าเขาได้ทำลายสถิติโดยการขุดถ่านหิน 102 ตัน ภายในเวลา 5 ชั่วโมง 45 นาที (ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่เขาต้องขุดให้ได้กว่า 14 เท่า)"
 • 14 times คือ 14 เท่า
 • quota (โควตา) คือ เกณฑ์ที่กำหนดหรือเป้าหมายที่กำหนด --Ponpan (พูดคุย) 03:49, 9 กันยายน 2559 (ICT)

"ถึงเขาใหญ่ในน้ำง้ำชะเงื้อม พระหลบเลื่อมเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน" คำว่า "เลื่อม" หมายถึงสิ่งใด

"ถึงเขาใหญ่ในน้ำง้ำชะเงื้อม พระหลบเลื่อมเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน" คำว่า "เลื่อม" หมายถึงสิ่งใด และมีที่มาอย่างไร

--161.200.155.234 17:44, 12 มิถุนายน 2560 (+07)

Fair Coin

คำแปลของคำว่า Fair Coin (ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็น) แปลเป็นยังไงดีครับ? --Helloblank (คุย) 11:01, 14 กรกฎาคม 2561 (ICT)

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่คำว่า รัฐประศาสนศาสตร์เป็นคำประสมรึปล่าว ( คำสมาส หรือ คำสนธิ )และประสมคำอะไรบ้าง อย่างไร ครับ

--171.4.250.254 10:08, 11 สิงหาคม 2561 (ICT)

ช่วยแปลฉายยาพระสงฆ์ เป็นชื่อคับ รกฺขิติส่โล แปลเป็นชื่อว่าอะไรคับ

รกฺขิติส้โล แปลชื่อว่าอะไรคับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  49.229.49.245 (พูดคุยตรวจ) 08:34, 19 ธันวาคม 2561 (ICT)

@49.229.49.245: แปลว่า ผู้มีศีลอันรักษาแล้ว --Geonuch (คุย) 17:25, 19 ธันวาคม 2561 (ICT)

แปลความหมาย

คำว่า Coast Guard ควรแปลเป็น ยามฝั่ง หรือ ยามชายฝั่ง หรือครับ --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 10:36, 29 ธันวาคม 2561 (ICT)

@ร้อยตรี โชคดี: ถ้าเป็นศัพท์บัญญัติของสำนักราชบัณฑิตสภาให้ใช้ว่า กองกำลังรักษาชายฝั่ง ครับ --Geonuch (คุย) 11:04, 29 ธันวาคม 2561 (ICT)
@Geonuch: แล้วถ้าเป็น United States Coast Guard ควรแปลเป็น กองกำลังรักษาชายฝั่งสหรัฐ ใช่ไหมครับ --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 12:23, 29 ธันวาคม 2561 (ICT)
@ร้อยตรี โชคดี: ก็ได้ครับ เท่าที่ดูขณะนี้มีใช้หลากหลายมาก เช่น หน่วยป้องกันชายฝั่ง หน่วยยามฝั่ง หน่วยพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ฯลฯ คุณอาจลองถามผู้เขียนที่เกี่ยวข้องในด้านการทหาร (วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร) ดูครับ --Geonuch (คุย) 14:10, 29 ธันวาคม 2561 (ICT)

การแปล

เนื่องด้วยผมแปลภาษาในTranslatewiki.netและบนหน้าอินเตอร์เฟสมาได้สักพักแล้ว สงสัยในศัพท์เฉพาะบางคำ อยากให้ช่วยแนะนำคำแปลคำเหล่านี้หน่อยครับ:

 • Localisation
 • Media file -> ไฟล์สื่อ
 • Freely licensed
 • Participate
 • Request account
 • Request
 • Log
 • [user]Block
 • Proxy
 • Guideline -> แนวปฏิบัติ
 • Global blocking
 • Two factor authentication
 • Global group
 • Global rights
 • [ns:] Help: -> วิธีใช้:
 • Namespace -> เนมสเปซ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ -- Patsagorn Y.Talk | 📧 18:17, 2 เมษายน 2562 (+07) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Geonuch (พูดคุยหน้าที่เขียน) 19:29, 2 เมษายน 2562 (ICT)

@Patsagorn Y.: คำแปลใน Translatewiki.net ไม่เกี่ยวข้องกับการต้องการใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบในวิกิพีเดีย ถ้าถามไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน้าอาจถูกลบได้จึงขอย้ายออกมาหน้านี้นะครับ (ขออภัยที่ไม่ได้ตอบคำถามให้) --Geonuch (คุย) 19:36, 2 เมษายน 2562 (ICT)
ผมเป็นส่วนหนึ่งที่แปลด้วยครับ บางคำก็ใช้เหมือนกับวิกิพีเดียได้ ผมเติมไว้ให้แล้วบางคำ แต่การถามที่นี่ หลายคำผมไม่ทราบบริบทว่ามันจะไปปรากฏตรงไหน แปลไปอาจจะถูกแต่ไม่เหมาะสมก็ได้ --奥虎 ボンド 08:19, 5 เมษายน 2562 (ICT)
ศัพท์ที่ใช้ในโครงการควรส่งไปถามที่สภากาแฟครับ และอาจเชิญชวนผู้ใช้จากทุกโครงการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ไม่เกี่ยงว่าจะถามในโครงการไหน จะถามในเมทาก็ได้ --Horus (พูดคุย) 18:46, 6 เมษายน 2562 (ICT)

ขอทราบคำแปล

สวัสดีครับ ขอสอบถามในบริบทคอมพิวเตอร์ ซึ่งกล่าวถึงการเขียนโค้ดกราฟิก (en:Help:EasyTimeline syntax)

"Defines the orientation of the time axis, and textual representation of stubs along that axis."

คำว่า "textual" และ "stub" ในกรณีนี้ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ --Wedjet (คุย) 17:02, 15 พฤษภาคม 2562 (ICT)

"เนื่องด้วยพระนาม"

วลี "เนื่องด้วยพระนาม" หมายความถึงสิ่งที่ได้ชื่อตามชื่อของบุคคลหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ จะใช้วลีใดแทนได้ครับ --Wedjet (คุย) 21:46, 19 กันยายน 2562 (+07)

จิปาถะ (คำถามอื่น ๆ)

ยินดีต้อนรับสู่ ปุจฉา-วิสัชนา ในหมวดทั้งหมด
วิธีที่จะได้คำตอบเร็วกว่า
 • ค้นหาคำตอบเองเร็วกว่ารอคำตอบ
 • ลองค้นกรุคำถามเก่า เผื่อว่าคำถามอาจมีผู้ตอบแล้ว หรือค้นหาข้อมูลในวิกิพีเดีย
ค้นหากรุคำถามเก่า ค้นหาในวิกิพีเดีย
 • ถ้าคุณต้องการคำแนะนำหรือข้อคิดเห็น ถามที่อื่นดีกว่า
 • ปุจฉา-วิสัชนาไม่ตอบ (และโดยปกติจะนำออก) คำถามซึ่งต้องการการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือขอความเห็นทางการแพทย์ หรือมองหาการชี้แนะในประเด็นทางกฎหมาย คำถามเช่นนี้ควรส่งตรงไปยังมืออาชีพที่เหมาะสม หรือไปถามที่เว็บไซต์ที่ตอบคำถามทางการแพทย์หรือกฎหมาย
 • ปุจฉา-วิสัชนาไม่ตอบการขอความคิดเห็นหรือการทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต อย่าเริ่มการโต้วาที โปรดมองหาอินเทอร์เน็ตฟอรัมแทน

ลักษณะของคำถามที่เหมาะสม

 • ควรใช้ชื่อหัวข้อที่มีความหมาย (ไม่ควรตั้งคำถามโดยตั้งชื่อว่า "มีคำถาม" หรือ "ใส่หัวข้อคำถามที่นี่") แต่เขียนให้ผู้ตอบเข้าใจว่าคุณกำลังถามอะไร
 • ควรมีบริบท รวมทั้งการลิงก์ไปยังข้อมูลที่อาจช่วยอาสาสมัครในการตอบคำถามได้ เราจะได้ทราบว่าสิ่งที่คุณถามนั้นอยู่ส่วนใดของโลก
 • อย่าใส่ที่อยู่อีเมลหรือรายละเอียดติดต่อส่วนตัว เพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเอง
 • พิมพ์ --~~~~ ต่อท้ายคำถามทุกครั้ง เพื่อระบุตัวตนของคุณในการสนทนา
 • ถ้าคุณกำลังทำการบ้าน แสดงให้เห็นว่าคุณพยายามหาคำตอบเองแล้ว เราจะช่วยตรงที่คุณติดขัดเท่านั้น ไม่ใช่ช่วยคุณทำการบ้านทั้งหมด
 • ควรใส่คำถามให้ถูกหมวด เพื่อประโยชน์ของคุณในการที่จะได้รับคำตอบ และเป็นการจัดคำถามเข้าหมวดหมู่อย่างเรียบร้อย
 • หากต้องการแก้ไขคำถามหรือตั้งถามเพิ่มเติม ให้คลิกที่ [แก้ไข] ที่อยู่ทางด้านขวาถัดจากหัวข้อคำถาม อย่าสร้างคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีก
 • อย่าลืมกลับมาตรวจดูบ่อย ๆ เพราะอาจมีผู้ตอบตอบเพิ่มในภายหลัง ซึ่งคุณอาจเลือกการบุคมาร์กไว้เพื่อความสะดวก
หลังจากอ่านคำชี้แจงข้างบนและทำความเข้าใจแล้ว

คำถามที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกลบออกเมื่อตรวจพบ
คำชี้แจงการตอบคำถาม
 • หากคำถามมีลักษณะไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือถามผิดที่ ให้ผู้ตอบทำการลบทันที
 • คลิกที่ [แก้ไข] ที่อยู่ถัดจากหัวข้อคำถาม เพื่อเลือกตอบคำถามที่ต้องการ
 • กรุณาตอบคำถามให้ชัดเจน และตรงประเด็นกับคำถามที่ตั้งไว้ และสามารถอ้างอิงไปถึงบทความอื่นในวิกิพีเดียตามความเหมาะสม และควรทำลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง
 • กรุณาใช้ภาษาที่สุภาพในการตอบ ไม่ใช้คำพูดแสดงความดูถูกผู้ถาม
 • เวลาตอบให้ใส่เครื่องหมาย : ไว้หน้าคำตอบ เพื่อเว้นย่อหน้าเข้ามาเผื่อให้แยกชัดว่าเป็นคำตอบ เช่น
คำถาม
:: คำตอบของคนที่หนึ่ง
::: คำตอบของคนที่สอง
:::: คำตอบของคนที่สาม
เลือกประเภท
 
ดูเพิ่ม
ค้นหา
เริ่มต้น
สอนการใช้งาน
คำถามพบบ่อย
วิธีใช้
ศาลาชุมชน
 

</noinclude>

คำถาม มิถุนายน 2556

หลักการในการทำโครงงาน-

หลักการในการทำโครงงาน

แนวคิดของการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

--115.67.229.37 08:01, 11 มิถุนายน 2556 (ICT)

พระพุทธชินราชเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์ใดมากที่สุด

--115.87.155.140 17:29, 15 มิถุนายน 2556 (ICT)

(ผมคิดว่าคำถามนี้ยากมากครับ คงต้องสรุปเอาเองจากบทความเพราะมีกล่าวถึงกษัตริย์หลายพระองค์) พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ --Love Krittaya (พูดคุย) 03:26, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

โลกเกิดมาเพราะเหตุใดค่ะ

โลกเกิดมาเพราะเหตุใดค่ะ

--223.205.10.22 18:27, 16 มิถุนายน 2556 (ICT)

โลกเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคและสิ่งแรกที่เกิดครั้งแรกคือภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟเย็นตัวลงจะก่อเกิดสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ กำเนิดตาม อ่านเพิ่มเติมที่ โลก ครับ :) --EarTh' :: Talk 22:37, 26 มิถุนายน 2556 (ICT)

โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดของโลก แต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับที่สุด เชื่อว่า โลกเกิดขึ้นพร้อมกับระบบสุริยะจักรวาล เมื่อราว ๆ 4,560 ล้านปีที่แล้ว อ่านต่อได้ที่ http://www.houseofgems.info/knowledge1_th.php คะ--Aime (พูดคุย) 23:19, 12 ตุลาคม 2556 (ICT)

คำถาม กรกฎาคม 2556

จริงหรือไม่ที่ห้ามนำไช้เท้ามาปรุงพร้อมกับแครอทและจะเกิดขึ้นอันตรายต่อสุขภาพ ?

--27.145.48.9 20:14, 13 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ไม่จริงครับ ไม่ทราบว่าคุณนำข้อความนี้มาจากไหนครับ?Manzzzz (พูดคุย) 08:31, 15 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ผมคิดว่า แกงจืดหัวไช้เท้าแครอท อาจจะใช้ผงปรุงรสหรือซุปก้อนปรุงรส ตรงนั้นอาจจะอันตรายต่อสุขภาพได้เนื่องจากเครื่องปรุงดังกล่าวมีส่วนผสมหลักเป็นผงชูรส อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อความดังกล่าวขึ้น

อีกเหตุผลนึงที่เป็นไปได้มากคือการเป็นพืชหัว ซึ่งอาจได้รับสารพิษในดิน เช่นยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง หรืออาจมีการถนอมอาหาร การหมักดอง ที่ใช้สารเคมีต่าง ๆ ให้สดกรอบได้นาน เช่นสารกันบูด บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฯลฯ อ้างอิงตามลิงก์นี้

--L0V3Kr1TT4Y4 01:49, 26 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม กันยายน 2556

พิมพ์เลขบอกหน้าในไมโครซอฟท์เวิร์ด

สวัสดีครับ สมมติเราพิมพ์รายงานหลาย ๆ หน้า แล้วหากต้องการใส่เลขบอกหน้าอัตโนมัติ สามารถทำได้ไหมครับ ไม่เคยทำ ไม่รู้ต้องกดตรงไหน ใครทราบช่วยบอกที ขอบคุณครับ --B20180 (พูดคุย) 22:11, 2 กันยายน 2556 (ICT)

ดูที่เมนู แทรก > เลขหน้า --奥虎 ボンド 11:53, 17 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ธาตุโลหะมีอะไรบ้าง

ธาตุโลหะมีอะไรบ้าง

--180.183.219.102 19:27, 10 กันยายน 2556 (ICT)

ดู ตารางธาตุ --Horus | พูดคุย 02:03, 28 กันยายน 2557 (ICT)

ออแพร์ที่นอร์เวย์ มาที่วัดไทยเยอะมั้ยคร้า คนนอร์เวย์อย่างไรคะ อยากเปนออแพร์คะ

ออแพร์ มาที่วัดไทยในนอร์เวย์เยอะมั้ยคะ สนใจเปนออแพร์ในนอร์เวย์คะเลยศึกษาหาข้อมูลทุก ๆ ๆ ด้าน ด้านชีวิตความเปนอยู่ของออแพร์และนิสัยใจคอครอบครัวชาวนอร์เวย์คะ ขอคำแนะนำจากพี่ ๆ ๆ ด้วยค่ะ จะต้องไปให้ได้คะ ตอนนี้ขอเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนคะ

--183.88.253.26 16:12, 13 กันยายน 2556 (ICT)

หากกิจกรรมที่ท่านจะเดินทางไปนั้น เป็นไปตามคำนิยามของออแพร์ (ในบทความ) ก็คงจะไม่ได้ให้พักที่วัด หากแต่ได้ไปพักบ้านของครอบครัวชาวต่างชาติที่เป็นอาสาสมัครรับออแพร์เข้าบ้าน

ในรายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ (บทความโดนลบไปแล้วขออนุญาตเอาลิงก์ออก --Love Krittaya (พูดคุย) 03:28, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)) ก็มีวัดไทยในประเทศนอร์เวย์อยู่สองสามแห่ง ซึ่งอาจมีมากกว่านี้อีกก็ได้ หรือออแพร์บางคนอาจจะไปเข้าวัดอื่น (ถ้ามี) ที่ไม่ใช่วัดของไทยโดยตรง แต่เป็นของสัญชาติอื่น (ถ้ามี เช่นอาจจะเป็นวัดลาว วัดพม่า เป็นต้น) ที่มีพระไทยหรือพระที่รู้ภาษาไทย --L0V3Kr1TT4Y4 23:42, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่

ผมเช่าที่ดินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำนา อยากทราบว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่หลวงหรือไม่และอยู่ภายใต้ พรบ.การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2514 หรือไม่ครับ

--124.122.131.38 07:43, 24 กันยายน 2556 (ICT)

คำถาม ตุลาคม 2556

ระหว่าง โสมเกาหลี กับ จินเส็ง ต่างกันอย่างไร สรรพคุณเป็นอย่างไร

--58.8.40.79 17:46, 9 ตุลาคม 2556 (ICT)

คำว่า ginseng แปลว่าโสม ดังนั้น Korean ginseng จึงหมายถึงโสมเกาหลี สรุปว่าสองคำนี้ไม่ต่างกัน แต่การใช้คำต่างกันอาจมีผลในทางการค้าและการประชาสัมพันธ์ และสินค้าแต่ละยี่ห้ออาจมีความแตกต่างกันได้ --L0V3Kr1TT4Y4 16:17, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

นางเงือก

ขอถามอะไรหน่อยนะคะ พอดีว่าพิ่งสมัครถ้าผิดพลาดตรงไหนช่วยเตือนด้วยนะคะขอบคุณคะ

เงือกมีจริงรึเปล่า หรือว่า อาจจะมีแต่ไม่มีใครรู้คะ? ถ้าเกิดว่าเราเอาเซลล์ปลามาใส่เซลล์คนจะทำให้คนกลายเป็นเงือกรึเปล่าคะ? --Aime (พูดคุย) 23:03, 12 ตุลาคม 2556 (ICT)

ไม่มีครับ เป็นจินตนาการของมนุษย์ในอดีต ผมเดาว่าตอนนั้นอาจจะมีคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอยู่หลายคน หรือบางคนอยากจะว่ายน้ำให้เร็วและคล่องแคล่วเหมือนปลาครับ คงจะคล้าย ๆ กับการจินตนาการว่ามนุษย์มีปีกบินได้เป็นต้น

สำหรับคนกลายเป็นเงือกนั้น การตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดต่อยีนมนุษย์ให้ผิดปกติ หรือให้ด้อยกว่าคนปกติ หรือให้ดูเป็น อมนุษย์ เช่นสร้างคนตัวเป็น ๆ ที่มีครีบมีหางปลาแทนขาดังที่คุณกล่าวมา ชาวโลกรับไม่ได้แน่

--L0V3Kr1TT4Y4 16:08, 28 ตุลาคม 2556 (ICT)

 • ต้องเข้าใจว่าชาวประมงสมัยก่อนออกเรือเป็นเดือน ๆ บนเรือก็มีแต่ตัวผู้ด้วยกัน เห็นอะไรที่ดูเหมือนคล้ายผู้หญิงสัก10%ก็เหมาเป็นผู้หญิงไปหมด จึงไม่แปลกที่จะเห็นนางเงือกIn Heaven, everything is fine. (พูดคุย) 11:57, 28 เมษายน 2558 (ICT)

พระย้ายวัดกลางพรรษาผิดไหมและมาเข้าร่วมรับกฐินได้ไหมครับ

พระย้ายวัดกลางพรรษาผิดไหมและมาเข้าร่วมรับกฐินได้ไหมครับ

--171.7.92.136 10:57, 14 ตุลาคม 2556 (ICT) โกมิน

ไข่ปลาสลิดเกิดจากปลาสลิดในเดือนใด

ไข่ปลาสลิดเกิดจากปลาสลิดในเดือนใด

--14.207.180.187 00:58, 20 ตุลาคม 2556 (ICT)

คำถาม พฤศจิกายน 2556

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตำรวจใช้มีโปรแกรมอะไรบ้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตำรวจใช้มีโปรแกรมอะไรบ้าง

--124.121.114.16 19:04, 4 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ในการทำงานจริงอาจใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นต้น เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป สำหรับบางงานอาจใช้ระบบโปรแกรมพิเศษสำหรับการจัดการฐานข้อมูลของตำรวจโดยตรง ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับงานตำรวจโดยเฉพาะ หรือใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของตำรวจด้วย ส่วนในยามว่างของตำรวจ เท่าที่ผมเคยพบเห็น เขาก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมแตกต่างจากคนทั่วไป --L0V3Kr1TT4Y4 23:08, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2556

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่ เงินบราซิลปี 1993 แลกเป็นเงินปัจุบันของบราซิลได้หรือไม่

เงินบราซิล ปี 1993 แลกเป็นเงินปัจจุบันของบราซิลได้หรือไม่--110.49.248.50 10:49, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

คำถาม มกราคม 2557

ทำไมไม่มีเรื่องเกษตรของจังหวัดพิจิตรทั้งที่มีพืชดังดังหลายชนิด

--124.122.247.123 20:30, 10 มกราคม 2557 (ICT)

ไม่มีคนเขียนน่ะสิครับ --Horus | พูดคุย 02:01, 28 กันยายน 2557 (ICT)

เพราะชนิดพืชที่ปลูกในพิจิตรอาจจะไม่ได้แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ --Love Krittaya (พูดคุย) 03:44, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มหาชน เป็นรัฐวิสาหกิจใช่หรือไม่

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน). เป็นรัฐวิสาหกิจใช่หรือไม่

--27.55.7.92 10:01, 26 มกราคม 2557 (ICT)

เหมือนจะเป็นเอกชนนะ ถ้าจำไม่ผิด --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Cateyecooker (พูดคุยหน้าที่เขียน) 17:09, 27 ตุลาคม 2558 (ICT)

หากรัฐไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบ จะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจไทย เช่น กระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทย 51.03% การบินไทยจึงเป็นรัฐวิสาหกิจ, การบินไทยถือหุ้นนกแอร์ 21.57% นกแอร์จึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะไม่ถึงที่กำหนด

ทีนี้ การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นอีสท์วอเตอร์ร้อยละ 40.20 จึงยังไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนั่นเอง https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=EASTW&ssoPageId=6&language=th&country=TH

--Love Krittaya (พูดคุย) 03:56, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

คำถาม กุมภาพันธ์ 2557

ที่ดินทางเกวียนมีสิทธิครอบครองได้หรือไม่

ที่ดินทางเกวียนมีสิทธิครอบครองได้หรือไม่ --203.170.18.163 11:11, 19 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

ถนนที่อยู่นอกโฉนด เป็นที่สาธารณประโยชน์ มิอาจครอบครองได้ --奥虎 ボンド 17:09, 2 เมษายน 2558 (ICT)

คำถาม มีนาคม 2557

รางจืด

ได้พบ ภาพประกอบ ของรางจืด ไม่ถูกต้องค่ะ ในภาพเป็นดอกสร้อยอินทนิลค่ะ สังเกตได้จากใบที่เป็นเหลี่ยม ส่วนใบของรางจืดจะเรียว ยาวค่ะ Surapa Decha

--Surapa decha (พูดคุย) 12:49, 9 มีนาคม 2557 (ICT)

นักฟุตบอลคนไหนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

--Minokobossz0 (พูดคุย) 10:19, 19 มีนาคม 2557 (ICT)

อันนี้มีในกูเกิลหลายเว็บเลยครับ เช่น http://pantip.com/topic/31086449

คือ ในปี ค.ศ. 2013 ฟีฟ่าได้วัดและคำนวณ ความเร็วของผู้เล่นทีมใหญ่หรือการแข่งขันระดับโลก ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอล และแจ้งว่าเป็น อันโตนิโอ วาเลนเซีย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดได้ หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง การทำลายสถิติ ได้เรื่อย ๆ รวมถึงข้อมูลนี้เป็นเพียงสถิติความเร็วที่สุดที่มีการวัดเอาไว้ได้ อาจไม่ใช่ความเร็วที่วิ่งได้บ่อยในระหว่างการแข่ง การวัดนี้ไม่ได้นำนักฟุตบอลระดับโลกมาจับเวลาวิ่งแข่งกันในลู่วิ่ง (Link)

--L0V3Kr1TT4Y4 13:15, 29 มีนาคม 2557 (ICT)

นักฟุตบอลคนไหนที่ยิงฟรีคิกคมที่สุดในโลกตอนนี้

--Minokobossz0 (พูดคุย) 16:30, 4 เมษายน 2557 (ICT)

คำถาม กรกฎาคม 2557

บริษัทที่รับซื้อแร่calcite

บริษัทที่รับซื้อแร่ calcite

--1.1.231.24 10:30, 4 กรกฎาคม 2557 (ICT)

ผมขอถามเกี่ยวกับมาตราฐาน มอก.เกี่ยวกับค่า+- ขององศาในชิ้นงาน

ผมมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดค่า+ -ขององศา ในชิ้นงานที่ต้องได้ฉาก 90องศา แต่ชิ้นงานที่ทาง SUPlier ผลิตมาให้ไม่ตรงกับที่ผมต้องการ คือ เสียรูปจนเห็นได้ชัด แต่เขาบอกว่าเขาทำอยู่ในมาตราฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. ซึ่งผมเลยอยากรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ที่ทาง มอก. ออก หน้าตาเป็นยังไงและมีจริงไหม ถ้ามีผมหาอ่านได้ที่ไหน รบกวนผู้รู้ช่วยผมหน่อย ขอบคุณครับ

--1.4.223.124 10:42, 5 กรกฎาคม 2557 (ICT) พสธร ศรีลอย

อิทธิพลของการสื่อสารต่อระดับอุดมศึกษา

อิทธิพลของการสื่อสารต่อระดับอุดมศึกษา

--171.4.111.51 11:12, 10 กรกฎาคม 2557 (ICT)

ในต่างประเทศมีเรือนจำสำหรับเพศที่สามหรือไม่

--110.168.163.51 16:02, 23 กรกฎาคม 2557 (ICT)

ทรงผมนักเรียนประถมที่กระทรวงศึกษาอนุญาต

ทรงผมนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้นักเรียนชายตัดได้

--101.51.184.42 10:38, 30 กรกฎาคม 2557 (ICT)

ก่อนที่จะมีนโยบายเลิกบังคับเกรียน โรงเรียนประถมหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐฯ ได้บังคับเกรียน (ในปัจจุบันบางแห่งอาจยังบังคับอยู่ โดยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบายเลิกบังคับเกรียน) โรงรียนเอกชนบางแห่งไม่อนุญาตรองทรง หลายแห่งน่าจะอนุญาตรองทรงแล้ว หรือเอกชนบางแห่ง (เช่นประเภทโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์ฯ ก็อาจถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชน) ก็อาจไม่มีกฎทรงผมที่แน่ชัด อาจจะห้ามเพียงการย้อมสีเท่านั้น --L0V3Kr1TT4Y4 11:42, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

คำถาม สิงหาคม 2557

ใครคือคนที่คิดค้นล้อของเมาส์คอมพิวเตอร์

ล้อของเมาส์ที่ใช้กันนี้ใครคิดขึ้นมาครับ

--เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 14:12, 21 สิงหาคม 2557 (ICT)

http://en.wikipedia.org/wiki/Scroll_wheel -- In 1985 NTT, Japan and ETH Zürich, Switzerland (Kunio Ohno, Ken'ichi Fukaya and Jürg Nievergelt) jointly invented and developed the first scrolling mouse. --L0V3Kr1TT4Y4 11:50, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

มีที่อยู่ 1 งานต้องการปลูกต้นไม้ ห่างกัน 3x3 เมตร จะปลูกต้นไม้ได้กี่ต้น

มีที่อยู่ 1 งานต้องการปลูกต้นไม้ ห่างกัน 3x3 เมตร จะปลูกต้นไม้ได้กี่ต้น --125.27.33.106 10:16, 22 สิงหาคม 2557 (ICT)

เป็นการบ้านหรือเปล่าครับ --เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 02:42, 23 สิงหาคม 2557 (ICT)

ขึ้นอยู่กับว่าที่ดิน 1 งานนั้นมีรูปร่างอย่างไร กว้างยาวเท่าไร เพราะรูปร่างที่ต่างกัน ทำให้จำนวนต้นไม้ที่ปลูกได้แตกต่างกัน หากคิดเฉพาะรูปสี่เหลี่ยม รูปร่างที่สามารถปลูกต้นไม้ได้มากที่สุดตามทฤษฎี คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส --奥虎 ボンド 12:16, 2 เมษายน 2558 (ICT)

โรคระบาดคืออะไร

โรคระบาดคืออะไร

--180.183.158.25 14:51, 24 สิงหาคม 2557 (ICT)

โรคระบาด --Horus | พูดคุย 02:00, 28 กันยายน 2557 (ICT)

คำถาม กันยายน 2557

ฝรั่งมีโทษอะไรบ้าง

ฝรั่งมีโทษอะไรบ้าง --171.96.240.24 01:26, 28 กันยายน 2557 (ICT)

เข้าใจว่าหมายถึงผลไม้ โทษของฝรั่งน่าจะมีอยู่อย่างเดียวคือ เมล็ดของมัน ไม่ควรกินเมล็ดฝรั่งเพราะมันจะไปตกค้างในไส้ติ่ง ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้ --奥虎 ボンド 12:44, 2 เมษายน 2558 (ICT)
 • ก็ไม่ต่างจากไทยหรือจีนสักเท่าไหร่หรอก คนเหมือนกันล่ะน่าIn Heaven, everything is fine. (พูดคุย) 11:59, 28 เมษายน 2558 (ICT)

คำถาม ตุลาคม 2557

หลักการจัดการ

ทำไมการจัดการจึงมีวิวัฒนาการ? --180.183.161.251 18:44, 1 ตุลาคม 2557 (ICT)

เพราะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือทำวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ --Love Krittaya (พูดคุย) 03:44, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

อยากถามว่า มอ มีการวิจัยเกี่ยวกับการทำเห็ดฟางหรือเห็ดต่างอบแห้งไหมครับ ขอบคุณครับ

อยากแปรรูปเห็ดฟางอบแห้งครับแต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้

--113.53.23.109 15:01, 21 ตุลาคม 2557 (ICT)

คำถาม พฤศจิกายน 2557

ความเชื่อเกี่ยวกับเรือของชาวประมง

ทำไมเรือประมง เขาจึงปล่อยให้พังเอง--27.55.70.172 17:06, 4 พฤศจิกายน 2557 (ICT) หมึกย้อน

ผมขอเดาว่าเรือประมงบางรุ่นอาจใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและไม่คุ้มที่จะถอดรื้อไม้ไปขายเพราะไม้เสื่อมสภาพจากการใช้งานในทะเล --L0V3Kr1TT4Y4 00:09, 28 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

มีมนุษย์ต่างดาวในอวกาศหรือไม่

ในอวกาศมีมนุษย์ต่างดาวไหม

--110.168.193.20 17:03, 8 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามีจริง หรือเชื่อว่าไม่มีอยู่จริง อย่างไรก็ดีมีบางฝ่ายที่เชื่อว่าอาจมีอยู่จริง แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง --L0V3Kr1TT4Y4 00:07, 28 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

ทำไมถึงมีพ่อมด แม่มดและเวทมนต์ด้วย

--223.206.243.105 17:15, 19 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

ในโลกแห่งความจริงก็ไม่มีพ่อมด แม่มดและเวทมนตร์อยู่แล้วนี่ครับ --พูดคุยกับมนุษย์คนหนึ่ง 23:30, 4 เมษายน 2558 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2557

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีกี่ระบบ อะไรบ้าง

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีกี่ระบบ อะไรบ้าง--49.237.141.152 10:25, 5 ธันวาคม 2557 (ICT)

สถาบันฯของรัฐ (ในระบบ) กับสถาบันฯของเอกชน (นอกระบบ)
สถาบันฯของรัฐ แบ่งได้เป็น มหาวิทยาลัยเปิด (สมัครเข้า มีรามฯกับสุโขทัยฯแค่สองที่) และมหาวิทยาลัยปิด (ต้องสอบเข้า แต่บางครั้งก็เปิดสมัครเข้า เพื่อเติมที่นั่งให้เต็ม)
สถาบันฯของเอกชน (ทั้งหมดสมัครเข้า) แบ่งได้เป็น สถาบันฯในชาติ กับ สถาบันฯนานาชาติ --奥虎 ボンド 12:01, 2 เมษายน 2558 (ICT)

คือออ กูต้องรู้ใหม๊ ??

สวัสดีครับ อยากทราบว่านักฟุตบอลในภาพคอมเมนต์ ที่มีข้อความ คือออ กูต้องรู้ใหม๊ ?? ที่ได้รับการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กในปัจจุบันนี้ ชื่ออะไรครับ ขอบคุณครับ --B20180 (พูดคุย) 18:39, 24 ธันวาคม 2557 (ICT)

ภาพประกอบ [1] --奥虎 ボンド 11:46, 2 เมษายน 2558 (ICT)

คำถาม กุมภาพันธ์ 2558

ความรู้

ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร --Antelope 19:20, 2 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก แล้วแบ่งปันกันในกลุ่ม --奥虎 ボンド 11:49, 2 เมษายน 2558 (ICT)
แล้วการสอนนี่ ถือเป็นการแบ่งปันความรู้กันในกลุ่มหรือเปล่า --อินทรี (พูดคุย) 14:05, 6 เมษายน 2558 (ICT)
เหมือนกัน --奥虎 ボンド 12:31, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

เครื่องมือที่สามารถถอดแยกจากการ บีบ อัด มีหรือไม่

เครื่องมือที่สามารถถอดแยกจากการ บีบ อัด มีหรือไม่--203.144.130.176 11:41, 19 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

Winzip. In Heaven, everything is fine. (พูดคุย) 12:26, 19 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
ไฟล์บีบอัดมีหลายประเภท ยุคแรกเริ่มก็นิยม .tar.gz ในยูนิกซ์ (tar คือเอาหลายไฟล์มาแปะติดกันก่อน แล้วค่อยบีบอัดด้วย gzip เนื่องจาก gzip สามารถบีบอัดได้เพียงไฟล์เดียว), ต่อมาก็นิยม .zip ซึ่งใช้ WinZip, ต่อมาก็นิยม .rar ซึ่งใช้ WinRar, ต่อมาก็นิยม .7z ซึ่งใช้ 7-zip ปัจจุบันนี้หลาย ๆ โปรแกรมที่กล่าวมาสามารถบีบและขยายไฟล์ซึ่งกันและกันได้หมดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด --奥虎 ボンド 11:44, 2 เมษายน 2558 (ICT)

คำถาม เมษายน 2558

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นคำกล่าวของใคร..

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นคำกล่าวของใคร. --101.51.152.16 19:40, 30 เมษายน 2558 (ICT)

ซุนวู --Nakare✝ 06:34, 1 พฤษภาคม 2558 (ICT)

คำถาม พฤษภาคม 2558

นี่หรือชีวิต

โครงเรื่องนวนิยาย นี่หรือชีวิตของ ว.ณ ประมวลมาคร และเกิดขึ้นในสมัยใด--180.183.203.247 23:18, 24 พฤษภาคม 2558 (ICT) แจ่มสุดา

คำถาม ตุลาคม 2558

ปพ.6

การขอแบบ ปพ.6 ใหม่เมื่อทำหายมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ใช้อะไรประกอบบ้าง ใครเป็นผู้มาทำเรื่องขอได้บ้างนอกจากเจ้าตัว--118.172.220.52 10:45, 4 ตุลาคม 2558 (ICT)

คำถาม พฤศจิกายน 2558

ทองเหลือง

อายุการใช้งานทองเหลืองโดยเฉลี่ยสามารถมีอายุการใช้ได้นานประมาณกี่ปีครับ--MUKA--171.7.108.138 19:20, 27 พฤศจิกายน 2558 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2558

เส้นประสาท

สาเหตุของการอักเสบของเส้นประสาท--118.174.63.159 15:33, 15 ธันวาคม 2558 (ICT)

ตาม en:Peripheral neuropathy ครับ --Wedjet (คุย) 15:47, 30 กรกฎาคม 2562 (ICT)

คำถาม มกราคม 2559

ร.1

ด้านการศึกษาของ ร.1

--1.20.20.239 21:22, 5 มกราคม 2559 (ICT)

Poverty Alleviation Program

อยากทราบว่า UN มีโครงการที่เรียกว่า "Poverty Alleviation Program"จริงหรือไม่ กล่าวคือ มี e mail แจ้งว่าจากการสุ่มตรวจผู้ใช้บัญชีชื่อนี้เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน ล้านเหรียญสหรัฐ โดย e mail ที่ส่งไปมีตราสหประชาชาติทั้งมุมบนซ้ายและขวา และให้ส่งข้อมูลส่วนตัว เช่นชื่อ สกุล E mail Address, อายุ, อาชีพ ฯ เหล่านี้เป็นต้น ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบด้วย --223.207.167.76 14:22, 6 มกราคม 2559 (ICT) นวล

อีเมลที่ส่งมาบอกว่าคุณได้รับรางวัลนั้นรางวัลนี้ ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ หากคุณติดต่อกลับ เขามักจะให้คุณเสียภาษีหรือค่าโอนล่วงหน้า พอได้เงินแล้วก็หายตัวไป นอกจากนี้คุณก็ได้มอบข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างให้เขา เขาอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นต่อด้วย --奥虎 ボンド 12:17, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

เป็นสแปมที่ลวงโลก กล่าวคือ มิจฉาชีพจากที่ไหนซักแห่งบนโลกได้ส่งเมลแบบนี้แบบเดียวกันไปยังคนทั่วโลก ไม่ใช่ส่งแบบนี้มาให้ท่านเพียงคนเดียว ที่สำคัญก็คือสหประชาชาติไม่เคยมีนโยบายแจกเงินรางวัลให้กับบุคคลทั่วไปเช่นนี้ --Love Krittaya (พูดคุย) 02:07, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

คำถาม กรกฎาคม 2559

สว.สรรหา

มีการรับสมัคร สว.สรรหา หรือไม่?เมื่อไร?--58.10.65.65 19:13, 13 กรกฎาคม 2559 (ICT)

ไม่มี ถ้ามีการสมัครก็ไม่ใช่การสรรหา --奥虎 ボンド 12:13, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

คำถาม กันยายน 2559

เขื่อน

อยากทราบเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนต่อ 1 ชุด มีอะไรบ้าง --27.131.191.206 18:57, 14 กันยายน 2559 (ICT)

ควรถามผู้รับเหมาก่อสร้างหรือวิศวกร--奥虎 ボンド 12:13, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

คำถาม กุมภาพันธ์ 2560

มวยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทำไมในประเทศไทย สนามมวยต่าง ๆ งดการจัดมวยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากสาเหตุใด

 1. เป็นข้อกำหนดของกฏหมาย
 2. เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฎิบัติกันในวงการมวย

--TPCheenmanee (พูดคุย) 15:18, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

คาดเดาดังนี้

 • เป็นกีฬาที่ต้องทำร้ายร่างกายกัน และบางครั้งหรือบางกรณีอาจทำให้นักมวยเสียชีวิตได้ ซึ่งอาจจะเป็นการผิดศีล
 • เป็นกีฬาที่มักมีการเดิมพันหรือการพนันขันต่อ อาจขัดกับหลักศาสนา

--Love Krittaya (พูดคุย) 03:44, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

super computer, mainframe computer

ฉันต้องการแหล่งอ้างอิงที่มีบรรณานุกรรมของsuper computer, mainframe computer --49.48.200.149 14:54, 18 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

ถ้าบทความที่ภาษาไทยไม่เพียงพอ สามารถไปดูบทความภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ --奥虎 ボンド 12:13, 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

เครื่องบินคองคอร์ด

เครื่องบินคองคอร์ดมีกี่ที่่นั่งครับ--125.25.81.183 11:16, 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

มีประมาณ 92-128ที่นั่งครับ --EZBELLA (พูดคุย) 19:54, 16 กรกฎาคม 2560 (ICT)
ผู้โดยสาร 80 ที่นั่ง --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Tid mong (พูดคุยหน้าที่เขียน) 17:16, 15 กรกฎาคม 2561 (ICT)

คำถาม ธันวาคม 2560

ทำยังไงให้ผมยาวเร็ว ตอบหน่อย?

--S'stangg PH (พูดคุย) 08:31, 23 ธันวาคม 2560 (ICT)

สระบ่อย (ฟังมา) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Tid mong (พูดคุยหน้าที่เขียน) 17:17, 15 กรกฎาคม 2561 (ICT)

ตลกเชิญยิ้ม

ตลกตระกูลเชิญยิ้มมีทั้งหมดกี่คน ตลกคนล่าสุดในคณะเชิญยิ้มคือใคร--Akedanai.hahaha (พูดคุย) 21:54, 30 ธันวาคม 2560 (ICT)

ข้อมูลเชิญยิ้มที่มีอาจจะไม่ล่าสุดหรืออาจจะไม่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็นับว่ามีเยอะมากในรายชื่อเลยทีเดียว --Love Krittaya (พูดคุย) 02:02, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

คำถาม กุมภาพันธ์ 2561

การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์

สงสัยครับว่าข้อมูลเรตติ้งรายการโทรทัศน์นี่สามารถดูได้ที่ไหนครับ และกลุ่มที่จัดเรตติ้งนี้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน --Horus (พูดคุย) 21:06, 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

@Horus: ข้อมูลเรตติ้งที่ว่านี้หมายถึง การวัดระดับความนิยมของผู้ชม หรือเปล่าครับ ซึ่งนีลเส็น (Nelsen) เป็นผู้จัดระบบเรตติ้ง ซึ่งปัจจุบันไม่มีการอัปเดตผ่านเว็บไซต์ทางการแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2560 อาจหาข้อมูลจากเว็บอื่นที่เผยแพร่เรตติ้งอยู่ประจำ เช่น TV Digital Watch --Nakare✝ 19:40, 5 ธันวาคม 2561 (ICT)

คำถาม มีนาคม 2561

ต้องการใส่รูปป้ายวัด แต่อัพโหลดไม่ผ่าน ระบบแจ้งว่า ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขอย่างไร

ต้องการใส่รูปป้ายวัด แต่อัพโหลดไม่ผ่าน ระบบแจ้งว่า ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขอย่างไร

--วัดถ้ำบางน้ำจืด (คุย) 18:04, 2 มีนาคม 2561 (ICT)

คำถาม กันยายน 2561

วันที่ 26-28 ก.ย.61 ถ่ายรูปทำบัตรข้าราชการหรือปล่าวครับ--124.120.201.162 19:33, 25 กันยายน 2561 (ICT)

วันที่ 26-28 ก.ย.61 ถ่ายรูปทำบัตรข้าราชการหรือปล่าวครับ--124.120.201.162 19:33, 25 กันยายน 2561 (ICT)


--124.120.201.162 19:33, 25 กันยายน 2561 (ICT)

นิสสังสยังโส โข โน ภควา แปลว่าอะไรครับ.?

นิสสังสยังโส โข โน ภควา แปลว่าอะไรครับ.?2403:6200:8822:9258:1C9E:DA81:298B:3D81 19:03, 28 กันยายน 2561 (ICT)

--2403:6200:8822:9258:1C9E:DA81:298B:3D81 19:03, 28 กันยายน 2561 (ICT)

คำว่า "นิสสังสยังโส โข โน ภควา" เป็นส่วนหนึ่งในบทสวดพระคาถาพุทธาภิเสก ในส่วนนี้พูดถึงบารมี 30 ทัศ หรือบารมี 10 ประการ --Nakare✝ 19:40, 5 ธันวาคม 2561 (ICT)

คำถาม มกราคม 2562

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มือใหม่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดคือ ?

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มือใหม่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดคือภาษาอะไรครับ ที่ควรรู้เป็นพื้นฐานของภาษาอื่นๆอีก

-- ภิพัฒน์คุย | M 17:42, 19 มกราคม 2562 (ICT)

@Patsagorn Y.: มีงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้พัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์จำนวน 909 คนในประเทศสหรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อภาษาโปรแกรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 13.3% เห็นว่าภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้มากที่สุดครับ (อ่านเพิ่มที่ How do developers feel about programming languages?) สำหรับภาษาพื้นฐานสำหรับต่อยอด เนื่องจากภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดกันมาอีกที เช่น ภาษาไพทอนได้รับการพัฒนามาภาษาซี (ส่วนหนึ่ง) ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาตัวไหนก่อนก็สามารถเรียนรู้อีกภาษาหนึ่งได้ง่ายครับ สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวขอแนะนำไพทอนถ้าชอบแบบง่ายไปยากครับ --Geonuch (คุย) 20:50, 19 มกราคม 2562 (ICT)
ขอบคุณมากครับ ขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ภาษาไพวิกิพีเดียเรียนรู้จากที่ไหนได้บ้างครับ จากหน้าไพวิกิบอตบนมีเดียวิกิ ก็หาไม่เจอเลย พอดีสนใจเรื่องการสร้างบอตมากเลยครับ ---- ภิพัฒน์คุย | M 21:12, 19 มกราคม 2562 (ICT)
@Patsagorn Y.: ต้องมีพื้นฐานของภาษาไพทอนในระดับหนึ่งเพื่อใช้เขียนครับ สำหรับการสร้างบอตด้วย pywikibot ในทุกโครงการของวิกิมีเดียภาษาไทยเข้าใจว่ามีคุณ Octahedron80, ZilentFyld, Taweetham และ Nullzero ที่มีบอต pywikibot และน่าจะพอปรึกษาได้ สองคนแรกมักอยู่ที่วิกิพจนานุกรมส่วนสองคนหลังเข้าในวิกิพีเดียบางครั้งบางคราว อย่างไรก็ตามมีภาษาโปรแกรมอื่นในการเขียนบอตนอกเหนือจากไพทอนตาม en:Help:Creating a bot#Programming languages and libraries ครับ --Geonuch (คุย) 21:45, 19 มกราคม 2562 (ICT)

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

--61.90.207.122 20:14, 8 พฤษภาคม 2562 (ICT)

จาก en:Chicken or the egg ไก่เกิดก่อนครับ --Geonuch (คุย) 19:05, 11 พฤษภาคม 2562 (ICT)