ข้ามไปเนื้อหา

วัดพระพิเรนทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพระพิเรนทร์
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 326 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูภัทรกิตติสุนทร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระพิเรนทร์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 326 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ที่ดินตั้งวัดมีพื้นที่ 7 ไร่ 1 งานเศษ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทิศเหนือเป็นอาคารพาณิชย์ติดถนนหลวง ทิศตะวันออกเป็นอาคารพาณิชย์ติดถนนวรจักร ทิศใต้ติดถนนคลองถมวัดพระพิเรนทร์ ทิศตะวันตกติดชุมชนวังแดง

ประวัติ[แก้]

เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา[1] ไม่พบข้อมูลว่าเดิมชื่อวัดอะไร ราว พ.ศ. 2379 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดทั่วพระนครนั้น พระพิเรนทรเทพ (ขำ ณ ราชสีมา) เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา ได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ และสร้างกุฏิใหม่จำนวน 12 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และได้รับพระราชทานนามว่า วัดขำเขมการาม ตามชื่อผู้ปฏิสังขรณ์ แต่ทั่วไปมักเรียกลําลองว่า วัดพระพิเรนทร์ ตามบรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและเข้าใจมากกว่า[2]

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระพิเรนทรเทพ (ขำ ณ ราชสีมา) ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์ที่ พระยาไชยวิชิต ตำแหน่งผู้รักษากรุงเก่า ไปเป็น พระยานครราชสีมา ตำแหน่งเจ้าเมืองนครราชสีมา (โคราช) พระองค์จึงแปลงนาม วัดขำเขมการาม เป็น วัดขำโคราช ตามชื่อและตำแหน่งซึ่งพระราชทานใหม่[3]

กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดพระพิเรนทร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและเข้าใจมากกว่า

วัดพระพิเรนทร์ได้รับการทำนุบำรุงโดยราษฎรในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเกิดการทรุดโทรม ถึงราว พ.ศ. 2434–2435 คุณหญิงสมบัตยาธิบาล (เงิน) ภริยาของพระยาสมบัตยาธิบาล (ปาน) จึงดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดเป็นการใหญ่ โดยดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ศาลา กุฎิ หอระฆัง และถนน กับซ่อมแซมสรรพสิ่งต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เสร็จแล้วจึงจัดงานฉลอง ขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล โดยกระทรวงธรรมการได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอนุโมทนาในการกุศลนี้ด้วย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2445[4]

แต่เดิมวัดพระพิเรนทร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นพื้นที่ขนาดกว้างยาวเท่าใด เมื่อใด ไม่ปรากฏข้อมูล ต่อมาเมื่ออุโบสถเก่าชำรุดทรุดโทรม จึงดำเนินการสร้างอุโบสถใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ขนาดกว้าง 9 วา ( 18 เมตร ) ยาว 15 วา ( 30 เมตร)[5] แต่ทำพิธีผูกพัทธสีมาขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร

พ.ศ. 2479 ได้สร้างซุ้มประตูและป้ายชื่อวัด บริเวณทางเข้าวัดติดกับถนนวรจักร จึงทำให้คนเริ่มรู้จักวัดมากขึ้น ในยุคเจ้าอาวาส พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) เป็นยุครุ่งเรืองของวัด มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำพรรษาปีละประมาณ 30 - 60 รูป ยังมีกิจนิมนต์นอกวัดในวันเสาร์อาทิตย์

วัดแห่งนี้ยังผลิตนักปราชญ์อย่าง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[6]ที่พำนักจำพรรษา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ช่วงปีพ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2521

ปูชนียวัตถุ - ปูชนียสถาน[แก้]

อุโบสถ[แก้]

อุโบสถ หลังเดิมไม่พบข้อมูลการสร้าง ต่อมาทรุดโทรม ราว พ.ศ. 2434–2435 จึงดำเนินการรื้อแล้วสร้างใหม่ ณ พื้นที่เดิม ปรับขยายขนาดให้ใหญ่กว่าเดิม โดยมีพระอาจารย์เขียว เป็นผู้นำการก่อสร้าง พระยาราชสงคราม (ทัด หงสกุล) เป็นผู้กำกับการก่อสร้าง คุณหญิงสมบัตยาธิบาล (เงิน) เป็นผู้ออกทรัพย์ก่อสร้างและเป็นผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ขนาดกว้าง 9 วา (18 เมตร) ยาว 15 วา (30 เมตร)[5] แต่ทำพิธีผูกพัทธสีมาขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร ส่วนที่เหลือเป็นเขตอุปจาร

ลักษณะอุโบสถ เป็นฝีมือช่างหลวง โดดเด่นด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกับตะวันตก ตัวอุโบสถยกพื้นสูง ไม่มีเสาหารและคันทวย แต่ดัดแปลงเป็นซุ้มแบบกอทิกรับพาไล ช่อฟ้าลักษณะเป็นหัวพญานาคอ้าปากเห็นเขี้ยว ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายกนก บานประตูไม้แกะสลักลายใบเทศฝีมือช่างจีน ซุ้มอาคารด้านหน้าและด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนด้านละ 1 องค์ ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระประธานประจำอุโบสถ จำนวน 1 องค์ แวดล้อมด้วยพระพุทธรูปนั่งจำนวน 6 องค์ และพระพุทธรูปยืนจำนวน 6 องค์

มณฑปพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต)[แก้]

ตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถกับวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ภายในประดิษฐานรูปเหมือนพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ผู้พัฒนาวัดให้มีความเจริญและมีชื่อเสียง ท่านเป็นพระนักพัฒนา นักก่อสร้าง มีผลงานด้านสาธารณูปการ เช่น วัด โรงพยาบาล โรงเรียน ฌาปนสถาน ฯลฯ และยังให้การส่งเสริมการศึกษา สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน พ่อค้าแม่ค้า อีกเป็นจำนวนมาก

เก๋งจีน[แก้]

ตั้งอยู่หน้ามณฑปพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) สร้างโดยชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งพำนักอาศัยอยู่บริเวณวัด เมื่อ พ.ศ. 2508 ภายในประดิษฐานพระสังกัจจายน์ ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งศูนย์บูชาวัตถุมงคลวัดพระพิเรนทร์

วิหาร[แก้]

หลังเดิมไม่พบข้อมูลการสร้าง ตัวอาคารหันหน้าเข้าสู่คลองวัดพระพิเรนทร์ (ถนนคลองถมวัดพระพิเรนทร์ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นหน้าวัด ต่อมาทรุดโทรม ราว พ.ศ. 2460 สมัยพระอธิการปอเป็นเจ้าอาวาส จึงดำเนินการรื้อแล้วสร้างใหม่ ณ พื้นที่เดิม แต่ปรับเปลี่ยนทิศทางหันหน้าไปยังทิศตะวันออก ขนานเคียงคู่กับอุโบสถ

ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะช่างพื้นบ้าน พระนามว่า "หลวงพ่อดำ" เป็นพระพุทธรูปโบราณ มีอายุเก่าแก่คู่วัดมาช้านาน ประชาชนนิยมนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน (จำลอง) พระนามว่า "หลวงพ่อเพชร"

เจดีย์[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของวิหาร เป็นเจดีย์ทรงลังกา สร้างขึ้นเมื่อใดไม่พบข้อมูล ราวสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชำรุดเสียหาย ทางวัดจึงดำเนินการบูรณะมีรูปทรงที่ปรากฏในปัจจุบัน

สมาคมสงเคราะห์สหายศิลปิน (ส.ส.ศ.)[แก้]

จัดตั้งโดยกลุ่มศิลปิน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมศิลปะ ศิลปิน โดยได้รับการอุปถัมภ์จากทางวัดให้ใช้สถานที่ดำเนินการสมาคมและเป็นอาศรมพ่อแก่ บรมครูของศิลปิน ซึ่งประชาชนนิยมมาสักการะบูชา

ทำเนียบเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการไกร - - ไม่ชัดเจน
2 พระอธิการเอี่ยม - - ลาสิกขา
3 พระอธิการเทศ - - ทุพพลภาพ
4 พระอธิการเหม - 2457 มรณภาพ
5 พระอธิการปอ ธมฺมกถิโก 2458 2472 มรณภาพ
พระมหาปูขุ่น (ผล ชินปุตฺโต) ป.ธ.4 2473 2476 รักษาการ
6 พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) ป.ธ.4 2476 2512 มรณภาพ
พระครูวินัยธร ใช้เลี้ยง จารุวณฺโณ 2512 2515 รักษาการ
7 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.ธ.9 2515 2521 ลาออก
8 พระครูปลัด สมัย กิตฺติทตฺโต 2521 2522 มรณภาพ
9 พระครูวรกิจวิจารณ์ (ใช้เลี้ยง จารุวณฺโณ) 2522 2526 มรณภาพ
10 พระครูกิตติญาณประยุต (ประสม กิตฺติญาโณ) 2526 2531 มรณภาพ
11 พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย) ป.ธ.9 2532 2555 มรณภาพ
12 พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม กิตฺติภทฺโท) ป.ธ.4 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะสงฆ์วัดพระพิเรนทร์. ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานทางพระพุทธศาสนา ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต). พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2514.
  2. วัดพระพิเรนทร์. ประวัติสังเขป วัดพระพิเรนทร์. กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2566.
  3. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ), เจ้าพระยา,. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 4 พศ 2394-2411 ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงธรรมสารเนติ (อบ บุนนาค). [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2477.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกพยาบาล ,แผนกสังฆการี ,แผนกกรมศึกษาธิการ [สภาอุณาโลมแดงส่งยาแก่ทหาร, รายงานปลูกไข้ทรพิษ, บริจาคเงินแก่โรงพยาบาล, การปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ศาลากุฎี หอระฆังและถนน, เปลี่ยนไวยาวัจกร, บริจาคทรัพย์บำรุงให้แก่ครูโรงเรียน], เล่ม 19 ตอนที่ 53 หน้า 1026, 22 มีนาคม 2445
  5. 5.0 5.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานวิสุงคามสีมาสามัญ, เล่ม 12 ตอนที่ 39 หน้า 362, 28 ธันวาคม 2438
  6. "วัดพระพิเรนทร์ วัดเล็กๆ แต่ผลิตบัณฑิตมาก". โพสต์ทูเดย์. 8 ตุลาคม 2560.