สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับสมเด็จพระธีรญาณมุนีรูปอื่น ดู สมเด็จพระธีรญาณมุนี

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
190px
เกิด 22 ตุลาคม 2490
อายุ 72
อุปสมบท 19 กรกฎาคม 2510
พรรษา 52
วัด วัดเทพศิรินทราวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 8 ประโยค
ตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 1-2-3, 12-13 (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง ฉายา วรชาโย เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร[1] ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)[2] กรรมการมหาเถรสมาคม[3] และรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 1 ฝ่ายนักธรรม[4]

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2490[5] เป็นชาวจังหวัดนครปฐม สมเด็จเจ้าประคุณเป็นพระครูผู้เป็นแบบอย่างในการสั่งสอนพระธรรมและธรรมคติแก่พุทธศาสนิกชน มีเมตตาแก่ศิษยานุศิษย์โดยมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมาก

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีพระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และในปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค[5]

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2521 เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2521 - 2531 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2521 เป็นกรรมการและเลขานุการ วัดเทพศิรินทราวาส
 • พ.ศ. 2531 - 2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12 – 13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2533 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2538 เป็นกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต
 • พ.ศ. 2538 เป็นพระอุปัชฌายะวิสามัญ
 • พ.ศ. 2543 เป็นเลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุต
 • พ.ศ. 2554 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช[6]
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ลำดับสมณศักดิ์[แก้]

หน้าที่พิเศษ[แก้]

นอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมแล้ว สมเด็จพระธีรญาณมุนี ยังได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้มากมาย เช่น การบูรณะถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ของวัดเทพศิรินทราวาส เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดพุทธดัลลัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้และขาดโอกาสเข้าถึงยา ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย[13]นอกจากนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังมีตำแหน่งพิเศษหลักๆ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. "เสนอแต่งตั้ง พระพรหมเมธี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส" (PDF). มหาเถรสมาคม. 9 เมษายน พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2559.
 2. "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). มหาเถรสมาคม. 30 กันยายน พ.ศ. 2557. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2559.
 3. "กรรมการมหาเถรสมาคม". มหาเถรสมาคม. 25 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558.
 4. "คณะผู้บริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง". สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558.
 5. 5.0 5.1 กรมศิลปากร. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 450 หน้า. หน้า 268. ISBN 974-417-530-3
 6. "เสนอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (เพิ่มเติม)" (PDF). มหาเถรสมาคม. 20 มกราคม พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2559.
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ฉบับพิเศษ, ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒, หน้า ๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๘ ง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘, หน้า ๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓,หน้า ๑๐-๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘,ตอนที่ ๙ ข, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔,หน้า ๕
 13. ตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ, [1]


ก่อนหน้า สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ถัดไป
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) 2leftarrow.png ธรรมยุตินิกาย.gif
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ดำรงตำแหน่งอยู่
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) 2leftarrow.png สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ดำรงตำแหน่งอยู่