ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
→‎ทุกข์ในอริยสัจ: แก้ไขตัวสะกด "ไม่ด ี" เป็น "ไม่ดี" ในข้อ 7. โทมนัส
(ย้อนการแก้ไขที่ 7960327 สร้างโดย 2001:44C8:44C8:54BF:B85D:D623:3B97:CCDC (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(→‎ทุกข์ในอริยสัจ: แก้ไขตัวสะกด "ไม่ด ี" เป็น "ไม่ดี" ในข้อ 7. โทมนัส)
# '''ปริเทวะ''' หมายถึง ความคร่ำครวญ ความร่ำไรรำพัน กิริยาที่คร่ำครวญ กิริยาที่ร่ำไรรำพัน ภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญ ภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพัน ของบุคคลผู้ประกอบด้วย ความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรมคือทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
# '''ทุกข์ (กาย) ''' หมายถึง ความลำบากทางกาย ความไม่สำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่ กายสัมผัส
# '''โทมนัส''' หมายถึง ความทุกข์ทางจิต ความไม่สำราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อันไม่ดี ที่เป็นทุกข์เกิดแต่ มโนสัมผัส (สัมผัสทางใจ นึกคิดขึ้นมา)
# '''อุปายาส''' หมายถึง ความแค้น ความคับแค้น ภาวะของบุคคลผู้แค้น ภาวะของบุคคลผู้คับแค้น ของบุคคล ผู้ประกอบด้วยความพิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรมคือ ทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่ง กระทบแล้ว
# '''ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก''' หมายถึง ความประสบ ความพรั่งพร้อม ความร่วม ความระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ความรู้สึกทางกาย) อันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ หรือด้วย บุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาความไม่ผาสุก ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะ (กิเลส) ซึ่งมีแก่ผู้นั้น
ผู้ใช้นิรนาม