ลักขณวันตะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ลักขณะ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

หลักปฏิบัติ
ศีล · สมาธิ · ปัญญา
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์
คัมภีร์
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคม
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

ลักขณะ คือ สิ่งที่ใช้เป็นจุดสังเกต, เครื่องหมายที่ใช้กำหนดเพื่อดูลักขณวันตะ.

  • ลักขณวันตะ คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีจุดสังเกตอยู่, สิ่งที่มีลักขณะ ซึ่งสามารถสังเกตหรือพิจารณาได้ด้วยการคิดถึงลักขณะ.

อ้างอิง[แก้]