ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่ (ตารางธาตุ)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โลหะทรานซิชัน หมู่ 8
(โลหะทรานซิชัน หมู่ 8)
* [[ธาตุหมู่ 6|หมู่ 6]] (VIA,VIB)
* [[ธาตุหมู่ 7|หมู่ 7]] (VIIA,VIIB)
* [[ธาตุหมู่ 8|หมู่ 8]] (VIII) [[โลหะทรานซิชัน]]
* [[ธาตุหมู่ 9|หมู่ 9]] (VIII)
* [[ธาตุหมู่ 10|หมู่ 10]] (VIII)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์